Lokale nyheder

Gudenåen: Der er noget, der er rigtigt og forkert
Udgivet 18-11-2019 af Enhedslisten Silkeborg
Heldigvis er vandstanden i Gudenåen, og tilløbene, f.eks Lyså, faldet de seneste uger. Vi har dermed - forhåbentlig - lidt luft til lige at evaluere årets oversvømmelser. Et af de vigtigste ting at holde sig for øje i den forbindelse er,... læs mere ❯
Mindre biltrafik i Hillerød - P-pladser udenfor byen!
Udgivet 13-11-2019 af Enhedslisten Hillerød
Karl Erik Rasmussen har lavet nedenstående debatindlæg. Billedet er af stedet hvor Karl Erik mener der kan være P-plads ved Trollesmindealle. Karl Erik sidder i bestyrelsen i Enhedslisten Hillerød. han skriver: Der vil fortsat være trængsel af biler igennem Hillerød Centrum. Trængslen vil... læs mere ❯
Sundhedskonference om lighed i sundhed
Udgivet 12-11-2019 af Enhedslisten Region Hovedstaden
Marianne Frederik, regionsrådsmedlem Danske Regioner afholdt en sundhedskonference 7.november om lighed i sundhed. Det er et godt initiativ. Egentlig har vi vidst det i mange år, og flere oplæg dokumenterede, at der stadig er den samme ulighed i sundhed. Flere fremlagde projekter og... læs mere ❯
Hvor er der en voksen?
Udgivet 9-11-2019 af Enhedslisten Viborg
Hvor er der en voksen? Der er for lidt pædagogisk personale i børnehaven Unoden i Viborg. Det kunne enhver forsikre sig om ved at se TV2’s dokumentar forleden dag. En medarbejder alene med 18 børn. Det burde ikke kunne forekomme, men... læs mere ❯
Det rene vand er i fare i Region Hovedstaden
Udgivet 7-11-2019 af Enhedslisten Region Hovedstaden
Tormod Olsen, medlem af Regionsrådet Det er tid til at stille skarpt på drikkevandssituationen i Region Hovedstaden. De mange forurenede grunde udgør en stadig større trussel for det rene drikkevand, vi tager for givet løber ud, når vi tænder for vandhanen. Erhvervslivet... læs mere ❯
I går vedtog 28 ud af byrådets 31 medlemmer et budget for Silkeborg for 2020. Enhedslisten og den enlige fra DF stemte ikke for.
Udgivet 7-11-2019 af Enhedslisten Silkeborg
De byrådsmedlemmer, der kom ude fra til byrådsmødet kl.15.00 blev mødt af bedsteforældre og unge, der demonstrede for at gøre opmærksom på, at byrådets ambitioner på klimaområdet er ikke-eksisterende. Det var godt at møde de engagerede klimaforkæmpere, de har ret, byrådsflertallets ambitioner... læs mere ❯
Københavnerne bliver holdt uden for indflydelse
Udgivet 7-11-2019 af Enhedslisten København
Ninna Hedeager Olsen. Teknik- og miljøborgmester for Enhedslisten i København. Medlem af Teknik- og miljøudvalget og Økonomiudvalget.
To omstridte boligkvarterer skal efter planen skyde op i København inden længe. Det ene på Amager Fælled og det andet på Stejlepladsen i Sydhavnen. Fælles for projekterne er, at de er besluttet af et politisk flertal bestående af samtlige partier på... læs mere ❯
Børns indeklima skal prioriteres
Udgivet 6-11-2019 af Enhedslisten Århus
Af Thomas Medom (SF), rådmand for Børn og Unge, Aarhus Kommune, Lone Norlander Smith (EL), byrådsmedlem, medl. af Børn og Unge-udvalget, Aarhus Kommune Børn er særligt sårbare over for ydre påvirkninger, da deres krop og hjerne stadig er under udvikling. Derfor... læs mere ❯
Der skal handling bag klimapolitik i Svendborg!
