Vi stiger og stiger og stiger ………..

Fra den 1. april stiger honoraret for kommunalbestyrelsesmedlemmer og regionsrådsmedlemmer  med omkring 6%, det samme går gør borgmesterens løn. Da udvalgshonoraret som regel er fastlagt ud af en andel af borgmesterens løn, stiger udvalgshonorar og formandshonorar også. Så hold øje med lønsedlen og få reguleret din partiskatten.

For dem som er på nedsat tid og har en højere løn end partilønnen, som er maksbeløbet, man kan fratrække partiskatten, skal man være opmærksom på at partilønnen også bliver reguleret pr. 1. april.

Vær opmærksom på at man skal bruge forskellige beløb i for jan-mar og resten af året!.