Overenskomst 2024 skal diskuteres i kommunerne!

KLs topmøde 2023 vedtog et forslag fra Københavns Kommune om, at KL skal indhente ønsker til overenskomst 2024 ud i kommunerne.

Forslaget blev præsenteret af Stine Finné Toft:

“Vi har fra Københavns Kommunes side stillet forslag om, at indhentningen af forslag til overenskomstkrav fra kommunalbestyrelserne forud for fastlæggelsen af KLs krav til overenskomstforhandlingerne i 2024

Det kan måske lyde som et meget teknisk forslag. Men faktisk er det et forsalg, der handler om mere demokrati.

I dag er det sådan at KLs forslag til overenskomstforhandlingerne indhentes rent administrativt f.eks. via kommunaldirektørerne.

Det vi opfordrer bestyrelsen til er at vi – som folkevalgte repræsentanter – også høres. Fordi det er os der som lokalpolitikere skal stå på mål for velfærden i vores kommuner.

Vi står alle steder og mangler medarbejdere i den offentlige sektor. Vi mangler pædagoger, lærere, SOSUere og sygeplejersker.

Og beboerne i vores respektive kommuner har en berettiget forventning om at vi gør, hvad vi kan for at løse de problemer.

Derfor er det vigtigt at de kommende overenskomstforhandlinger kommer til at handle om fastholdelse of rekruttering af kommunale medarbejdere.

Og bare for at nævne et enkelt eksempel. I 28 af landets kommuner har vi tilbudt pædagogmedhjælpere, at de kan tage en merituddannelse som pædagog med fuld løn, mens de arbejder. Men det må vi ikke mere – fordi KL vurderer at det er imod overenskomsten.

Det skal vi have lavet om, så det bliver muligt for os kommunalbestyrelsesmedlemmer at handle på den udfordring vi står overfor i forhold til fastholdelse og rekruttering.

Derfor stiller vi det her forslag. For at få en mere demokratisk proces hos os som arbejdsgivere – ligesom lønmodtagerne har en demokratisk proces i forhold til deres overenskomstkrav.”