Udgivet 6-11-2019 af Enhedslisten Svendborg
Miljø- og Naturudvalget indstiller et ambitiøst forslag om ny Klima- og Energipolitik til byrådet Svendborg. Svendborg Kommunes egen virksomhed skal være fri af fossil energi fra 2030, og hele kommunen som geografisk område skal være det i 2040. Enhedslisten glæder... læs mere ❯
Eventyret om de to regnbuer og kommunens budget
Udgivet 5-11-2019 af Enhedslisten Esbjerg - Fanø
Ét af årets højdepunkter for en kommunalpolitiker er debatten om kommunens budget ved 2. behandlingen. Alle ordførerne lægger sig i selen for, at talerne ikke skal blive alt for kedelige. I år havde Enhedslistens Sarah Nørris derfor valgt at skrive... læs mere ❯
Budgettale 2. behandling af budget 2020
Udgivet 4-11-2019 af Enhedslisten Aalborg
I Enhedslisten spiller vi med åbne kort. Derfor offentliggør vi vores budgetønsker og vores forslag til finansiering forud for de afsluttende forhandlinger. Det gjorde vi også i år. Alle kan derfor se hvilke ønsker vi havde, hvordan vi ville finansiere dem... læs mere ❯
Omstridte byggerier kræver mere tid, hvis københavnerne skal inddrages ordentligt
Udgivet 4-11-2019 af Enhedslisten København
Teknik- og miljøborgmester Ninna Hedeager Olsen (EL) har svært ved at se, hvordan københavnerne kan få indflydelse på rammerne for byggeriet på Amager Fælled og Stejlepladsen. Der har været stor modstand mod de kommende boligkvarterer, som skal opføres på Amager... læs mere ❯
EL til socialborgmester: Klimakampen er ikke skyld i manglende penge til udsatte
Udgivet 31-10-2019 af Enhedslisten København
Charlotte Lund. Medlem af Københavns Borgerrepræsentation for Enhedslisten. Medlem af Økonomiudvalget og Socialudvalget.
Københavns Socialborgmester - den Radikale Mia Nygaard – mener, at de røde partiers fokus på klimakrisen går ud over samfundets svageste-. Det skriver hun i et debatindlæg på Altinget.dk 22/10-2019. Det er muligvis korrekt for de radikales vedkommende. Men fra Enhedslistens... læs mere ❯
TRE PARTIER VIL FASTHOLDE LUKNINGEN AF LILLE KONGENSGADE
Udgivet 31-10-2019 af Enhedslisten København
Enhedslisten, Alternativet og SF foreslår, at den midlertidige lukning af Lille Kongensgade fastholdes, som det også er efterspurgt lokalt. I takt med at metrobyggepladserne er forsvundet, får københavnerne igen mere plads at bevæge sig på. Det giver langt bedre fremkommelighed, end... læs mere ❯
Enhedslistens budgettale ved vedtagelsen af budget 2020
Udgivet 31-10-2019 af Enhedslisten Fredericia
Først: Tak til alle byrådskolleger for, at vi endte der hvor vi endte, med det største velfærdsløft i nyere tid i Fredericia. Da vi så basisbudgettet, blev vi bekræftet i, at især ældre, handicap og børneområdet havde brug for massive tilførsler,... læs mere ❯
PARKERINGSPLADSER BLIVER TIL GRØNNE BYRUM I INDRE BY
Udgivet 30-10-2019 af Enhedslisten København
I Indre By er der planer om flere grønne byrum i området omkring Torvehallerne. Nu skal parkeringspladser omdannes til grønne byrum. Samtidig opsættes der også flere cykelstativer, som der er mangel på i området. Der skal være mere grønt, flere... læs mere ❯
Barnløse par skal have hjælp til flere forsøg
Udgivet 30-10-2019 af Enhedslisten Region Hovedstaden
Af Annie Hagel, medlem af sundhedsudvalget i Region Hovedstaden WHO definerer ufrugtbarhed som en sygdom, hvis kvinden efter mindst 12 måneder med regelmæssigt, ubeskyttet seksuelt samliv ikke er blevet gravid. Sygdommen er en af de mest udbredte blandt 25 til 44... læs mere ❯
Åbent brev til borgmester og transportminister om Egholm forbindelse
Udgivet 30-10-2019 af Enhedslisten Aalborg
