Lokale nyheder

Enhedslisten Midtjylland støtter sygeplejerskerne
Udgivet 17-6-2021 af Enhedslisten Midtjylland
Forståelse for sygeplejerskernes nej Et klart flertal blandt sygeplejerskerne – 66,7% - har stemt nej til forslaget til ny overenskomst. Det er selvfølgelig ærgerligt, at det i en periode fører til strejker og mindre personale, men det nu engang de midler,... læs mere ❯
Støjplage fra soundbokse i parker skal begrænses
Udgivet 17-6-2021 af Enhedslisten Århus
Viggo Jonasen og Rådhuset
Enhedslisten foreslår, at Aarhus Byråd beslutter at begrænse støjen fra brug af soundbokse og tilsvarende musikkilder på kommunale arealer, såsom Botanisk Have, Mindeparken, Ingerslevs Boulevard m.fl. og om muligt private arealer, via et forbud. Dette bør indeholde, at der udarbejdes... læs mere ❯
Udtalelse fra Enhedslisten Midtjyllands repræsentantskab
Udgivet 16-6-2021 af Enhedslisten Midtjylland
Hvis der er nogle, som tror, at politikerne er i gavehumør, fordi det er valgår, så kan de godt tro om. Efter mere end et år med Corona, hvor der er bevilget flere hundrede mia. i Coronastøtte til virksomheder, mener... læs mere ❯
Vi vil have bierne og blomsterne tilbage - og rent vand i hanerne
Udgivet 16-6-2021 af Enhedslisten Næstved
Siden Enhedslisten fik gjort opmærksom på Næstved Kommunes kedelige førsteplads, som kommunen der bruger allermest ikke let nedbrydelige pesticider, ser jeg at der er startet en læserbrev debat. Søren Revsbæk ironiserer fx 1. juni i et læserbrev over om jeg vil have langtidsledige ud... læs mere ❯
Forslag til beslutning om Næstved Kommunes brug af sprøjtemidler
Udgivet 16-6-2021 af Enhedslisten Næstved
Til behandling på næste byrådsmøde. Enhedslisten foreslår, at Næstved Kommune indfører et forbud mod at sprøjte med sprøjtemidler med ikke-let nedbrydelige aktivstoffer (fx glyphosat) på offentlige arealer, fx flisebelagte fortovsarealer, brosten, veje og grusveje. Forbudet træder i kraft d. 1. januar 2022. Begrundelse: For at værne om... læs mere ❯
Stop for indkøb fra israelske bosættelser på Palæstinensisk jord
Udgivet 16-6-2021 af Enhedslisten Århus
Palæstina besat
Radikal Venstre, SF og Enhedslisten i Aarhus Byråd foreslår, at Aarhus Kommune fremover skal lade være med at købe varer eller tjenesteydelser, som er produceret i israelske bosættelser på palæstinensiske områder besat i strid med Folkeretten. Pressemeddelelse, 16.6.2021, Lone Norlander Smith,... læs mere ❯
Tværpolitisk samarbejde for at stoppe vold i Fredericia
Udgivet 15-6-2021 af Enhedslisten Fredericia
Enhedslisten og frigænger Kirstine Holst indgår samarbejde om bekæmpelse og forebyggelse af vold mod kvinder og i hjemmet. Istanbulkonventionen, som Danmark ratificerede i 2014, skal implementeres i Fredericia Kommune. Hvert år bliver 400-600 personer udsat for fysisk partnervold i Fredericia. Hvert... læs mere ❯
FEM BYRUMSFORSØG KLAR I MIDDELALDERBYEN
Udgivet 15-6-2021 af Enhedslisten København
De kommende fire måneder er parkeringen fjernet i fem kendte gader i Indre By som en del af en forsøgsordning, der skal tilgodese hverdagslivet, cyklister og fodgængere. Teknik- og miljøborgmester Ninna Hedeager Olsen (EL) glæder sig til at se resultaterne. Fodgængere... læs mere ❯
FORSTÅELSE FOR SYGEPLEJERSKERNES NEJ
Udgivet 15-6-2021 af Enhedslisten Region Hovedstaden
Et flertal blandt sygeplejerskerne har stemt nej til et forslag til en ny overenskomst. Det drejer sig om 66,7% af sygeplejerskerne. Det er selvfølgelig ærgerligt, at det fører til strejker og mindre personale i en periode, men det er de... læs mere ❯
Tænketanken Geohav modtog mandag Den Røde Ø-Pris
Udgivet 14-6-2021 af Enhedslisten Fredericia
En lille skare trodsede aftenens regnvejr og mødte op til overrækkelsen. Geohav modtog prisen for deres store arbejde for at beskytte Lillebælt mod yderligere forurening. Folkene bag Geohav har lagt en uoverskuelig mængde timer på at dokumentere problemerne med at udlede forurenet... læs mere ❯
