EL: Økonomiaftale for 2024 medfører dårligere velfærd i kommunerne

Pressemeddelelse 25/5 2023

  • Enhedslisten stemte, som de eneste i KLs bestyrelse, imod den aftale KL har indgået med regeringen om kommunernes økonomi i 2024. Det skyldes, at aftalen vil medføre markante forringelser af kommunernes velfærd i budgetterne for 2024 i en situation, hvor det økonomiske råderum er historisk stort, udtaler Per Clausen, Enhedslistens medlem i KLs bestyrelse.
  • 1, 9 milliarder i aftalen går til at dække udækkede prisstigninger fra 2022 og aftalen er derfor udtryk for et soleklart løftebrud fra regeringens side. De har gentagne gange lovet, at dække udgifterne til flere ældre og børn. Disse udgifter udgør i 2024 1,25 miliarder og denne aftale giver kun 0,5 milliard oven i dækningen af prisstigningerne. Hertil kommer, at der ikke er en krone til ekstra udgifter til det specialiserede socialområde og sundhedsområdet, fortsætter Per Clausen
  • Derfor er det helt indlysende, at aftalen vil tvinge de fleste kommuner til store nedskæringer og forringelser. Her har regeringen lovet KL at gennemføre en række tiltag fra det såkaldte Ekspertudvalg i forhold til det specialiserede socialområde. Rigtig mange af disse anbefalinger vil forringe rettigheder og vilkår for borgerne inden for det specialiserede  socialområde – og det vil Enhedslisten bekæmpe både i kommunerne og i folketinget. Hertil kommer, at regeringen fastholder kravet om administrative besparelser på 0,7 mia. i kommunerne, uden at give sikkerhed for, at dette modsvares af tilsvarende lempelser for kommunerne i statslig kontrol og bureaukrati, siger Per Clausen,
  • På anlæg er der et mindre løft (på 0,6) milliarder og kommunerne vil også få dækket en række udgifter, som allerede er afholdt eller vil blive afholdt i løbet af 2023,  i forbindelse med midtvejsreguleringen. Det er helt nødvendigt, men løser ikke kommunernes udfordringer. Så derfor er jeg slet ikke i tvivl om mit nej, slutter Per Clausen.