Alternativet, Enhedslisten og SF i Aalborg er blevet enige om at opfordre borgmester Thomas Kastrup og Transportminister Bennye Engelbrecht til at sikre, at alle relevante muligheder inddrages i den nye VVM undersøgelse om etableringen af en 3. Limfjordsforbindelse. Det sker på... læs mere ❯
Alternativ budget
Udgivet 29-10-2019 af Enhedslisten Esbjerg - Fanø
Når et parti ikke med i budgetforliget skal man lave sit eget forslag til budget. Det har naturligvis ingen chance for at blive vedtaget men det er her der er mulighed for at vise borgerne hvordan partiet adskiller sig fra... læs mere ❯
Nedskæringsbudget uden klimaambitioner
Udgivet 29-10-2019 af Enhedslisten Silkeborg
Pressemeddelelse: Nedskæringsbudget uden klimaambitioner i 2020 Handicappede, ældre og udsatte børn og unge skal igen udsættes for besparelser. Det bliver resultatet af byrådsflertallets budgetudspil. Enhedslisten har lavet et andet forslag, som vil sikre at disse tre kærnevelfærdsområder kan opretholde det samme serviceniveau i... læs mere ❯
Et budget uden forringelser med røde og grønne tiltag er muligt i Odense
Udgivet 28-10-2019 af Enhedslisten Odense
Enhedslisten Odense fremsætter sit budgetforslag for 2020 på byrådsmødet 30.10.2019. En halv time ekstra hjælp om ugen til ældre, 30% billigere kollektiv trafik og flere ressourcer til socialt udsatte, mennesker med handikap, klima og miljø og borgernes retssikkerhed er blandt... læs mere ❯
Enhedslistens stiller ændringsforslag til budget 2020
Udgivet 28-10-2019 af Enhedslisten Herlev
Budgetforhandlingerne Enhedslisten gik til årets budgetforhandlingerne med et åbent sind og med en oprigtig interesse for at være en del af budgetforliget. Vi kunne desværre ikke få et eneste forslag igennem, og dermed sætte præg på kommunens fremtidige budget med nogen... læs mere ❯
Køreplaner ved busstoppestederne
Udgivet 27-10-2019 af Enhedslisten Gladsaxe
Michael og busskilt med kØreplan
Af Michael Dorph Jensen, Enhedslisten Enhedslisten i Gladsaxe fik mange positive tilbagemeldinger fra lokale buspassagerer, da vi lørdag den 12. oktober satte trykte køreplaner op på linje 68's stoppesteder i Gladsaxe. Vi satte køreplanerne op i forbindelse med opstarten på Movias... læs mere ❯
Budget 2020 set med grønne briller
Udgivet 25-10-2019 af Enhedslisten Aalborg
Til førstebehandlingen af Magistratens budgetforslag fik jeg en gul “Hvor er der en voksen?” t-shirt af nogle forældre, som aktionerede for minimumsnormeringer i vores daginstitutioner. Jeg tog t-shirten på under mødet og sagde i min tale, at der var mere... læs mere ❯
Planstrategi og nye lokalplaner i Østre Havn og Vestbyen
Udgivet 25-10-2019 af Enhedslisten Aalborg
Byrådsmødet den 21. oktober 2019 blev afholdt dagen før budgetforhandlingerne. Alligevel var der flere længere debatter om vigtige spørgsmål for byens udvikling. På mødet vedtog et enigt byråd en ny Planstrategi. Læs planstrategien her. I processen har vi fået sat en række... læs mere ❯
Enhedslisten er med i budgetaftale med flere penge til hospitalerne
Udgivet 24-10-2019 af Enhedslisten Region Hovedstaden
Det lykkedes at indgå en budgetaftale i Region Hovedstaden, der letter presset på personalet og samtidigt give et løft til psykiatrien og andre enkelte områder. Derfor er Enhedslisten med i dette års budgetaftale. Efter mange års kritik af den økonomiske... læs mere ❯
Nyt vandkulturpalads eller renovering og modernisering af de nuværende svømmehaller?
Udgivet 24-10-2019 af Enhedslisten Næstved
Næstved bys tre svømmehaller er værdsatte af brugerne og betydningsfulde for det lokalområde de ligger i, men har alder og slid på bagen. Enhedslisten (EL) er 100 % enig i, at der er behov for en investering i bygningsmassen til svømmelivet... læs mere ❯
Spørgsmål om brugen af anlægsbudgettet til svømme- og vandfaciliteter.
