Enhedslisten kommunalpolitiske konference 2023

Velfærden trues af omfattende forringelser – der er brug for et kommunalt oprør.

Udtalelse fra Enhedslistens Kommunalpolitiske Konference 2023 5. Feb. i Middelfart

Det er helt forkert når Mette Frederiksen påstår, at regeringens politik vil føre til bedre velfærd. Sandheden er, at regeringens politik, som den er formuleret i regeringsgrundlaget, vil føre til omfattende besparelser og forringelser af velfærden i kommunerne. Derfor er der et akut behov for et kommunalt oprør. 

Allerede nu kan vi se, hvordan mange kommuner genåbner budgetterne for at finde nye besparelser. Det skyldes grundlæggende to ting; For det første dækker kompensationen til kommunerne for den historisk høje inflation, slet ikke de stigende udgifter. Samlet set mangler kommunerne ca. 1,6 milliarder kroner, hvilket er mere end den tilførsel på 1,3 milliarder, som skulle dække udgifterne til flere børn, unge og ældre – og som i forvejen kun dækker denne udgift delvis. Det er penge som vil mangle på budgetterne i al fremtid. For det andet fik kommunerne i økonomiaftalen for 2023 ikke en krone til at dække stigende udgifter til det specialiserede socialområde, handicapområdet samt udsatte børn og unge. For slet ikke at tale om det løft på mindst 5 milliarder kroner, som er nødvendigt for at finansiere det efterslæb, der er på dette område. 

Dette kunne i sig selv være grunde nok til et kommunalt oprør, men regeringens planer vil gøre det endnu værre. Kommunerne skal spare mindst 2,5 milliarder på administration frem til 2030 for at finansiere et lønløft til udvalgte grupper af offentligt ansatte – formentlig 0,8 milliard allerede i 2024. Dette er ikke muligt at gøre uden at det rammer den borgernære service, og det samme gælder den planlagte besparelse på Jobcentrenes opgaver på 3 milliarder kroner. 

Regeringen lover kommunerne større frihed gennem en frisættelse af kommunerne. Desværre tyder meget på, at det primært kommer til at handle om et opgør med borgernes rettigheder, krav til normeringer og privatiseringer.

Hvis vi skal have den udvikling af velfærden, som Mette Frederiksen har lovet os, kræver det en markant økonomisk saltvandsindsprøjtning til kommunernes økonomi. En sådan kan og skal finansieres ved at droppe de planlagte og gennemførte skattelettelser for de velstillede borgere i Danmark. De skal betale mere til fællesskabet end de gør i dag. Vi kan ikke acceptere forringelser i velfærden, mens deres private forbrug stikker af. Vi ser allerede nu, hvordan private sundhedsforsikringer, privatskoler og andre private løsninger tager over, fordi de offentlige tilbud er for dårlige. Denne udvikling skal stoppes. 

Derfor er der brug for et kommunalt oprør. KL’s topmøde skal bruges til at markere den modstand, der findes blandt kommunalpolitikere, fagforeninger, kommunalt ansatte og borgere, som rammes af disse forringelser. Vi opfordrer til at man i alle kommuner forsøger at samle disse grupper til fælles protester og aktiviteter for at lægge pres på økonomiforhandlingerne mellem Finansministeriet og KL.

Disse forhandlinger skal ikke reduceres til et skænderi om, hvem der har ansvaret for nedskæringerne – med regeringen og Folketinget på den ene side og kommunerne på den anden side – men bruges til at gennemføre et opgør med regeringens angreb på vores fælles velfærd.