Indsatsen mod forgiftning af drikkevandet skal fremskyndes
Udgivet 14-6-2021 af Enhedslisten Århus
Viggo Jonasen Rød by - Grøn by
Medens giften siver ned i vores drikkevand, skynder rådmanden sig langsomt. Det kan Enhedslisten i Aarhus konstatere. Vi har i henvendelser den 4. april 2021 og 4. maj 2021 stillet en række spørgsmål om indsatsen for beskyttelse af drikkevandet i... læs mere ❯
Enhedslistens udspil om indsatser for social og trivselsmæssig genopretning efter corona
Udgivet 14-6-2021 af Enhedslisten København
Pige på mark
Corona-nedlukningerne har ramt børn og unge hårdt. Vurderingen fra forskere har været, at muligvis så mange som over 30 procent er i mistrivsel som følge af den seneste alt for langvarige nedlukning. Samtidig står eleverne fra 5 til 9. klassetrin... læs mere ❯
EL krævede borgermøde inden afhænding af Caroline Amalielund
Udgivet 14-6-2021 af Enhedslisten Svendborg
Læserbrev i Fyns Amts Avis 14/6 2021: Der blev, på social- og sundhedsudvalgsmøde den 6. juni, truffet afgørelse om afhænding af plejecenter Caroline Amalielund.   Stina Sølvberg Thomsen, Byrådsmedlem for Enhedslisten Kun Enhedslisten stemte imod med den begrundelse, at der ikke bør træffes... læs mere ❯
Forslag om at kontrollere om Intervare A/S overholder kontrakten med Herlev Kommune
Udgivet 11-6-2021 af Enhedslisten Herlev
På kommunalbestyrelsesmødet den 9. juni 2021 blev Enhedslistens forslag behandlet Fra kommunalbestyrelsesmødets dagsorden/referat af punkt 99: Punkt 99: Forslag fra Enhedslisten 00.22.02G01-7-21 Resume Enhedslisten (Ø) har sendt et forslag, som ønskes optaget på dagsordenen til mødet i kommunalbestyrelsen den 9. juni 2021. Sagsfremstilling Enhedslisten fremsætter forslag om at... læs mere ❯
Et socialt ansvarligt flertal må hjælpe bostederne
Udgivet 11-6-2021 af Enhedslisten Århus
Handicap Rådhus Rød By
Forhandlingerne om en nødpakke for de nødlidende bosteder er strandet på grund af mangel på politisk vilje. Det er en katastrofe for bostederne, og dermed for en gruppe aarhusianere med akut behov for værdig velfærd. Venstre har foreslået, at de... læs mere ❯
SÅ STARTER FESTEN, KOLLEGER
Udgivet 10-6-2021 af Enhedslisten Silkeborg
De seneste ti dages tid i mit byrådsarbejde har på budt på en uvelkommen overraskelse. Jeg havde ikke i min vildeste fantasi forestillet mig, at et flertal ville tilsidesætte en administrativ vurdering af, at en beslutning var ulovlig. Indtil videre har... læs mere ❯
Enhedslisten stemmer nej til årets økonomiaftale for regionerne
Et flertal i Danske Regioners bestyrelse har indgået en aftale om næste års økonomi for regionerne. Aftalen giver 1,185 mia. ekstra. Danske Regioners egen vurdering af behovet er 2,1 mia. Enhedslisten stemmer nej til aftalen. Aftalen fortsætter tendensen med mindre aftaler år... læs mere ❯
Salg af otte børnehaver kaldes en succes
Udgivet 8-6-2021 af Enhedslisten Rudersdal
Af Christoffer Emil Jørgensen, Spidskandidat for Enhedslisten og Jacob Jensen, medlem af Kommunalbestyrelsen for Enhedslisten I 2018 besluttede alle kommunalbestyrelsens partier, undtaget Enhedslisten, at nedbringe kommunens areal med 10 procent. Det svarer til salg af cirka 25.000 - 30.000 kvadratmeter, officielt... læs mere ❯
Grundlovsdag 2021 i Lindholm Strandpark
Udgivet 8-6-2021 af Enhedslisten Aalborg
Grundlovsdag  blev i år brugt til at styrke modstanden mod Egholm-Motorvejen på tværs af bevægelser, foreninger og partier. Vi mødtes og diskuterede, hvordan vi forhindrer Egholm-Motorvejen og i stedet skaber en grøn fremtid for naturen, klimaet, dre- og menneskelivet. [caption id="attachment_11198" align="alignnone"... læs mere ❯
BRUNCHMØDE MED PELLE DRAGSTED: NORDISK SOCIALISME
Udgivet 8-6-2021 af Enhedslisten Ringsted
SØNDAG 13. JUNI KL. 10-12, RINGSTED KULTURHUS, SØGADE 3, RINGSTED ”Nordisk socialisme” er titlen på en ny bog af Pelle Dragsted. Her argumenterer han for, at kimene til en ny demokratisk socialisme allerede findes i de nordiske velfærdssamfund og i vores... læs mere ❯
