Lokale nyheder

fælles valgforbund: ”Vi er klar til kommunalvalg” 2021
Udgivet 23-1-2021 af Enhedslisten Køge
Pressemeddelelse om valgforbund Glæde over fælles valgforbund: ”Vi er klar til kommunalvalg” Alternativet, Enhedslisten, Socialistisk Folkeparti og Socialdemokratiet har ganske historisk samlet sig i ét fælles valgforbund. Onsdag aften - med overholdelse af restriktionerne - kunne de 4 partier med stor glæde... læs mere ❯
Det er spild af penge
Udgivet 23-1-2021 af Enhedslisten Gribskov
Sådan lyder overskrifterne i aviserne, om at man i Gribskov Kommune har besluttet at ansætte en kontrollør, der skal sikre vi får den vare vi har købt, når vi lader et privat firma passe vores grønne områder. Til daglig er vi... læs mere ❯
Bevar Østbanen
Udgivet 22-1-2021 af Enhedslisten Køge
Bevar Østbanen - det haster med at træffe en beslutning. Der skal findes en politisk løsning NU, hvis ikke trafikken på Østbanen skal risikere at blive indstillet af sikkerhedsmæssige årsager, fordi den nødvendige sporfornyelse ikke er gennemført. Forundersøgelserne er næsten afsluttet og... læs mere ❯
Hvorfor lukker kulturen først og åbner sidst
Udgivet 21-1-2021 af Enhedslisten Aalborg
Af Per Clausen, byrådsmedlem for Enhedslisten og fungerende rådmand for Miljø- og Energiforvaltningen. Jeg tror, vi alle savner muligheden for at komme ud og have oplevelser med andre. Om ikke andet har coronaen tydeligt vist os, hvor meget vi er afhængige af... læs mere ❯
Miljøet er en mærkesag
Udgivet 20-1-2021 af Enhedslisten Gribskov
Og det har det altid været for Enhedslisten – de rød-grønne. Derfor blev det skrevet ind i vort navn, da listen blev dannet i 1989. Tak til Søren K. Nielsen, der tager debatten op i kommunalt perspektiv. (Link til Skov- og Landskabsingeniør Søren... læs mere ❯
Kvindekampen fortjener sit eget museum
Udgivet 18-1-2021 af Enhedslisten Århus
Lone Norlander Smith V. Demo Mod Nedrivning 15.5.2019
Tiderne skifter og Kvindemuseet står foran et navneskift til Køn, hvilket vi i Enhedslisten er modstandere af. Debatindlæg, 18.1.2021, Lone Norlander Smith, byrådsmedlem for Enhedslisten i Aarhus I 2016 blev museets vedtægter ændret, så dets arbejde også omfatter kønnenes historie. Ændringen blev... læs mere ❯
Enhedslisten vil hæve klimaambitionerne i byggeriet
Udgivet 17-1-2021 af Enhedslisten Skanderborg
Construction Tools
Da Frederik d. 2 lod den gamle borg ombygge til Skanderborg slot for over 400 år siden, skete det med genbrugte mursten og andre materialer fra det nedlagte Øm Kloster. Sådan gjorde man dengang, og sådan gjorde man senere, da... læs mere ❯
Enhedslistens nytårsønsker
Udgivet 17-1-2021 af Enhedslisten Roskilde
Vores største ønske for det nye år er, at Roskilde Kommune vil prioritere en bedre behandling af sit personale og en ordentlig service for borgerne. Niveauet er kommet for langt ned i en misforstået spareiver, der ikke engang er nødvendig. Til... læs mere ❯
Enhedslisten frygter pyntet budget og tilbageholdte sager
Udgivet 17-1-2021 af Enhedslisten Fredericia
Læserbrev af byrådsmedlem Cecilie Roed Schultz Den sidste måned, har jeg måtte justere på min verdensopfattelse flere gange. Jeg er blevet konfronteret med indicier, som har rystet mig og ændret mit syn på mange ting. Særligt siden d. 5. januar har... læs mere ❯
Enhedslisten stiller forslag om en borgerrådgiver
Udgivet 15-1-2021 af Enhedslisten Herlev
På kommunalbestyrelsesmødet onsdag den 13. januar 2020 blev Enhedslistens forslag behandlet. Følgende er hentet fra kommunalbestyrelsesmødets dagsorden: Enhedslisten ønsker at fremsætte følgende forslag: Af finanslovsaftalen for 2021 fremgår det, at aftaleparterne afsætter 30 mio. kr. i 2021 og 35 mio. kr. årligt i perioden... læs mere ❯
Stop salget af Akselhus.!
Udgivet 15-1-2021 af Enhedslisten Hillerød
Stop salget af Akselhus. Socialdemokratiet og Venstre har nu vedtaget at sælge Axelhus. Det er et hus med lejligheder til folk i bolignød. I 1970èrne gik Faglig Ungdom, gymnasieeleverne, pædagogstuderende, sygeplejeelever, DSU, DKU og SFU og andre unge sammen i Hillerød Ungdomsgruppe. Vi... læs mere ❯
Spørgsmål & svar i ”borgmester-sagen”
Udgivet 14-1-2021 af Enhedslisten Fredericia
Endnu engang måtte økonomiudvalget udvide den advokatundersøgelse der er i gang – og dermed skubbes deadline igen. Nu ser det ud til, at vi først får konklusionerne i sagen/sagerne i slutningen af februar. Dette tidsmæssige lange rum, hvor kort holdes tæt... læs mere ❯
Pressemeddelelse: Enhedslisten Midtjylland sætter spidskandidater til regionsvalget
Udgivet 12-1-2021 af Enhedslisten Midtjylland
Enhedslisten Midtjylland sætter nu navne på partiets fem spidskandidater til regionsvalget senere i år. Det sker med udgangspunkt i en urafstemning blandt alle regionens partimedlemmer samt geografiske og kønsmæssige kriterier. Blandt de tre øverste spidskandidater finder vi øverst nuværende regionsrådsmedlem, Else... læs mere ❯
Flere skal have socialt frikort i Svendborg
Udgivet 10-1-2021 af Enhedslisten Svendborg
For få udsatte svendborgensere tilbydes det sociale frikort, som ellers er et landsdækkende tilbud og som har stor succes i hovedstaden. Siden 1. januar 2019 har det for udsatte og sårbare borgere været muligt at få et arbejde via det sociale... læs mere ❯
Aftale om valgforbund
Udgivet 8-1-2021 af Enhedslisten Næstved
  Partierne SF, Radikale Venstre, Alternativet og Enhedslisten, har indgået en aftale om et valgforbund til kommunalvalget den 16. november 2021. Formålet med valgforbundet er at sikre de mindre partier repræsentation i byrådet, og samtidig minimere stemmespild. Lars Hoppe Søe, Radikale Venstre. Vi har i partierne i valgforbundet... læs mere ❯
Valgteknisk samarbejde
Udgivet 8-1-2021 af Enhedslisten Næstved
Læserbrev: Glem dyrehaven, gå efter naturnationalpark Hald Sø - Aksel
Udgivet 7-1-2021 af Enhedslisten Viborg
Vi har ikke brug for en dyrehave i Viborg Naturpark. Vi har brug for en naturnationalpark ved Hald Sø. Når Stine Damborg fra Konservative siger, at en dyrehave i Viborg Naturpark har stort potentiale for natur og biodiversitet, så misforstår... læs mere ❯
Godt Nytår
Udgivet 6-1-2021 af Enhedslisten Slagelse
Så er ENHEDSLISTENS kommunale valgkamp startet. læs mere ❯
Spidskandidater til kommunalvalget - november 2021
Udgivet 6-1-2021 af Enhedslisten Aalborg
For første gang skal vi vælge spidskandidater til byrådsvalget i november 2021 ved en urafstemning. Ved urafstemningen skal der vælges 3 spidskandidater og man kan stemme på op til 2 kandidater. Urafstemningen finder sted i perioden mandag d. 1. februar... læs mere ❯
Mere personale - skal varetage øget hygiejne hos børnene
Pressemeddelelse: "Ved seneste pressemøde kom det frem, at nuværende restriktioner skal være gældende frem til d. 17. januar, grundet øget smittetal. Men regeringen har valgt ikke at inddrage dagpleje, vuggestue og børnehave i disse. Det pædagogiske personale er, uden mulighed for at... læs mere ❯
Enhedslisten er også jagthund
Udgivet 5-1-2021 af Enhedslisten Silkeborg
I Frank Borch Olsens (FBO) politiske analyse for valgåret 2021 betegner han Enhedslisten som en irriterende men vigtig vagthund. Og det er helt rigtigt, at efter EL gjorde sin entre i byrådet januar 2014, er der blevet stillet en hel... læs mere ❯
Borgerinddragelse og miljømæssig bæredygtighed skal stå i centrum for byudvikling på Sygehus Nord grunden.
