Lokale nyheder

Ja til billige boliger og bevarelse af byhuse
Udgivet 13-2-2019 af Enhedslisten Århus
Den 2.2.2019 skriver Filip Steffensen, formand for Liberal Alliances Ungdom, at Enhedslisten siger nej til nedrivning af Langelandsgade 106, til fordel for et stort etagebyggeri, der kan rumme flere boliger. Og derfor skulle det være indlysende, at Enhedslisten ikke går... læs mere ❯
Klima og miljø
Udgivet 13-2-2019 af Enhedslisten Herlev
På kommunalbestyrelsemødet den 6. februar 2019 blev Enhedslistens forslag på klima- og miljøområdet behandlet som punkt 29 Resume Enhedslisten foreslår at Herlev kommune tager ansvar for nedbringelse af CO2 belastningen. Sagsfremstilling I forbindelse med de stigende klimaudfordringer har også Herlev kommune et ansvar. Forslag:Enhedslisten foreslår... læs mere ❯
Fredericia Kommune har brug for Enhedslistens klimaplan
Udgivet 13-2-2019 af Enhedslisten Fredericia
Læserbrev af Cecilie Roed Schultz, byrådsmedlem for Enhedslisten i Fredericia Byråd. Onsdag kom Enhedslistens Klimaplanen. En plan, som vil sikre, at Danmark lever op til sine internationale forpligtigelser, er realistisk og økonomisk bæredygtigt – uden at det rammer socialt skævt. Her... læs mere ❯
Mere bilstøj og -røg på vej til Gladsaxe
Udgivet 12-2-2019 af Enhedslisten Gladsaxe
Traffic jam - foto af Jan Jespersen via Flickr
Af Michael Dorph Jensen, byrådsmedlem for Enhedslisten, medlem af Trafik- og Teknikudvalget Det er ikke Vesterhavets brænding, der er lydtapet i Gladsaxe. Cirka 65% af alle boliger i Gladsaxe Kommune er støjbelastede af trafik. Støjen og klimapåvirkningerne i form af CO2- og... læs mere ❯
Tørklæde-forbud er en hån mod loyale medarbejdere
Udgivet 12-2-2019 af Enhedslisten Århus
Det er en hån mod mange ansatte i Sundhed og Omsorg i Aarhus, at rådmand Jette Skive støtter et forslag fra sit parti, Dansk Folkeparti, om at forbyde offentligt ansatte at bære tørklæde på arbejdet. Rådmanden bør respektere kommunens medarbejdere. Debatindlæg,... læs mere ❯
Enhedslisten klar til valg
Udgivet 11-2-2019 af Enhedslisten Roskilde
Generalforsamlingen besluttede at sætte fokus på grøn omstilling med mere vedvarende energi, bedre affaldssortering og beskyttelse af naturområder. Enhedslisten vil også arbejde for mere økonomisk og sundhedsmæssig lighed og tage initiativ til internationalt solidaritetsarbejde. Åge Skovrind fremlagde bestyrelsens beretning og fremhævede... læs mere ❯
Sundhedsreform vil påvirke højtspecialiserede sociale tilbud
Udgivet 10-2-2019 af Enhedslisten Region Hovedstaden
Marianne Frederik, Enhedslisten, regionsrådsmedlem og medlem af Social- og Psykiatriudvalget i Region Hovedstaden i Altinget 8.februar 2019 I regeringspartiernes valgoplæg til en sundhedsreform står der meget lidt om de højtspecialiserede tilbud indenfor handicaptilbud, sociale og socialpsykiatriske tilbud, som regionerne i dag... læs mere ❯
Fairness og anstændighed sejrede i Roskilde byråd!
Udgivet 9-2-2019 af Enhedslisten Roskilde
56 kommuner har i flere år opkrævet betaling uden hjemmel fra deres ældre borgere! Roskilde kommune er en af dem. Efter fejlen blev opdaget, tilbage i december, var KL hurtigt klar med en officiel udmelding; kommunerne har ikke gjort noget... læs mere ❯
NY PLAN SKAL GIVE KØBENHAVNERNE MERE RO
Udgivet 6-2-2019 af Enhedslisten København
En ny handlingsplan skal hjælpe med at håndtere de store problemer med vejstøj, som plager mange københavnere. Det skal ske gennem nedbringelse af benzin- og dieseltrafik, lavere hastigheder og støjdæmpende asfalt. Næste skridt er at høre københavnerne. Søvnproblemer, forhøjet... læs mere ❯
Sundhedsplatformen skal blive bedre
Marianne Frederik, Enhedslisten, regionsrådsmedlem DF, K og LA havde på regionsrådsmødet 5.februar foreslået en afstemning om sundhedsplatformens fortsættelse. Men der er ikke sket noget nyt; de kunne alene henvise til nogle løsrevne avisoverskrifter. De kunne ikke opstille alternativer. De havde ikke... læs mere ❯
En ”Bæredygtig” omgang for skolerne?
