Enhedslistens håndbog for beskæftigelsespolitik i kommunerne

Om håndbogen
Hvem har udarbejdet Håndbogen?

Håndbogen er udviklet i samarbejde mellem centrale og lokale aktører i Enhedslisten med partiets arbejdsløshedspolitiske netværk som omdrejningspunkt. 

Det vil sige, at arbejdsløse, politikere valgt til Folketinget og kommunalbestyrelser, ansatte og valgte i fagforeninger og a-kasser samt ansatte på landets jobcentre har bidraget til håndbogen og været med til at diskutere, hvordan den kan bruges lokalt.

Hvad kan I bruge håndbogen til?

Enhedslistens Håndbog for beskæftigelsespolitik i kommunerne har i hvert fald tre målgrupper:

  1. Den kan bruges af partiets valgte (og deres baggrundsgrupper) i kommunernes beskæftigelsesudvalg, arbejdsmarkedsudvalg, socialudvalg og, hvad de udvalg, der lægger de politiske rammer for indsatsen i jobcentrene, ellers måtte hedde. 
  2. Hvis I ikke sidder i kommunens beskæftigelsesudvalg, kan I bruge håndbogen til at sætte fokus i medierne og andre steder i lokalmiljøet på problemer i jobcentrets prioriteringer og behandling af borgerne 
  3. Lokale fagforeninger, a-kasser, bevægelser mv. kan blive inspireret til krav og forslag, de kan stille til kommunen for at give deres medlemmer og andre borgere bedre vilkår.

Hvert tema i Håndbogen er opdelt i disse undertemaer, som I kan bruge som inspiration i jeres lokale arbejde:  

  • Udfordringer: Hvilke særlige problemer er der på området – og hvad skyldes de?
  • Formål: Hvilke principper og mål synes vi, at indsatsen på området skal styre efter?
  • Krav: Hvilke krav og forslag kan vi stille i beskæftigelsesudvalget for at komme nærmere til de ønskede mål?
  • Resultatkrav: Hvilke konkrete krav kan vi få sat ind i beskæftigelsesplanen mv., så det er muligt at måle på, om kommunen er kommet målene nærmere?
  • Undersøgelser: Hvilke undersøgelser kan I foreslå, at kommunen laver for at få større overblik over, hvad der sker på området?

Et godt råd er at kæde kritikken af lokale problemer sammen med den lovgivning fra Christiansborg, der sætter rammerne for de lokale muligheder.

Håndbogen ligger på Google Drev, hvor den løbende redigeres.
Se her: Enhedslistens håndbog for beskæftigelsespolitik i kommunerne

Håndbogen – et levende redskab

I finder en opdateret udgave af håndbogen på Arbejdsløshedspolitisk Netværks side på Facebook. Desuden ligger der en oprindelig udgave af den på Enhedslistens faglige side, www.faglig.enhedslisten.dk

Intentionen er, at håndbogen hele tiden skal udvikles og suppleres med nye data og erfaringer.  

Hvis du har bidrag til håndbogen, kan du skrive til Vibeke Kold på [email protected].