Aarhus Målene skal tages alvorligt – også for syriske flygtninge
Udgivet 7-6-2021 af Enhedslisten Århus
Folketingskandidat for Enhedslisten Anne Hegelund taler ved en demonstration for syriske flygtninge i Aarhus d. 21.4.2021
Aarhus er en god by for alle, med brug for alle samt med fællesskab og medborgerskab. Det er den retning byrådet i 2018 satte for udviklingen i Aarhus med vedtagelsen af Aarhus Målene. Og alle de fine ord betyder noget,... læs mere ❯
Velkommen til Sinem Demir Nordsjællands nye Folketingskandidat
Udgivet 7-6-2021 af Enhedslisten Gribskov
På vores medlemsmøde 6. juni havde vi besøg af vores nye dygtige folketingskandidat Sinem Demir, hvor vi også slår et slag for at stoppe tilbage sendelser af syriske flygtning. VI HAR PLADS! Sinem Demir: Jeg er 29 år, kvinde, faglig, international og... læs mere ❯
Grundlovsdag på Gammeltorv i Skælskør
Udgivet 6-6-2021 af Enhedslisten Slagelse
Grundlovsdag på Gammeltorv i Skælskør med Enhedslisten, kaffe og brownies med blæretang, debat og høj sol Skælskør Garden kom også forbi   læs mere ❯
Et fremskridt for odenseanernes retssikkerhed: Odense får sin borgerrådgiver
Udgivet 4-6-2021 af Enhedslisten Odense
Odense byråd vedtog den 1. juni 2021 oprettelsen af en borgerrådgiverfunktion. Samtlige partier stemte for. Vedtagelsen skete som led i implementering af budget 2021, hvor Enhedslisten fik sit ønske om borgerrådgiver med i budgettet. Her er talen fra Enhedslistens byrådsmedlem Reza... læs mere ❯
Vi HAR plads til de syriske flygtninge!
Udgivet 3-6-2021 af Enhedslisten Rudersdal
En stor gruppe syriske flygtninge har i de seneste måneder fået frataget deres opholdstilladelse. Nu skal de sendes tilbage til Syrien, selvom Assad stadig udøver tortur og arresterer i en fortsat borgerkrig. Danmark anerkender slet ikke Assad som legitim repræsentant... læs mere ❯
Læserbrev: Bedre vejledning til familier med handicap
Udgivet 3-6-2021 af Enhedslisten Fredericia
Læserbrev af Jan Filbært, kandidat til kv21 og næstformand i handicaprådet Efter at have arbejdet med familier til børn og voksne med handicaps professionelt og som næstformand i Handicaprådet, ved jeg, hvor hårdt det er for de involverede familier. Ud over... læs mere ❯
Politisk analyse er et fejlskud (i sjællandske d. 19. maj)
Udgivet 2-6-2021 af Enhedslisten Slagelse
Artiklen i Uge-avisen om den politiske kamp om pladserne i Slagelse Byråd på s. 14-15 i uge 19, tegner et billede af en politisk rævekage. Den er en slet skjult reklame for blå blok, og lader til kun at interessere... læs mere ❯
Enhedslisten bakker op om Danske Regioners nej til året økonomiaftale
Med støtte fra alle partier i Danske Regioners bestyrelse sagde Danske Regioner nej tak til regeringens forslag til næste års budget for regionerne. På trods af, at coronakrisen fortsætter, lagde regeringen op til en aftale, som var dårligere end sidste... læs mere ❯
Michael Hemming Nielsens indlæg ved Kommuneplan 2021-2033 vedtagelse
Udgivet 2-6-2021 af Enhedslisten Gribskov
https://youtu.be/OEIJpykayIg læs mere ❯
Godt nyt at 10. klasse-center genopstår
Udgivet 1-6-2021 af Enhedslisten Århus
Lone Norlander Smith
Et samlet 10. klasse-center genopstår i Aarhus, bebuder Børn og Unge, efter at det har været sparet væk i fire år. Det er godt nyt, mener Enhedslisten, der hårdnakket kæmpede imod, da et flertal i byrådet lukkede det velfungerende Center10... læs mere ❯
Appel til ministeren om syriske flygtninge ud fra Aarhus Målene
Udgivet 1-6-2021 af Enhedslisten Århus
Syrien demo i Aarhus 21.4.2021
På baggrund af inddragelse af opholdstilladelse i Danmark af syriske flygtninge, også i Aarhus, har tre partier og en løsgænger i Aarhus Byråd skrevet et brev med en appel til udlændinge- og integrationsminister Mattias Tesfaye. Pressemeddelelse, 1.6.2021, Lone Norlander Smith (EL),... læs mere ❯
Byrådsanalyse - set fra Enhedslisten...
