Lokale nyheder

Forsvar busserne, sæt strøm til regionens bus og tog ruter.
Udgivet 17-10-2018 af Enhedslisten Region Sjælland
Læserbrev i Dagbladet 8. juli 2018 af Jørgen Holst. I Enhedslisten glæder vi os, sammen med passagerene i region Sjælland over, at regionen har overtaget banestrækningen fra Roskilde til Køge... læs mere ❯

Lokalpolitikere står magtesløse i forhold til grisefabrikker
Udgivet 14-10-2018 af Enhedslisten Skanderborg
Svinefabrik fra luften
Lokalpolitikere står magtesløse i forhold til grisefabrikker Kommunen har igen modtaget mange klager over en miljøgodkendelse til en stor udvidelse af en svinefarm i Dover sogn. Naboerne er bekymrede for lugtgener, grundvandsbeskyttelse og naturen i området. Det kan jeg godt forstå... læs mere ❯

Enhedslisten stemmer for budget 2019 - men ....
Udgivet 13-10-2018 af Enhedslisten Næstved
Enhedslistens byrådsmedlemmer
Enhedslisten er en del af det samlede byråd, der nu d. 9. okt. stemmer for budgettet for 2019. Vi er glade for det samarbejde og de forhandlinger, der har været siden valgnatten i nov. 2017 – hvor et tæt samarbejde mellem SD, R, SF... læs mere ❯

Per Clausens tale ved 2. Behandlingen af budgettet for 2019 i Aalborg Kommune
Udgivet 11-10-2018 af Enhedslisten Aalborg
Ingen er vist i tvivl om, at den 3. Limfjordsforbindelse fylder meget for nordjyske politikere - også i Aalborg Byråd. Alligevel overraskede det mig, at alle byrådets øvrige partier kunne blive enige om, at man skulle acceptere den såkaldte Aalborg... læs mere ❯

Sæt struktur-ændringer i Børn og Unge på stand-by
Udgivet 11-10-2018 af Enhedslisten Århus Kommune
Protest-demonstration mod nedskæringer i Aarhus, 13.9..2018
En storm af bekymringer har rejst sig omkring den nye struktur på skole- daginstitutions- og klubområdet i Aarhus, vedtaget med byrådets budgetforlig. Forældre, ledere og personale advarer om, at nedskæringer og omstrukturering vil ramme kerneydelsen, altså tilbuddet til børn og... læs mere ❯

Læs hvorfor Enhedslisten alligevel stemmer for budgettet
Udgivet 10-10-2018 af Enhedslisten Silkeborg
For første gang i den tid Enhedslisten har haft plads i byrådet har vi stemt for kommunens budget ved 2. behandlingen i dag. Først afviste vi ellers at gå med i budgetforliget sammen med alle de øvrige partier, og derfor... læs mere ❯

Røgslør over at 400 kommunale stillinger skæres væk
Udgivet 10-10-2018 af Enhedslisten Århus Kommune
Protest imod kommunale nedskæringer i Aarhus, september 2018
Budgetforliget i Aarhus Byråd, som Enhedslisten ikke er med i, er af forligspartierne forsøgt solgt til aarhusianerne som en afværgelse af de værste konsekvenser af de foreslåede nedskæringer. Men ser man nøjere på forliget, så indeholder det, at op mod... læs mere ❯

Enhedslisten Hjørring fremlægger sit budgetforslag
Udgivet 9-10-2018 af Enhedslisten Hjørring
Væk med besparelserne i Plejeboligplanen, de socialpsykiatriske væresteder og Blå Kors, samt rammebesparelserne på dagtilbud, skoler og ældreområdet. Et løft til det foreningsbaserede kulturliv gennem en fjernelse af besparelsen og en samtidig årlig tilførsel på 750.000,- til at bevare... læs mere ❯

Sammenhængende patientforløb – ja tak
Udgivet 8-10-2018 af Enhedslisten Region Hovedstaden
Marianne Frederik, Enhedslisten, Regionsrådsmedlem i Region Hovedstaden Statsministeren holdt sin åbningstale i Folketinget 2.oktober. Her omtalte han bl.a. et ønske om sammenhængende patientforløb: ”Hele vejen fra indlæggelse til opfølgning og genoptræning”. Jamen det tror jeg, alle ønsker, såvel politikere og borgere... læs mere ❯

Hvidvask, skatterestancer og kommunalt budget
Udgivet 6-10-2018 af Enhedslisten Silkeborg
Lidt om tal og proportioner På onsdag samles byrådet for at vedtage budget 2019 for Silkeborg kommune. Det samlede budget er på ca. 5,5 mia. svarende til 0,36 % af det svimlende beløb, som Danske Bank har hvidvasket for i... læs mere ❯