Udgivet 6-2-2019 af Enhedslisten Roskilde
Borgmester, Joy Mogensen, og Venstres gruppeforkvinde, Jette Tjørnelund, har begge to, i avisen, givet udtryk for, at et uhensigtsmæssigt forhastet budgetforløb i efteråret nu unødigt presser skolerne. Man undres! I lavede et forlig, der fra næste skoleår indebærer skolesammenlægninger i Nord og... læs mere ❯
Regeringen og DF: Hjemsend de uønskede!
Udgivet 5-2-2019 af Enhedslisten Viborg
Flemming Gundersen
  Kort før jul oplevede jeg stor uro og bekymring på et møde i Integrationsrådet, Viborg. Baggrunden var selvfølgelig regeringens og DFs hensynsløse finanslovsforlig om flygtninge- indvandrere. Groft sagt betyder forliget: I er her kun midlertidigt, og skal hjemsendes! Vi forsøgte... læs mere ❯
Enhedslisten Odense er i mod udvidelse af Fangel Bioenergi
Udgivet 4-2-2019 af Enhedslisten Odense
Enhedslisten Odense er i mod udvidelse af Fangel Bioenergi Beboere i området er med rette er bekymrede for risici for trafikale problemer, støj og støv fra transport, lugtgener, samt negativ visuel påvirkning af det omgivende landskab. Der er også en potentiel... læs mere ❯
Informér borgerne om mistede persondata!
Udgivet 3-2-2019 af Enhedslisten Gladsaxe
Datasikkerhed - billede fra howtostartablogonline.net
I juli 2018 bortkom en bærbar pc med persondata for 40 borgere tilknyttet Jobcenteret. Først den 27. januar 2019 blev Gladsaxes byråd informeret om dette tab af data. Og de berørte borgere er stadig ikke blevet informeret. Trine Henriksen fra Enhedslisten... læs mere ❯
Festmøde med alvorlige undertoner
Festmøde med alvorlige undertoner Til Enhedslistens møde for medlemmer og sympatisører torsdag d. 24 januar i Maskinhallen i Frederikshavn var der mødt godt og vel en snes veloplagte deltagere frem. Det blev en meget inspirerende og god aften. Vi fik gode... læs mere ❯
Ulovlig diskrimination i ny regel blev fortiet for byrådet
Udgivet 1-2-2019 af Enhedslisten Århus
Aarhus Byråd har diskuteret nye regler for udlejning af almene boliger, der vil være diskriminerende overfor aarhusianere med ikke-vestlig baggrund, hvilket Enhedslisten har taget skarpt afstand fra. Nu viser det sig, at da sagen blev sendt i byrådet havde Aarhus... læs mere ❯
Byrådet skal ikke diskriminere ved udlejning af boliger
Udgivet 31-1-2019 af Enhedslisten Århus
Byrådet i Aarhus er på vej til at vedtage forslag, om udlejning af almene boliger, der vil være diskriminerende overfor flere grupper, især mennesker med et handicap og med ikke-vestlig baggrund. Enhedslisten tager skarpt afstand fra denne diskrimination. Læserbrev, 27.1.2019, Keld... læs mere ❯
Endelig åbner det nye Center for Kønsidentitet
Udgivet 31-1-2019 af Enhedslisten Region Hovedstaden
Annie Hagel, medlem af sundhedsudvalget i Region Hovedstaden Det er et længe næret ønske der går i opfyldelse, når det nye Center for Kønsidentitet åbner den 1.februar, og vi er glade for, at det lykkedes at skaffe flertal i regionsrådet –... læs mere ❯
Enhedslistens Ulla Chambless siger farvel til byrådet
Udgivet 31-1-2019 af Enhedslisten Odense
Ulla Chambless stopper i Byrådet Enhedslistens medlem af Odense Byråd Ulla Chambless har besluttet at stoppe i byrådet. Ulla Chambless har repræsenteret Enhedslisten i Odense Byråd siden valget i 2013, først sammen med Per Berga Rasmussen og Brian Skov Nielsen og... læs mere ❯
Reformen, der blev væk
Udgivet 30-1-2019 af Enhedslisten Middelfart
af Paw Nielsen og Kasper Philbert, Enhedslisten Middelfart Her gik vi lige og glædede os: Justeringen af den fatale skolereform fra 2014, skulle sætte eleverne mere fri, vise lærerne større tillid - og generelt skabe en bedre skoledag landet over. Man ak,... læs mere ❯
København vil straffe unge arbejdsløse mindre
Udgivet 30-1-2019 af Enhedslisten København
Københavns Kommune har ligget langt over gennemsnittet for, hvor mange borgere på kontanthjælp, der er blevet sanktioneret. Nu skal tallet bringes ned. Enhedslisten jubler. Næsten hver tredje unge ledige i København oplevede at få en økonomisk sanktion fra kommunen i 2018.... læs mere ❯
Regeringens hovedstadsudspil er uambitiøst på det grønne område
Udgivet 30-1-2019 af Enhedslisten Region Hovedstaden
Regeringen fokuserer med sit nye udspil for hovedstaden på boliger og arbejdspladser – det handler som sædvanligt om vækst. Hovedstaden skal ifølge erhvervsminister, Rasmus Jarlov, være ”blandt de førende byer i Nordeuropa”. Men førende på hvad? Tilsyneladende ikke på det... læs mere ❯
Debat: Skal børnene betale for skattelettelser til de rigeste?