Udgivet 5-1-2021 af Enhedslisten Aalborg
Enhedslisten er enig med borgmesteren i, at nedlæggelsen af Sygehus Nord giver os nogle unikke muligheder for at skabe en spændende byfornyelse i dette område. Hvis disse muligheder skal udnyttes, kræver det imidlertid, at en række betingelser opfyldes, udtaler... læs mere ❯
GODT NYTÅR
Udgivet 3-1-2021 af Enhedslisten Gribskov
Grøn omstilling og social bæredygtighed
Udgivet 2-1-2021 af Enhedslisten Gladsaxe
Trine Henriksen
Af Trine Henriksen, byrådsmedlem for Enhedslisten Corona standsede meget i 2020, men desværre ikke klimaforandringerne! Derfor ser vi frem til Gladsaxes strategi for grøn omstilling, med konkrete og omfattende indsatser hvert eneste år for at bidrage til Klimalovens mål om 70%... læs mere ❯
Et godt værdigt liv – omsorg og kvalitet
Udgivet 31-12-2020 af Enhedslisten Gladsaxe
Ældre mand drikker kaffe, foto af Mark Knudsen
Af Michael Dorph Jensen, byrådsmedlem for Enhedslisten Det er ærgerligt, at Dorte Wichmann Müller (SF) og formand for Sundheds- og Rehabiliteringsudvalget i sit læserbrev ”Tid til omsorg” i sidste uges nummer af Gladsaxe Bladet giver et misvisende billede af Enhedslistens forslag... læs mere ❯
GODT NYTÅR
Udgivet 29-12-2020 af Enhedslisten Region Hovedstaden
I 2021 er der valg til regionsrådene. Regionsrådsmedlemmerne, Marianne Frederik og Annie Hagel genopstiller. Se her, hvad de ønsker for det nye år. https://www.youtube.com/watch?v=dmrbSoAJeXw   https://www.youtube.com/watch?v=yMgh--9iC6Q læs mere ❯
Havmiljøet betaler prisen for det Kanalbyen sparer
Udgivet 29-12-2020 af Enhedslisten Fredericia
Læserbrev af Cecilie Roed Schultz, byrådsmedlem I Fredericia Dagblad kan man d. 29/12 læse, at Kanalbyen får lov til at udlede grundvand til Fredericia Spildevand. I kommentarspor jubler mange mennesker, men det er en misforståelse, at det skulle være en sejr eller... læs mere ❯
GIDSELTAGNING I BYRÅDET?
Udgivet 29-12-2020 af Enhedslisten Silkeborg
Op til jul havde vi i byrådet i Silkeborg Kommune en interessant drøftelse om den ”udviklingsbremse”, som udvalgsformand Hans Okholm og borgmester Steen Vindum introducerede os alle for i starten af december. Jeg har efter byrådets drøftelse ikke helt kunne finde... læs mere ❯
Lidt historie om Hillerød Forsyning
Udgivet 28-12-2020 af Enhedslisten Hillerød
Tue Tortzen med lidt orientering og perspektivering: Før 2005 var vandforsyning, spildevandsrensning, affaldsindsamling og fjernvarme samlet i ”Værkerne” som en del af Hillerød kommunes drift. De blev styret af Teknisk udvalg og der blev sagerne behandlet på åbne dagsordener med mindre det... læs mere ❯
Brug for time-out - når personalets toiletbesøg er en luksus
Udgivet 28-12-2020 af Enhedslisten Århus
Lone Norlander Smith
Et flertal i byrådet har vedtaget en ny organisering i Sundhed og Omsorg. Enhedslisten stemte imod. Vi har lyttet til personale og ledere fra området, der gerne ville høres, før noget så omfattende og indgribende sættes i værk. Ved foretræde... læs mere ❯