Penge fra finanslov 2021 til kommunerne

Der er penge at hente i finansloven til at uddanne personale på ældreområdet, nye grønne opgaver, energirenovering og cykelstier.

Af Jette Gottlieb, kommunalordfører for Enhedslisten

Her kommer lige et ultrakort forsøg på at opsummere, hvad der er vedtaget i hjælpepakker og aftaler mm. og hvad der lige nu er ved at blive vedtaget i finansloven – som kan løftes og bruges lokalt:

1. Ældreområdet. Der er afsat puljer – som kommunerne kan søge til at uddanne deres personale (fx fra SOSU hjælper til assistent)

2. Uddannelse . (Grund-, videre-, efter uddannelse) i sær til varetagelse af nye grønne opgaver. Der er mindst 10 forskellige ordninger, som jeg vil forsøge at skaffe overblik over og sende til jer i januar.

Mine egne bemærkninger
Det store problem med udnyttelse af de mange uddannelsespuljer er, at de ikke af sig selv fører til mere uddannelse. Der er 2 hovedproblemer:

A. Der er stadig mange barrierer for øget uddannelse, både hos den enkelte, hos arbejdsgiverne, i uddannelsessystemet og i beskæftigelsessystemet.

B. De mest påtrængende uddannelser – først og fremmest i grøn omstilling – findes ikke!

Lokale iniativer til at udvikle sådanne uddannelser vil være meget velkomment! Fx i samarbejde med lokale uddannelsesinstitutioner, fagforeninger, lokale ildsjæle, NGO’er. mm.

3. A. Bygningspulje – til bl.a. energirenovering

3. B. Cykelstier. Der er aftalt pulje til cykelstier i hele landet. Med Henning Hyllesteds ord :

Når FL21-parterne har givet grønt lys (formentligt i januar) vil Vejdirektoratet udarbejde bekendtgørelse, som foreskriver kriterier og procedure for ansøgningerne til puljen. Når den er udsendt til kommunerne, er det bare om at få søgt. Der vil blive stillet krav om 50% medfinansiering. Kommunerne indsender herefter ansøgninger til puljen med beskrivelse af deres respektive projekter. VD indstiller herefter projekterne til at modtage tilskud efter en karakterskala (som regel 1-4), hvorefter FL-21 partierne tager stilling til, hvilke projekter, der nyder fremme. Erfaringsmæssigt er der flere ansøgninger, end der er midler til, så nogle projekter bliver sorteret fra.

4. Varslingspuljer i tilfælde af kommende massefyringer (Via RAR)

I hører nyt i løbet af januar.