Rødt og grønt alternativ til budgetforlig i Aalborg
Udgivet 5-10-2018 af Enhedslisten Aalborg
Enhedslisten har stillet en række forslag til Aalborg Kommunes budget, som fjerner besparelser på ældreområdet og giver klare forbedringer for udsatte borgere - særligt børnene. Vi har også fundet penge til at fjerne besparelser på skoleområdet, indføre modersmålundervisning, forbedre... læs mere ❯

Ja til boligø - nej til havnetunnel
Udgivet 5-10-2018 af Enhedslisten København
Enhedslisten ser positivt på planer om en ny boligø, der skal bidrage til stormflodsikring af København. Men havnetunnellen skal pilles ud. En ny boligø mellem Nordhavn og Refshaleøen kan bidrage til stormflodssikringen af København. Samtidig kan det blive mønstereksemplet på moderne byudvikling, hvis... læs mere ❯

Udtalelse fra medlemsmøde i Enhedslisten Odense
Udgivet 4-10-2018 af Enhedslisten Odense
Denne vedtagelse er led i vores kamp for en rødere og grønnere by og danner grundlag for vores fremadrettede arbejde i Enhedslisten Odense i forbindelse med Vollsmoseaftalen. Udtalelse fra medlemsmøde i Enhedslisten Odense om Vollsmoseaftalen Enhedslisten Odense har på sit medlemsmøde 30.09.18... læs mere ❯

Badesøen er fjernet i budgettet?
Udgivet 4-10-2018 af Enhedslisten Hillerød
Under budgetforhandlingerne lykkedes det for Enhedslisten at få de andre partier til at støtte forslaget om at sætte penge af til at gøre det muligt at bade i Teglgårdssøen. Det var vores forslag, men alle kan jo se at det er... læs mere ❯

Nej til et budget fyldt med med forringelser
Udgivet 4-10-2018 af Enhedslisten Roskilde
Derfor har vi fra Enhedslisten fremlagt vores eget forslag. Det er et forslag, der er i væsentligt bedre økonomisk balance end flertals-forslaget. En balance, vi opnår helt uden at gå ind på flertalsforslagets voldsomme nedskæringer. Der er tre hovedårsager til... læs mere ❯

Hvorfor er Enhedslisten Herlev med i årets budgetforlig?
Udgivet 3-10-2018 af Enhedslisten Herlev
Det korte svar er, at budgetaftalen rummer elementer, der styrker kernevelfærden, samt at vi har sikret en konkret plan for en grøn omstilling i Herlev. Et styrket kernevelfærd Ud over penge til gratis psykologhjælp til unge har vi med budgetaftalen sikret en... læs mere ❯

Enhedslisten vil ikke være en del af et budget, der sparer så massivt på velfærden
Udgivet 3-10-2018 af Enhedslisten Roskilde
Vi fremlægger derfor et ændringsforslag til flertalsbudgettet, hvor vi investerer i vores fælles velfærd. Vi vil blandt andet ansætte flere medarbejdere på beskæftigelses- og socialområdet. Det vil nedbringe antallet af sager pr. medarbejder så markant, at det bliver muligt at... læs mere ❯

Tanker om Cafe Stevnen og kommunalbudgettet
Udgivet 2-10-2018 af Enhedslisten Stevns
Tanker om Café Stevnen og kommunalbudgettet. 150.000 kr i besparelse på Cafe Stevnen - er det noget at hidse sig op over? Ja. Det er et lillebitte beløb, ud af et kommunalbudget på 1,3 milliarder, men det er et beløb som har en... læs mere ❯

Nej til massenedrivninger – Forsvar vores almene boliger!
Udgivet 1-10-2018 af Enhedslisten Odense
Enhedslisten Odense støttede op om Almen Modstands demonstration 29.9.2018 kl. 13-14 på Flakhaven foran Odense Rådhus. Se reportagen om Almen Modstands byrådsaktion 26.9 og demonstraion 29.9. 2018 i Odense. Der var demonstrationer i København, Århus og Odense. I Odense mødte ca.... læs mere ❯

Radikale Venstre ikke længere en del af "Rød blok"
Udgivet 1-10-2018 af Enhedslisten Esbjerg - Fanø
Ved de seneste mange kommunalvalg har der været indgået valgforbund mellem Socialdemokratiet, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og Radikale Venstre. Således også ved kommunalvalget sidste år hvor også Alternativet var en del af aftalen. Valgforbundet har naturligvis haft til sigte, at minimere stemmespild... læs mere ❯