Udgivet 28-1-2019 af Enhedslisten Svendborg
Læserbrev af Lene Rugård Jensen: Svendborg Kommune har varslet massefyringer af 28 lærere, fem pædagoger og tre pædagogiske assistenter. Det vil få konsekvenser for børns læring og trivsel. Uanset hvordan man vender og drejer kommunens vedtagne budget, så bliver der færre... læs mere ❯
Opråb fra Skanderborg til Christiansborg om svinefabrikker
Udgivet 26-1-2019 af Enhedslisten Skanderborg
Landbrug Svinefabrik Nej
Når der skal gives tilladelse til udvidelse af svinefarme herude, så kan vi som byråd ikke gøre noget som helst for at tage hensyn til grundvand, natur og mennesker på landet. Loven siger, at når de og de kriterier er... læs mere ❯
Trist beslutning om lukning af Hjallese Plejecenter
Udgivet 26-1-2019 af Enhedslisten Odense
Trist beslutning om lukning af Hjallese Plejecenter På byrådsmødet 23.1.2019 stemte alle partier på nær Enhedslisten og Alternativet for at lukke Hjallese Plejecenter og flytte 68 ældre mennesker til andre plejecentre. "Der var ingen lydhørhed hverken til at bevare stedet eller... læs mere ❯
Byrådsnyt: Borgerombudsmand, fattigdomsgrænse og Råd for Etniske Minoriteter
Udgivet 26-1-2019 af Enhedslisten Odense
Det var en aktiv uge for Enhedslistens to nye medlemmer i Odense Byråd. Første skridt mod et Råd for Etniske Minoriteter i Odense På Beskæftigelses- og Socialudvalgets møde tirsdag 22.1.2019 blev det efter forslag fra Enhedslisten besluttet, at Beskæftigelses og socialforvaltningen udformer... læs mere ❯
Der skal styr på miljø og grundvand ved kunstgræsbaner
Udgivet 25-1-2019 af Enhedslisten Svendborg
Enhedslisten vil have styr på miljøet og grundvand ved kunstgræsbaner i Svendborg Kommune og har rejst forslag om en handlingsplan på mødet 5. februar i Miljø- og Natur-udvalget. Der forsvinder årligt op mod 20 tons granulat fra kunstgræsbaner i Svendborg... læs mere ❯
Søborg har ikke brug for endnu et supermarked
Udgivet 23-1-2019 af Enhedslisten Gladsaxe
Computer-reparation
Af Torben Madsen, Byrådsmedlem for Enhedslisten Posthuset på Søborg Torv lukkede i 2014, og det er nødvendigt med en ny lokalplan for, at den nuværende bygning eller grunden kan bruges til andre formål. Et flertal i Byrådet bestående af S, SF,... læs mere ❯
Et fælles sundheds-it-system
Udgivet 23-1-2019 af Enhedslisten Region Hovedstaden
Marianne Frederik, Enhedslisten, Region Hovedstaden Regeringen og Dansk Folkeparti vil tage beslutning om ét fælles sundheds it-system for hospitalerne. Det kan da være glimrende også med et fælles it-system til den øvrige sundhedssektor. Men det er ikke noget, der kan lade... læs mere ❯
Vi vil have klare svar på kvalitetsstandarder
Udgivet 23-1-2019 af Enhedslisten Ringsted
Enhedslisten foreslog på Ældre- og Genoptræningsudvalgets møde mandag den 21. januar, at mere end 300 sider med såkaldte sproglige ændringer til kvalitetsstandarder skulle sendes tilbage til administrationen. Det blev besluttet at følge, idet udvalget vedtog at "Sagen udsættes til næste... læs mere ❯
Enhedslisten foreslår at Roskilde minimerer anvendelsen af flyrejser
Udgivet 22-1-2019 af Enhedslisten Roskilde
For at nedbringe CO2-udslip fra Roskilde, som geografisk enhed, er det afgørende at kommunen som virksomhed går forrest og agerer rollemodel, for at lokale virksomheder og borgere kan blive motiveret til at gøre det samme. For at nedbringe CO2-udslip fra Roskilde... læs mere ❯
Enhedslisten vil have whistleblowerordning i Fredericia
Udgivet 21-1-2019 af Enhedslisten Fredericia
