ELs valgte i KL

Enhedslistens valgte i KL

 

Medlem af KL´ s bestyrelse:

Per Clausen, Aalborg
(Stedfortræder: Line Barfod, København)

 

Medlemmer af KL´ s udvalg:

Medlem af Arbejdsmarked- og Borgerserviceudvalget Lisbeth Torfing, Horsens
Medlem af Sundheds- og Ældreudvalget Thue Lundgaard Curry, Halsnæs
Næstformand for Kultur-, Erhvervs- og Planudvalget Peter Sig Kristensen, Silkeborg
Medlem af Klima- og Miljøudvalget Per Clausen, Aalborg
Medlem af adhoc udvalg for Klimahandling / DK2020 Stine Rahbek Pedersen, Ballerup