Nej til nedskæringsbudget for regionerne

Til trods for personalets store og ekstraordinære indsats under corona-krisen, bliver der nedskæringer i næste års budgetter for regionerne. Det er fuldstændigt uacceptabelt. Enhedslisten siger højt og tydeligt NEJ til aftalen.

Aftalen giver 1,349 mia. og er dermed en dårligere aftale end sidste år. Der fortsættes med effektiviseringer for 0,5 mia., men nu fordelt på 100 millioner på konsulenter og 400 millioner på det såkaldte Teknologibidrag. I alt mener aftaleparterne således at have skaffet 1,845 mia., så selv med regionernes eget bidrag, vil man ikke kunne nå de nødvendige 2% (2,3 mia. kr.) eller Danske Regioners egen vurdering af behovet på 2 mia. kr.

I Enhedslisten ser vi tingene fra personalets og patienternes perspektiv. Med denne aftale skal personalet til at løbe endnu hurtigere, og nogle vil endda kunne se frem til en fyreseddel. Det bliver takken for, at alle har gjort en kæmpe indsat for hele samfundet under corona-krisen. Patienter som har fået udskudt deres behandlinger vil blive mødt af et endnu mere presset sundhedsvæsen, og hele præmissen for en hurtig pukkelafvikling er udfordret.

Det er bare ikke i orden!

Tormod Olsen, Enhedslisten, medlem af bestyrelsen i Danske Regioner udtaler:

Aftalen er en enorm skuffelse, og det rimer slet ikke på regeringens mange udtalelser om, at sidste års aftale blot var første skridt på genopretningen af velfærden. I Enhedslisten kræver vi forbedringer og ikke bare status quo, når vores sundhedsvæsen har været presset i så mange år. Vi frygter at de stigende udækkede udgifter vil fører til nedskæringer med øget arbejdspres eller fyringer til følge.

– I stedet for at dække demografien og de stigende medicin-udgifter vil regeringen lade forskellige effektiviseringsprogrammer i regionerne selv betale regningen. Det er uacceptabelt, og det varsler en udhuling af den såkaldte velfærdslov, som skulle sikre en bund under velfærden i takt med at udgifterne stiger.

– I forhold til de mange ekstra udgifter for corona-krisen blev der fundet en god løsning for afregning af de mange indkøb af værnemidler, hvide telte osv. Dog er der fortsat ikke en fuldt betryggende løsning for opregning af merudgifter til personalet og pukkelafviklingen.

– Vi er ovenud skuffede over, at regeringen endnu engang ikke tager mod Danske Regioners tilbud om at spille en rolle i den grønne omstilling. I det hele taget anerkender regeringen ikke behovet for hverken at styrke den kollektive trafik, gøre noget ved pesticiderne i drikkevandet eller komme i gang med generationsforureningerne.

 

Kontakt: Tormod Olsen, 6162 4759 [email protected]