Lokale nyheder

Socialdemokratiet og Holme-Olstrup Skole.
Udgivet 12-12-2018 af Enhedslisten Næstved
Socialdemokratiet og Holme-Olstrup Skole. ”Der er klart flertal for at lukke skoler.” siger Michael Perch til Sjællandske d. 4. december 2018, i forlængelse af, at han åbenbart er blevet konfronteret med, at Socialdemokratiet (S) gik til valg på ikke at lukke... læs mere ❯

Blød magt fra borgmesteren om almene boliger
Udgivet 11-12-2018 af Enhedslisten Århus
Aarhus-borgmester Jacob Bundsgaard har anvendt ”blød magt” overfor byens almene boligselskaber, for at få lavet en aftale om genhusning af de 1000 familier, der skal tvangs-flyttes som følge af ”ghetto-aftalen”. Det er sket ved at inddrage fremtidige kvoter for almene... læs mere ❯

Nordeuropas største landvindmøllepark godkendt i Aalborg Byråd
Udgivet 11-12-2018 af Enhedslisten Aalborg
Byrådsmødet den 10. decembers vigtigste beslutning var godkendelsen af lokalplanen for vindmøllerne på Nørrekær Enge. Læs lokalplanen Ikke alene er det Nordeuropas største vindmøllepark på land, som her blev godkendt. Der er også tale om et projekt, hvor det lykkedes for foreningen... læs mere ❯

15,6 mio. kr. ekstra til lægesekretærer
Udgivet 11-12-2018 af Enhedslisten Region Hovedstaden
Enhedslisten glæder sig over, at der er fundet 15,6 mio. kr. til at fastholde lægesekretærer og evt. rekruttere nye. De 10 mio. kr. er fundet via et underforbrug, der fremkommer ved 4.økonomirapport 2018 og de 5,6 mio. kr. ved uforbrugte... læs mere ❯

Genindførelse af dækningsafgiften
Udgivet 11-12-2018 af Enhedslisten Esbjerg - Fanø
Læserbrev af byrådsmedlem Sarah Nørris: Ved seneste byrådsmøde kom det frem, at Dansk Folkeparti til næste års budgetforhandlinger vil foreslå at sløjfe byggesagsgebyrerne. Det er næppe gået manges næse forbi, at kommunen fattes penge. Der er rigtig mange andre ting jeg... læs mere ❯

Flygtninge har også ret til ferie – og de kan få det
Udgivet 9-12-2018 af Enhedslisten Århus Kommune
Retten til at holde ferie, især sammen med sine børn, er afgørende vigtigt for de fleste danskere. Men denne ret gælder ikke for flygtninge, hvilket så afgjort ikke er rimeligt, især ikke for flygtninge med børn. Enhedslisten stiller derfor forslag... læs mere ❯

Bierne skal summe af glæde i Aarhus
Udgivet 7-12-2018 af Enhedslisten Århus Kommune
Biernes summen og deres bestøvning af planterne er afgørende vigtig for naturen. Og Aarhus Kommune vil gerne være grøn. Men vi mangler en egentlig plan for, hvordan vi sikrer biodiversiteten i kommunen. Det skal vi have lavet, mener Enhedslisten, sådan... læs mere ❯

En finanssektor, der tjener samfundet
Udgivet 7-12-2018 af Enhedslisten Ringsted
Brunchmøde med Enhedslistens erhvervsordfører Pelle Dragsted søndag 16. december i Ringsted. Hvidvask af penge i den store stil, skattefusk og en ødelæggende finanskrise. Finanssektoren er med god grund upopulær i denne tid. Men hvad er baggrunden for at finanssektoren er blevet en latent... læs mere ❯

Lige til skraldespanden
Udgivet 6-12-2018 af Enhedslisten Hillerød
Kommunens Miljøudvalg fik tirsdag et forslag til ændrede affaldstakster. Det bliver dyrere at få afhentet affaldet, og derfor skal priserne stige. Derfor har Venstre og Socialdemokraterne i Hillerød Affald´s bestyrelse foreslået følgende stigninger : Villaer/enfamiliehuse stiger med 170 kr om året Lejligheder stiger med... læs mere ❯

Håb for borgerne i Frederikssund
Udgivet 6-12-2018 af Enhedslisten Region Hovedstaden
Måske skal hospitalet alligevel ikke lukkes Enhedslisten har foreslået det for længe siden. Men nu åbner regionsrådsformand Sophie Hæstorp Andersen op for muligheden: Vi kan blive nødt til enten at bevare Frederikssund Hospital … eller flytte nordsjællandske patienter til Herlev, siger... læs mere ❯

Syge aarhusianere skal ikke afkræves betaling
Udgivet 5-12-2018 af Enhedslisten Århus Kommune
Lone Norlander
Syge mennesker skal ikke udsættes for brugerbetaling, når de behandles for deres sygdom. Men det sker, når patienter udskrives fra sygehusene til Aarhus Kommunes akutpladser, hvor der afkræves betaling. Og det er simpelthen ikke i orden. Enhedslisten støtter fuldt ud... læs mere ❯

Sejr for forældre og børn
Udgivet 5-12-2018 af Enhedslisten Aalborg
I 2017 lykkedes det os sammen med aktive forældre, lærere og pædagoger at forhindre, at der blev indført et nyt system for finansiering af inklusion og specialundervisning, som ville give skolerne et stærkt økonomisk incitament til at beholde så mange... læs mere ❯

Jo, ”ghetto-pakken” fører til massive nedrivninger - og til tvang
Udgivet 4-12-2018 af Enhedslisten Århus Kommune
Protest mod nedrivning af almene boliger, ved Aarhus Rådhus 22.8.2018
Enhedslisten har kritiseret, at ”ghetto-pakken” fører til massive nedrivninger af almene boliger. Denne kritik bliver af Kirsten Normann Andersen (SF) og Mattias Tesfaye (S), betegnet som ”ganske grundløs”, i Information d. 17.11. Men de to folketingspolitikere bøjer fakta og skriver... læs mere ❯

DF har skylden for kommunale nedskæringer
Udgivet 4-12-2018 af Enhedslisten Svendborg
Når Dorthe Ullemose fra Dansk Folkeparti giver flygtningene skylden for nedskæringerne i Svendborg Kommune, er det både usmageligt og en værre gang vrøvl. Realiteten er, at regeringen og støttepartiet Dansk Folkeparti dikterer de årlige nedskæringer i kommunerne. Udgifterne til overførselsindkomst belaster... læs mere ❯

Ordentlighed omkring svømmehals problematik.
Udgivet 3-12-2018 af Enhedslisten Næstved
Enhedslisten ønsker klarhed. Mange politikere og partier i Næstved byråd ønsker, at der skal bygges en ny svømmehal i Næstved, og at de tre eksisterende svømmehaller nedlægges. Byrådet har fået fremlagt prisoverslag udarbejdet af COWI på 120 millioner for at renovere de... læs mere ❯

Enhedslisten støtter forebyggende medicin mod HIV-smitte
Udgivet 3-12-2018 af Enhedslisten Region Hovedstaden
Danske Regioner har besluttet at følge Sundhedstyrelsens anbefaling og tilbyde PrEP (et middel, der forebygger HIV) til op mod 500 danskere, der er i stor risiko for HIV-smitte. Enhedslisten har støttet beslutningen om at tilbyde PrEP til personer i højrisiko... læs mere ❯

Enhedslistens høringssvar til Børne- og Skoleudvalgets forslag
Udgivet 30-11-2018 af Enhedslisten Næstved
””Vi har fundet løsningen. Lad os finde et problem”. Spørgsmålet ”Hvad kan jeg gøre?” dominerer nu enhver handlen og har derved overskygget og fortrængt spørgsmålet: ”Hvordan kan jeg gøre det, som jeg i forvejen må og skal gøre, på den... læs mere ❯

Debat om rådhuset
Udgivet 30-11-2018 af Enhedslisten Herlev
På et ekstraordinært kommunalbestyrelsesmøde den 21. november 2018 var punktet om evt. flytning af rådhuset til et nyt bymidtecenter på dagsordenen Enhedslisten står fast på at rådhuset skal blive på borgernes hænder Marianne Dithmer skriver i anledning af debatten i Herlev Bladet... læs mere ❯

TUSINDVIS AF BOLIGER FÅR TILTRÆNGT RENOVERING
Udgivet 29-11-2018 af Enhedslisten København
Næsten 400 millioner kroner vil i de kommende år blive investeret i københavnske boliger, som i dag mangler enten toilet eller bad eller har uhensigtsmæssige støjgener fra biler og veje. Et vigtigt skridt i retning af en bedre by for... læs mere ❯

Enhedslisten: Ens behandling for alle skaber ulighed
Udgivet 29-11-2018 af Enhedslisten Region Hovedstaden
Marianne Frederik, Regionsrådsmedlem i Region Hovedstaden i Altinget d.29.november I Danmark er vi i princippet lige – vi er et af de mest lige samfund i verden. Vi har lige adgang til uddannelse, og vi kan alle modtage den samme behandling, hvis vi... læs mere ❯