Udgivet 1-6-2021 af Enhedslisten Slagelse
Her er et indlæg,  bragt i Sjællandske den 31. maj 2021: læs mere ❯
Nej til højere forældrebetaling og til nedskæringer på folkeskolen og udsatte borgere
Udgivet 31-5-2021 af Enhedslisten Gladsaxe
Af Trine Henriksen og Torben Madsen, Enhedslisten Der er udsigter til omfattende nedskæringer på skole- og dagtilbudsområdet i det kommende budget. Faktisk er det foreslået, at flere af dem skal besluttes allerede i denne uge, længe før de egentlige budgetforhandlinger, ved... læs mere ❯
Til Råd, organisationer, foreninger og bestyrelser i Silkeborg Kommune - og alle borgere
Udgivet 31-5-2021 af Enhedslisten Silkeborg
Som I formodentlig er klar over efter at have læst enten Midtjyllands Avis eller en tidligere mail fra os – Enhedslistens byrådsmedlemmer – så lægger borgmesteren op til, at der skal indgås aftaler om anlægsbudget og om muligt også driftsbudget... læs mere ❯
Højhuse i Sydhavnen i Aarhus – og trafikplanlægning
Udgivet 28-5-2021 af Enhedslisten Århus
Viggo Jonasen Rød by - Grøn by
For tiden er to store byggerier – med mange arbejdspladser som formål – i behandling i byrådet. Det er ”kulturhøjhuset”, lokalplan 1141, og det er ”borgmesterstangen”, de Lindes 150 meter høje erhvervshøjhus på Mindet 6. Tilsammen forventes de vel at... læs mere ❯
Det kulturelle klippekort
Udgivet 28-5-2021 af Enhedslisten Esbjerg
Det lykkedes! Det kulturelle klippekort er nu en realitet i Esbjerg Kommune. Enhedslisten Esbjerg gik sidst til valg på, at der skulle indføres et kulturelt klippekort til unge. Klippekortet giver mulighed for gratis oplevelser til udsatte unge og deres familier. Dermed... læs mere ❯
Enhedslisten mener kommunen skal stoppe indkøb fra Nemlig.com
Udgivet 27-5-2021 af Enhedslisten Herlev
Afsløringerne af elendige arbejdsforhold hos Nemlig.com har endnu ikke fået Herlev Kommune til at droppe brugen af virksomheden. Enhedslisten vil på næste kommunalbestyrelsesmøde tage spørgsmålet op, vi mener nemlig ikke at Herlev Kommune skal samarbejde med Nemlig.com og deres moderselskab... læs mere ❯
Debatmøde om pårørendepolitik
Udgivet 27-5-2021 af Enhedslisten Rudersdal
Valgkampen er ikke rigtig begyndt endnu, men en række politikere i Rudersdal diskuterede onsdag d. 26. maj 2021 kommunens pårørendepolitik med 12 frivillige foreninger og organisationer. Diskussionsdeltagerne var Anne Sofie Ohrt (K), Jens Ive (V), Kristine Thrane (A), Jacob Netteberg (R)... læs mere ❯
Delprogram: Klima og miljø
Udgivet 26-5-2021 af Enhedslisten Aalborg
Klima og miljø Det økologiske råderum skal sikres. Det betyder, at der ikke må bruges flere ressourcer, end der samtidig genskabes. Ressourcerne skal, så vidt muligt, indgå i lukkede kredsløb, hvor de genbruges og Ikke går til spilde. Vi må ikke... læs mere ❯
Hvad koster reelle minimumsnormeringer?
Udgivet 25-5-2021 af Enhedslisten Svendborg
Enhedslisten og SF vil have en opdateret beregning af hvad reelle minimumsnormeringer koster op til budgetforhandlingerne.  Der er sat ekstra midler af i budget 2021, men det rækker ikke til at opnå minimumsnormeringer. Byrådsmedlem for Enhedslisten, Susanne Gustenhoff forklarer:  Enhedslisten kæmper videre... læs mere ❯
1 2