Styrk retssikkerheden på det sociale område i kommunerne

Socialpolitisk Udvalg i Enhedslisten har udarbejdet en håndbog med overskriften:
Styrk retssikkerheden på det sociale område i kommunerne, som er en håndbog med handlemuligheder til byrådsmedlemmer

Denne håndbog indeholder en oversigt over nogle af disse muligheder, særligt i sammenhæng med Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område. Håndbogen er ikke udtømmende eller fuldstændig. Der er flere og ikke mindst politiske handlemuligheder og de lokale forhold rummer naturligvis flere og forskellige muligheder. De ”garvede” politikere har formentlig allerede tilegnet sig en del af denne viden og position, gennem det daglige arbejde i udvalgene. Denne håndbog er til inspiration, måske især for dem, der er nye i kommunalpolitik.

Læs håndbog i retssikkerhed:  Styrk retssikkerheden på det sociale område i kommunerne