Anketid og Retsfølelsen
Udgivet 29-11-2018 af Enhedslisten Silkeborg
På baggrund af en mail fra et forældrepar, der pga. en ankesag måtte vente et helt  år på at få hjælp til deres psykisk plaget barn, har Lene Fruelund gjort sig nogle alvorlige tanker om retsfølelsen: "Når ministre og retsordførere på... læs mere ❯

Vi skal have alt frem
Udgivet 29-11-2018 af Enhedslisten Middelfart
Af Victoria Velásquez, Paw Nielsen og Kasper Philbert I de seneste par årtier har vi set, hvordan man fra magthavernes side har forsøgt at gemme sig bag utilstrækkelige eller nye it-systemer. Den statslige centralisering af SKAT er det bedste eksempel, men... læs mere ❯

KØBENHAVN VIL SÆTTE GANG I DIALOG OM BILFRI BY
Udgivet 28-11-2018 af Enhedslisten København
Der bliver kamp om pladsen i Københavns indre by, når antallet af fodgængere som følge af den nye metroring vil stige betragteligt, for der kommer samtidig flere og flere cyklende i takt med befolkningstilvæksten. Er løsningen en delvis bilfri bykerne?... læs mere ❯

Enhedslisten Odense siger nej til besparelserne på børn- og ungeområdet
Udgivet 27-11-2018 af Enhedslisten Odense
Pressemeddelelse 27.11.2018 Enhedslisten Odense stemmer nej til besparelserne på børn- og ungeområdet Enhedslisten mener, at vi i kommunen skal undgå besparelse og nedskæring på de primære velfærdsområder: børn og unge, ældre, syge, handicappede og det sociale område. I stedet for skal vi... læs mere ❯

Pressemeddelelse: Enhedslisten imod privatisering af regionens vaskeriydelser
Udgivet 27-11-2018 af Enhedslisten Region Syddanmark
Regionsrådet i Syddanmark besluttede mandag den 26. november 2018 at store dele af regionens vaskeriydelser skal varetages af private virksomheder fremover. Regionsrådsmødet blev ellers indledt med en række spørgelystne medarbejdere og -repræsentanter fra de eksisterende vaskerier, som ikke føle at de... læs mere ❯

Inflation i underretninger er skidt for både udsatte og trygge børn
Udgivet 26-11-2018 af Enhedslisten København
Knud Holt Nielsen. Medlem af Københavns Borgerrepræsentation for Enhedslisten. Medlem af Børne- og ungdomsudvalget.
Skrevet sammen med socialordfører Charlotte Lund Trykt i Information 23/11 Rekordhøje 100.000 børneunderretninger på landsplan alene i 2017, betyder at familier kommer i søgelyset for bagateller, og at svigt og overgreb risikerer at drukne i mængden. Det er uholdbart. Datteren kunne godt... læs mere ❯

Manglende konsekvens i Aalborg Kommunes transportpolitik
Udgivet 25-11-2018 af Enhedslisten Aalborg
Reduktion af transportbehovet og forsøg på at påvirke valget af transportmiddel bliver sammen med en mere effektiv udnyttelse af den eksisterende infrastruktur i Aalborg Kommunes nye handlingsplan for Mobilitet frem til 2040 (Læs her) fremhævet som alternativer til at bygge... læs mere ❯

Partier taler med to tunger når det gælder Korskærparken
Udgivet 24-11-2018 af Enhedslisten Fredericia
I en folder omdelt i Korskærparken forklarer Socialdemokraternes nye ”lokale” folketingskandidat fra København Jens Jonathan Steen, at ”regeringens ghettoplan truer med nedrivning i Korskærparken.” En nedrivning, han vil kæmpe imod. Problemet er bare, at det ikke kun er regeringens ghettoplan,... læs mere ❯

Enhedslisten stemmer imod lokalplan, der vil udvide Storcentret i Næstved.
Udgivet 23-11-2018 af Enhedslisten Næstved
Når Enhedslisten på byrådsmøde d. 20. Nov. stemte imod en lokalplan, der vil udvide Næstved Storcenter ganske betydeligt, er der flere grunde. I landsbyerne rundt omkring lukker den ene dagligvarebutik efter den anden. Landsbyerne mister derved endnu et af deres lokale... læs mere ❯

Giv de hjemløse husly på rådhuset i vinterkulden
Udgivet 23-11-2018 af Enhedslisten Århus Kommune
Keld Hvalsø
Aarhus Kommune bør hjælpe de hjemløse med et sted at sove i vinterkulden. Sådan gør man i Paris, hvor borgmesteren har åbnet rådhuset for de hjemløse. Det kan vi lære af i Aarhus, hvor der er et stigende antal hjemløse,... læs mere ❯