Udgivet 24-10-2019 af Enhedslisten Næstved
Enhedslisten (EL) har drøftet punkt 242 på Økonomiudvalgets dagsorden d. 21.oktober 2019. Drøftelsen gav anledning til en række spørgsmål, som EL finder det nødvendigt at få afklaret, inden EL kan tage endelig stilling... læs mere ❯
Region Hovedstaden røgfri arbejdsplads fra årsskiftet
Udgivet 23-10-2019 af Enhedslisten Region Hovedstaden
Fra den 1. januar 2020 bliver Region Hovedstadens arbejdspladser røgfrie. Det betyder, at det ikke længere er tilladt for de ansatte at ryge i arbejdstiden. Det er en god beslutning, men det kræver, at der tilbydes rygestopkurser og anden hjælp til... læs mere ❯
Budgetforlig med klare Enhedsliste - fingeraftryk
Udgivet 22-10-2019 af Enhedslisten Aalborg
Vi er tilfredse med, at det i tirsdagens budgetforhandlinger lykkedes, at rulle en række af de forringelser, som ville ramme børn, skoler, arbejdsløse og udsatte borgere, tilbage. Herudover sker der et decideret løft på plejehjemmene og afsættes penge til en... læs mere ❯
Enhedslisten Herlev er røget ud af forhandlingerne om næste års budget
Udgivet 22-10-2019 af Enhedslisten Herlev
Forvaltningens sparekatalog, det såkaldte ‘omprioriteringskatalog’, var ikke til diskussion - bortset fra rammebesparelser på skoleområdet som også andre partier satte spørgsmålstegn ved. Vi ønskede derudover at undgå besparelser på flere borgernære områder der blev nævnt i sparekataloget inden for områderne... læs mere ❯
Giv de fødende et reelt frit valg
Udgivet 22-10-2019 af Enhedslisten Region Hovedstaden
Annie Hagel, medlem af sundhedsudvalget i Region Hovedstaden På Nordsjællands Hospital i Hillerød og på Rigshospitalet bliver førstegangsfødende sendt hjem fire timer efter fødslen. På Herlev Hospital kan de blive et døgn, og på Hvidovre Hospital to døgn. Formanden for sundhedsudvalget... læs mere ❯
Lad akutte ambulancer køre i busbanen
Udgivet 21-10-2019 af Enhedslisten Region Hovedstaden
Annie Hagel, medlem af sundhedsudvalget i Region Hovedstaden Lad dog ambulancer med patienter i store smerter bruge busbanerne, når de er tomme, opfordrer et enigt sundhedsudvalg i Region Hovedstaden. Transport- og Boligministeriet har tidligere afvist en anmodning, men sundhedsudvalget har besluttet... læs mere ❯
Enhedslistens forslag til budget 2020 - Forlig eller forlis?
Udgivet 20-10-2019 af Enhedslisten Aalborg
Enhedslisten møder op til forhandlingerne om Aalborg Kommunes budget med ønsket om at en lang række forringelser skal tages af bordet. Det handler om forringelser, som rammer arbejdsløse, børn og udsatte borgere samt forringer miljøindsatsen. Vi har også forslag om... læs mere ❯
VÅGN NU OP, MIDTJYLLANDS AVIS
Udgivet 20-10-2019 af Enhedslisten Silkeborg
En dansk popgruppe skrev for nogle år siden en ørehænger, hvor starten af omkvædet lød: “Men af og til er sex med dig som Ølstykke i november”. Jeg har ikke førstehåndsindtryk af Ølstykke i november, men det lyder umiddelbart til... læs mere ❯
Helt unødvendig nedskæring for psykisk og fysisk handikappede
Forord: Vi har i mange år gjort en ihærdig indsats i det kommunalpolitiske arbejde for at vende den umiddelbare ”SUPERTANKER” til en kurs mod en bedre socialpolitisk indsats til gavn for alle befolkningsgrupper i kommunen. Vi kan jo kun beklage, at vi... læs mere ❯