Økonomiaftale vil føre til besparelser på velfærden i kommunerne

Den aftale, der nu er indgået mellem Kommunernes Landsforening (KL) og Finansministeren bliver fører ikke til et løft af velfærden, tværtimod  vil det i mange kommuner føre til nedskæringer på velfærden. Derfor stemte Enhedslisten imod aftalen i KLs bestyrelse

Per Clausen, Enhedslistens medlem af KLs bestyrelse fra forklarer:

Enhedslistens udgangspunkt for kommunernes forhandlinger med regeringen om kommunernes økonomi i 2021 var, at der skulle ske et løft af velfærden efter mange års nedskæringer og forringelser og satses massivt på den grønne omstilling. Ingen af delene blev sikret i årets aftale. Reelt får kommunerne 1,5 milliarder kroner til at dække ekstra udgifter på mindst 2 milliarder til flere ældre og børn, det specialiserede socialområde og sundhedsområdet.

  • Dermed er der lagt op til nedskæringer og forringelser i mange kommuner i budgetterne for 2021. Set i lyset af, at budgetlovens sanktionsmuligheder blokerer for, at kommunerne kan bruge de ekstra midler, som udligningsreformen gav kommunerne samlet set, på service, bliver budgetforhandlingerne i år ekstremt svære i kommunerne, fortsætter Per Clausen.

På den baggrund stemte Enhedslisten nej til resultatet i KLs bestyrelse. Hertil kommer, af miljø og klima overhovedet ikke prioriteres i aftalen.

  • Ingen er i tvivl om, at løsningen af vores klimaudfordringer kræver en stor og aktiv indsats fra kommunernes side, ellers komme vi ikke i mål med målsætningen om en reduktion af CO2 udslippet på 70 procent i 2030. Desværre er økonomiaftalen endnu et eksempel på, at regeringen tilsyneladende slet ikke er klar til at levere den nødvendige indsats på dette område, slutter Per Clausen

Se også: