Lokale nyheder

Ghettoplanen handler om rigtige og forkerte befolkningsgrupper
Udgivet 21-8-2018 af Enhedslisten Svendborg
Regeringen og Socialdemokratiet, Radikale og SF`s ghettoplan er barsk læsning, der får mig til at krympe mig, og skaber frygt for fremtiden. Det overordnede signal er, at der findes rigtige og forkerte befolkningsgrupper, og at man vælger, at lave ekstraordinære indgreb for... læs mere ❯

Enhedslisten kræver investeringer i alternativer til biltrafik ved budgetforhandlingerne i Aalborg
Udgivet 21-8-2018 af Enhedslisten Aalborg
Vi har ikke brug for mere, men mindre biltrafik, hvis vi skal løse de udfordringer vores klima og miljø står over for. Samtidig ser vi overalt i verden, hvordan nye motorveje og udvidelser af de eksisterende ikke løser trængselsproblemerne,... læs mere ❯

Borgmesteren er mindre social og demokratisk end Løkke
Udgivet 21-8-2018 af Enhedslisten Århus Øst
Borgmester Jacob Bundsgaard og flertallet i Magistraten i Aarhus har på magistratsmødet i går (20.8.) besluttet et høringssvar om regeringens udkast til ghettolov-plan. - Enhedslisten er modstander af høringssvaret. Pressemeddelelse, 21.8.2018, Keld Hvalsø, byrådsmedlem for Enhedslisten i Aarhus Borgmesteren ønsker at beskære... læs mere ❯

Borgmesteren er mindre social og demokratisk end Løkke
Udgivet 21-8-2018 af Enhedslisten Århus Kommune
Borgmester Jacob Bundsgaard og flertallet i Magistraten i Aarhus har på magistratsmødet i går (20.8.) besluttet et høringssvar om regeringens udkast til ghettolov-plan. - Enhedslisten er modstander af høringssvaret. Pressemeddelelse, 21.8.2018, Keld Hvalsø, byrådsmedlem for Enhedslisten i Aarhus Borgmesteren ønsker at beskære... læs mere ❯

Borgmesteren er mindre social og demokratisk end Løkke
Udgivet 21-8-2018 af Enhedslisten Århus
Borgmester Jacob Bundsgaard og flertallet i Magistraten i Aarhus har på magistratsmødet i går (20.8.) besluttet et høringssvar om regeringens udkast til ghettolov-plan. - Enhedslisten er modstander af høringssvaret. Pressemeddelelse, 21.8.2018, Keld Hvalsø, byrådsmedlem for Enhedslisten i Aarhus Borgmesteren ønsker at beskære... læs mere ❯

Centralisering af magten giver demokratisk underskud
Udgivet 21-8-2018 af Enhedslisten Esbjerg - Fanø
På byrådsmøde mandag den 20 august 2018 blev det besluttet, at klager over Bevillingsnævnets afgørelser fremover skal afgøres i Økonomiudvalget og som hidtil i byrådet. Dette er Enhedlisten imod. Læs her hvorfor: Der er i sagsfremstillingen listet fem punkter op med argumenter... læs mere ❯

Enhedslisten vil fokusere på børnene i de kommende budgetforhandlinger
Udgivet 20-8-2018 af Enhedslisten Fredericia
Enhedslisten Fredericia har nu vedtaget dokument for budget-forhandlingerne og løfter sløret for et af de områder, som vi vil prioritere i budgetforhandlingerne: Børnene. Enhedslisten vil blandt andet kæmpe for: at der kommer flere pædagoger i indskolingen og videre i SFO, så alle børn... læs mere ❯

Transkønnede skal ud af psykiatrien
Udgivet 18-8-2018 af Enhedslisten Region Hovedstaden
Transkønnede skal have deres eget center, så de kan få den behandling og hjælp i sundhedsvæsenet, som de har brug for, mener Enhedslisten og SF s medlemmer af Hovedstadens Regionsråd. De foreslår derfor, at regionen etablerer et center til udredning... læs mere ❯

NY GRØN 10-ÅRSPLAN FOR RENOVERING AF HOSPITALER
Udgivet 16-8-2018 af Enhedslisten Region Hovedstaden
Enhedslisten er gået med i en samlet aftale om renovering af regionens hospitaler for syv mia. kr. og en plan for et kvalitetsløft på seks mia kr.   Aftalen betyder, at vi på trods af regeringens alt for stramme anlægsloft, kan nå... læs mere ❯