At frede Treldeskoven er rettidig omhu
Udgivet 30-9-2018 af Enhedslisten Fredericia
Læserbrev af Rasmus Vestergaard Madsen, økologisk landmand, lokal folketingskandidat og folketingsmedlem for Enhedslisten og Marc Hast Knudsen, Skov- og Naturtekniker, bestyrelsesmedlem i Enhedslisten Fredericia. Treldeskoven er et helt unikt habitat, som dels bør sikres så vores børn og børnebørn også kan... læs mere ❯

Solcelleparker nu – ikke om 10 år
Udgivet 29-9-2018 af Enhedslisten Næstved
Solcellepark
Ude i den store verden har klimaforandringerne sat sine spor. Nu er der vilje til, at der skal ske noget med CO2-udslippet. Men i Næstved Kommunes Planudvalg har man d. 10/9 besluttet at udskyde beslutningen om nye retningslinjer for solcelleparker. Det... læs mere ❯

EL vil istedet en solidarisk og bæredygtig udvikling for Aalborg Kommune
Udgivet 29-9-2018 af Enhedslisten Aalborg
Selv om budgetforliget i Aalborg fjerner nogle af de værste forringelser for de udsatte og på skoleområdet, indeholder budgettet stadig en række besparelser på disse områder. Hårdest ramt er dog ældreområdet, hvor der fastholdes en række alvorlige besparelser, udtaler... læs mere ❯

Der var ikke noget ønske om dialog
Udgivet 28-9-2018 af Enhedslisten København
Ali Hansen, medlem af Københavns Borgerrepræsentation for Enhedslisten. Medlem af Sundheds- og omsorgsudvalget.
I stedet for dialog valgte overborgmesteren at stille et ultimativt krav. Med pistolen for panden fik Enhedslisten og Alternativet besked på hvis de ikke var villige til at bygge på Amager Fælled, måtte de forlade forhandlingsbordet. For at få lov til... læs mere ❯

Tue Tortzen får Byrådet til at droppe Danske Bank – måske!
Udgivet 28-9-2018 af Enhedslisten Hillerød
På byrådsmødet d. 26. september havde vores byrådsmedlem et punkt på med at droppe danske bank som kommunens bank! Og der var faktisk enighed om, at se nærmere på aftalen med Danske Bank, og overveje en ny bank til kommunens bankforretninger... læs mere ❯

Nu også borgerdrevet forslag om selvstændig FGU
Udgivet 28-9-2018 af Enhedslisten Ringsted
Enhedslisten har tidligere omtalt FGU i Ringsted og vigtigheden af at denne nye uddannelse etableres i selvstændige lokaler på Campus-området og ikke i direkte forbindelse med Campus-skolens lokaler. Forældre på de to berørte tilbud har nu har taget endnu et initiativ... læs mere ❯

Enhedslisten smidt ud af budgetforhandlinger
Udgivet 27-9-2018 af Enhedslisten Aalborg
Før valget i 2017 stod Socialdemokratiet helt fast på, at den 3. Limfjordsforbindelse skulle betales af staten. I dag har Socialdemokratiet brugt en aftale med Venstre, DF og De Radikale om en delvis kommunal finansiering af en motorvej hen... læs mere ❯

Der skal være ordnede forhold når kommunen bestiller maden!
Udgivet 27-9-2018 af Enhedslisten Svendborg
Det skal være slut med, at Svendborg Kommune bruger restauranter og hoteller, som hverken har overenskomst eller skrevet under på kommunens arbejdsklausul.  I forbindelse med dronningens besøg i Svendborg i september, kom det frem, at den officielle frokost skulle holdes... læs mere ❯

SF-Aalborg Kommune bakker enhedslisten op.
Udgivet 27-9-2018 af Enhedslisten Aalborg
Pressemeddelelse SF-Aalborg kommune erfarer, at Enhedslisten har forladt budgetforhandlingerne i Aalborg. Enhedslisten har forladt forhandlingerne, fordi de ikke ville være med til at lade borgerne i Aalborg betale 600 mio. kr over de næste 20 år. Penge, der ellers ville have... læs mere ❯

Sådan gik forhandlingerne: Overblik over Enhedslistens fingeraftryk
Udgivet 26-9-2018 af Enhedslisten Fredericia
Enhedslisten i Fredericia er igen i år med i budgetforliget. Primært fordi der igen i år et tale om store investeringer i velfærden. Samlet set er partiet tilfredse med forliget, som er det største både anlægs- og servicebudget i Fredericia... læs mere ❯

