KL´s repræsentantskab 2022-26

Enhedslisten har udpeget 13 medlemmer til KL´s repræsentantskab og derudover kan Enhedslistens valgte i KL´s bestyrelse og udvalg deltage på møderne.

Medlemmer Personlig stedfortræder
Bente Møller, København Gyda Heding, København
Malene Ingwersen, Mariagerfjord Anna Aaen, Aalborg
Jesper Kiel, Svendborg Kommune Lasse Olsen, Aalborg
Katrine Vinther Nielsen, Århus Anja Lundtoft Thomsen, Frederiksberg
Bjørn Svensson, Fredensborg Christoffer Emil Jørgensen, Rudersdal
Laura Kofod, Bornholm Morten Riis, Bornholm
Ole Wedel-Brandt, Ishøj Peter Mikkelsen, Rødovre
Karen Thestrup Clausen, Holbæk Ivan Mott, Lejre
Marianne Dithmer,  Herlev Mette Bang Larsen, Frederiksberg
Niels Rolskov, Køge Martin Graff Jørgensen, Vordingborg
Lasse Harder Schousboe, Fanø Susanne Stensgaard Tariq, Næstved
Kaj Alstrup, Assens Mette Gerdøe-Frederiksen, Vordingborg
Line Barfod, København Mikkel Skovgaard Hansen, København

Enhedslistens øvrige valgte i KL: 

Per Clausen, Aalborg Medlem af KL´s bestyrelse og medlem af Klima- og Miljøudvalget
Lisbeth Torfing, Horsens Medlem af Arbejdsmarked- og Borgerserviceudvalget
Peter Sig Kristensen, Silkeborg Næstformand for Kultur-, Erhvervs- og Planudvalget
Thue Lundgaard Curry, Halsnæs Medlem af Sundheds- og Ældreudvalget
Stine Rahbek Pedersen, Ballerup Medlem af adhoc udvalg om DK2020 / Klimahandling