Gode sager afsluttet på eftersommerens første byrådsmøde
Udgivet 14-8-2018 af Enhedslisten Aalborg
Eftersommerens første byrådsmøde, den 13. august, betød at vi fik flere vigtige sager på plads, som vi har arbejdet længe for at få gennemført. Vi har i flere år forsøgt på at Aalborg Kommune til at droppe investeringer i fossile brændstoffer... læs mere ❯

Nedlæg ikke regionerne - løsningen er flere ressourcer
Udgivet 13-8-2018 af Enhedslisten Region Hovedstaden
Marianne Frederik, Enhedslisten, Regionsrådsmedlem i Hovedstaden Enhedslisten vil ikke nedlægge regionerne, men bevare dem og forbedre forholdene. Regionerne leverer faktisk, på en række områder, som f.eks: høj effektivitet, faldende hjerte- og kræftdødelighed, faldende ventetid på planlagte operationer og høj patienttilfredshed. Men der er også... læs mere ❯

Skarp social profil til årets budgetforhandlinger
Udgivet 8-8-2018 af Enhedslisten Århus Kommune
Keld Hvalsø
Enhedslisten har til årets budgetforhandlinger i Aarhus Byråd stillet en række forslag, der indebærer mærkbare forbedringer for en lang række aarhusianere. Det er på områder, hvor der virkelig er behov for et løft for forskellige udsatte og svage grupper. Pressemeddelelse, 8.8.2018,... læs mere ❯

Skarp social profil til årets budgetforhandlinger
Udgivet 8-8-2018 af Enhedslisten Århus
Keld Hvalsø
Enhedslisten har til årets budgetforhandlinger i Aarhus Byråd stillet en række forslag, der indebærer mærkbare forbedringer for en lang række aarhusianere. Det er på områder, hvor der virkelig er behov for et løft for forskellige udsatte og svage grupper. Pressemeddelelse, 8.8.2018,... læs mere ❯

Skarp social profil til årets budgetforhandlinger
Udgivet 8-8-2018 af Enhedslisten Århus Øst
Keld Hvalsø
Enhedslisten har til årets budgetforhandlinger i Aarhus Byråd stillet en række forslag, der indebærer mærkbare forbedringer for en lang række aarhusianere. Det er på områder, hvor der virkelig er behov for et løft for forskellige udsatte og svage grupper. Pressemeddelelse, 8.8.2018,... læs mere ❯

Forsinket opgradering af Sundhedsplatformen – dårlig planlægning
Marianne Frederik, Enhedslisten, Regionsrådsmedlem Bestyrelsen for Sundhedsplatformen har besluttet at udskyde opgraderingen fra version 2015 til SP18, fordi Sundhedsministeriets nye Landspatientregister (LPR3) er udskudt til senest marts 2019. Det kan være okay at udskyde opgraderingen, da udviklingen af de to systemer har... læs mere ❯

Læserbrev: Besparelsernes konsekvenser
Udgivet 4-8-2018 af Enhedslisten Svendborg
Foto: Mark Knudsen
I en tid, hvor et flertal af politikerne skærer i velfærden med den ene hånd og skriver læserbreve om dårlig kultur på plejecentrene med den anden, er det vigtigere end nogensinde, at borgere, pårørende og personale står sammen og sætter... læs mere ❯

Fremtidens ældrepleje
Udgivet 25-7-2018 af Enhedslisten Esbjerg - Fanø
Læserbrev af byrådsmedlem Sarah Nørris I sommerens løb har der i medierne været fokus på hvilken pleje og omsorg vi byder vores ældre medborgere nu og ikke mindst i fremtiden. Et forslag gik på, at vi skal videoovervåge vores demente plejehjemsbeboere... læs mere ❯

Endnu mere tang
Udgivet 24-7-2018 af Enhedslisten Næstved
Jeg har for et par dage siden opholdt mig på stranden ved Bisserup Strandhuse – en ganske udmærket strand – der har samme tangbræmme som den jeg kan konstatere findes ved Lungshave. I tangbræmmen ved Bisserup Strandhuse vokser der nu Bynke,... læs mere ❯

Kulturlivet er mere end en storskærm på Gammeltorv
Udgivet 23-7-2018 af Enhedslisten Aalborg
Gennem den seneste tid har kulturlivet i Aalborg været debatteret i Nordjyske. Det er et område, der jævnligt kommer til diskussion, i takt med at Aalborg skifter karakter, vokser og forandrer sig. Det er tydeligt, at der fra flere politiske sider og... læs mere ❯