Gladsaxes budget 2019-22: Mere grøn omstilling og flere ressourcer til børn og unge med autisme
Udgivet 25-9-2018 af Enhedslisten Gladsaxe
Frø i barnehånd - natur
Den mest afgørende grund til, at Enhedslisten har valgt at gå med i budgetaftalen, er, at budgettet indeholder en række vigtige sociale og miljømæssige forbedringer, som vi er meget tilfredse med. Det lykkedes at komme igennem med vores forslag på nogle vigtige... læs mere ❯

God budgetaftale, hvis flere nedskæringer fjernes
Udgivet 25-9-2018 af Enhedslisten Region Hovedstaden
Regionsrådet skal tirsdag 25.september tage endelig stilling til budgettet for 2019. Enhedslisten indgik i budgetforhandlingerne for at reducere besparelser, nedlæggelse af senge og fyringer. Enhedslisten var med i alle delaftalerne; f.eks. er vi glade for flere penge til psykiatrien, mere til... læs mere ❯

Enhedslistens ønsker til Aalborg Kommunes budget den 20. september 2018
Udgivet 24-9-2018 af Enhedslisten Aalborg
Enhedslisten fremlægger nu sine ønsker til ændringer i Aalborg Kommunes budget til forslaget fra fra Magistraten. Enhedslistens forslag betyder, at budgettet for 2019 stort set går i 0. Der bliver et kasseforbrug på ca. 3 millioner i 2019 (før... læs mere ❯

Enhedslisten med i budgetforlig.
Udgivet 24-9-2018 af Enhedslisten Næstved
Enhedslisten ser budgetforliget som en lille sejr for kernevelfærden og derfor er vi med. “Det er en stor glædelig nyhed, at byrådet er enige om at støtte det gode børneliv - både ved at gennemføre en mindre forbedring af normeringen i... læs mere ❯

Pressemeddelelse: Enhedslisten vil mere med kommunens penge
Udgivet 24-9-2018 af Enhedslisten Silkeborg
Der er store ambitioner på flere områder i det budgetforlig, som alle de andre partier i byrådet har indgået. Vi anerkender, at der er serviceforbedringer især på skoler og daginstitutioner men også på andre områder. Men der er et enkelt område,... læs mere ❯

Lad os parkere bussen et øjeblik…
Udgivet 24-9-2018 af Enhedslisten Silkeborg
Et stort tema på sidste uges byrådsmøde om næste års budget var kollektiv trafik. Det skyldes, at Region Midtjylland varsler besparelser. Det slår hårdt på rigtigt mange lokalsamfund, hvor kollektiv bustrafik er en vigtig del af det lokale trafikmønster. Vi er helt... læs mere ❯

Enhedslistens forslag til budget 2019 for Svendborg Kommune
Udgivet 24-9-2018 af Enhedslisten Svendborg
Igen er der sparet på velfærden i Svendborg Kommune og vedtaget et budget med massive nedskæringer, og derfor er Enhedslisten ikke med i budgetforliget. Samlet set er der før sommerferien sparet 69 mio kr, og budgetforliget tilføjer yderligere nedskæringer for... læs mere ❯

ENHEDSLISTEN med i budget: halv sejr til FGU
Udgivet 24-9-2018 af Enhedslisten Ringsted
Enhedslistens baggrundsgruppe var på aftenarbejde søndag. Der skulle tages stilling til det budgetforlig, der tegnede sig og som der enten skulle skrives under på eller siges nej til. Det endte med et ja, da der kom flere penge på bordet til... læs mere ❯

Budget 2019 i Skanderborg med rød-grønne aftryk
Udgivet 23-9-2018 af Enhedslisten Skanderborg
Bjedstrup 19. september 2020 Budget 2019 i Skanderborg med rød-grønne aftryk Enhedslisten er med i årets budgetforlig i Skanderborg. På trods af de økonomiske udfordringer, som skyldes regeringens politik og den økonomiaftale, staten har indgået med kommunerne, er vi nået sammen om... læs mere ❯

Budget 2019
Udgivet 23-9-2018 af Enhedslisten Herlev
Enhedslisten er med i budgetforlig med Socialdemokratiet, SF og Det Konservative Folkeparti Ibrahim Benli skriver på Facebook den 11. september: Efter mange timers budgetforhandlinger valgt vi mandag aften at gå med i budget 2019 sammen med Socialdemokraterne, Det Konservative Folkeparti og SF.... læs mere ❯