FGU på Campusskolen: Dumt og uansvarligt
Udgivet 22-11-2018 af Enhedslisten Ringsted
Bestyrelsen for den nye FGU-institution har, med Ringsteds borgmester Henrik Hvidesten (V) i spidsen, taget beslutning om, at FGU her i Ringsted skal placeres på Campusskolen. Det er ikke en klog beslutning. Det er ikke en beslutning, der sikrer de bedste... læs mere ❯

Vedtager byrådet et svømmecenter uden kendskab til indtægter og udgifter?
Udgivet 21-11-2018 af Enhedslisten Silkeborg
Vi kan ikke gå på vandet Byrådet afholdt temamøde i mandags om et nyt svømmecenter. Et temamøde er et møde, hvor byrådsmedlemmerne kan blive klogere på en given sag. Og formålet med dette møde var, at gøre byrådsmedlemmerne i stand til... læs mere ❯

Vi lytter til kritik af Sundhedsplatformen
Udgivet 20-11-2018 af Enhedslisten Region Hovedstaden
Marianne Frederik, Enhedslisten, Regionsrådsmedlem I Enhedslisten er vi lige så frustreret som andre over de mange fejl og mangler, der dukker op omkring Sundhedsplatformen - det er langt fra det, vi blev lovet. I Enhedslisten har vi hele tiden haft fokus på... læs mere ❯

ka PAW undres DSB
Udgivet 19-11-2018 af Enhedslisten Middelfart
Kan det virkelig passe, vi nu skal se endnu en konflikt orkestreret af en bovlam ledelse – støttet af de store partier i oppositionen og den flakkende regering? Hvad ligner det ellers, det man har gang i fra DSBs side? Først melder... læs mere ❯

Planer skal være til at stole på
Udgivet 18-11-2018 af Enhedslisten Silkeborg
Der har i den senere tid været en del frustrerede læserbreve i Avisen fra borgere i Voel, Lysbro og ikke mindst Sejs-Svejbæk, kulminerende med en leder af Bent Nørgaard i fredagsavisen. Temaet har været den manglende troværdighed i kommunale lokalplaner... læs mere ❯

Enhedslisten serverer suppe
Udgivet 15-11-2018 af Enhedslisten Silkeborg
Det er en fast tradition, at Enhedslisten hvert år en lørdag i november serverer suppe fra vores røde campvogn på Torvet i Silkeborg. I år er det lørdag d. 17 / 11 fra klokken 11. ”Suppen er som sædvanlig stærk og... læs mere ❯

Vi skal gøre noget ved jordemødrenes arbejdspres
Udgivet 15-11-2018 af Enhedslisten Region Hovedstaden
D.14. november kunne man i Berlingske Tidende læse, at Arbejdstilsynet slår alarm over forholdene for personale og patienter på fødeafdelingen på Herlev Hospital. Annie Hagel, medlem af regionsrådet: Det er jo ikke første gang, Arbejdstilsynet kritiserer forholdene på fødeafdelingerne. Tværtimod er det... læs mere ❯

Enhedslisten vil forbyde trawlfiskeri i Lillebælt
Udgivet 14-11-2018 af Enhedslisten Fredericia
I Enhedslisten er der blevet samarbejdet på tværs gennem noget tid og nu er lovforslaget klar! Lovforslaget lyder således: 1.januar 2019 indføres et forbud mod trawlfiskeri (herunder pelagisk trawl) og et forbud mod muslingefiskeri med skrabende redskaber i Lillebælt (i minimum det... læs mere ❯

GENANVENDELSEN SKAL I VEJRET I KØBENHAVN
Udgivet 13-11-2018 af Enhedslisten København
En ny, ambitiøs plan for affaldsområdet i København er netop vedtaget. Blandt andet skal genanvendelsen af husholdningsaffald øges fra 45 pct. til 70 pct. Den 31. december 2018 udløber Københavns Kommunes plan for håndtering af affald, og derfor er en... læs mere ❯

Ligeløn og kvoteflygtninge i centrum på byrådsmødet, mandag den 12. november
Udgivet 13-11-2018 af Enhedslisten Aalborg
Byrådsmødet den 12. november blev et af de korte. Alligevel fik vi behandlet to vigtige forslag fra Enhedslisten. Det første var en endelig behandling af Enhedslistens forslag om indførelse af et ligelønscertifikat og ligelønsklausuler i Aalborg Kommune. Forslaget var i første... læs mere ❯