Enhedslisten er ikke de første der har nævnt behovet for en whistleblowerordning, men nu er Enhedslisten klar med et forslag, som vi har bedt om bliver behandlet på byrådsmødet d. 4. marts 2019. Forslaget udvider borgervejlederfunktionen, således at borgervejlederen fremover også... læs mere ❯
Udtalelse om det fremadrettede byrådsarbejde i Enhedslisten Odense
Udgivet 20-1-2019 af Enhedslisten Odense
Udtalelse om det fremadrettede byrådsarbejde i Enhedslisten Odense Den ekstraordinære generalforsamling i Enhedslisten Odense 20.01.19 ønsker med denne udtalelse at præcisere vores fremadrettede byrådspolitik. Denne politik bygger på Enhedslistens principprogram, som understreger, at ”Enhedslistens daglige arbejde foregår udenomsparlamentarisk som en aktiv... læs mere ❯
Odenseanerne skal have en borgerombudsmand
Udgivet 19-1-2019 af Enhedslisten Odense
Odenseanerne skal have en borgerrådgiver Enhedslisten foreslår, at Odense Kommune ansætter en borgerrådgiver/borgerombudsmand, der skal sikre borgernes retssikkerhed. De kommunale forvaltninger bliver i stigende grad mere komplekse, og de kan være en svær størrelse for borgerne at finde rundt i og... læs mere ❯
Vil regeringens sundhedsreform gøre mere skade end gavn?
Udgivet 19-1-2019 af Enhedslisten Silkeborg
Lene Fruelund har i alt fald en række kritikpunkter. Fx sparker regeringen en åben dør ind med forslaget om sundhedsfælleskaber, som eksisterer mange steder i forvejen under andet navn. Forskellen er blandt andet, at de eksisterende er indrettet efter lokale... læs mere ❯
Enhedslisten medarrangør af møde om Handicap & Job
Udgivet 17-1-2019 af Enhedslisten Ringsted
Beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen, Venstre, folketingsmedlem Finn Sørensen, Enhedslisten og Sif Holst, næstformand i Danske Handicaporganisationer, diskuterer Handicap & Job ved møde i Ringsted mandag 25. februar. Et helt særligt samarbejde mellem tre meget forskellige parter i Ringsted fører nu til,... læs mere ❯
Regional afvikling
Udgivet 17-1-2019 af Enhedslisten Region Hovedstaden
Tormod Olsen, medlem af regionsrådet Regeringen vil nedlægge regionerne pga. af en sundhedsreform, men de glemmer, at regionerne også tager sig af trafik og miljø. Det er svært at se, hvordan indsatsen på det regionale udviklingsområde kan fortsættes uden politikere. Særligt når... læs mere ❯
NEDLÆGGELSE AF REGIONERNE LØSER INGENTING
Udgivet 16-1-2019 af Enhedslisten Region Hovedstaden
Regeringens forslag til en sundhedsreform sigter på to vigtige problemer nemlig nærhed og brug for mere personale. Men i stedet for reelle løsninger kommer regeringen med en teknokratisk centraliseringsøvelse. I Enhedslisten har vi hele tiden haft fokus på nærhed. Vi har... læs mere ❯
Sundhedssektoren som en virksomhed
Udgivet 16-1-2019 af Enhedslisten Region Hovedstaden
Regeringens valgoplæg til en sundhedsreform er ikke bare urealistisk, men også centralistisk, udemokratisk og ulighedsskabende. Den er centralistisk, fordi der kommer mere statslig styring med nationale bestyrelser og regionale bestyrelser med fokus på effektivitetsmål og til at drive sundhedssektoren som en... læs mere ❯
Der er brug for ressourcer, ikke reformer
Udgivet 16-1-2019 af Enhedslisten Region Syddanmark
Så kom Lars Løkke endelig med den bebudede sundhedsreform, og som forventet er der lagt op til store strukturændringer på sundhedsområdet. Det er ikke mere end 12 år siden Lars Løkke fandt på at nedlægge de 16 amter og oprette fem... læs mere ❯