Enhedslisten stemmer nej til regionsaftale: For få penge til at sundhedsvæsenet kan følge med

Regeringen og Danske Regioner har netop indgå en aftale om næste års økonomi. Aftalen giver et løft på 1. mia. kr. til drift, men det modsvarer ikke omkostninger på minimum 1,5 mia. til bl.a. flere ældre og dyr medicin.

Aftalen indeholder samtidigt en nye styring af sundhedsvæsenet, som afløser til produktivitetskravet. Den nye styring indeholder et fremadrettet årligt sparekrav på 500 millioner. Dertil videreføres omprioriteringsbidraget på 1 % inden for regional udvikling og sundhedsadministration. Derfor stemmer Enhedslisten nej til aftalen.

Enhedslistens repræsentant i Danske Regioners bestyrelse, Tormod Olsen, udtaler:

– Der kommer flere og flere ældre, og medicinen bliver dyrere. Vi ved altså, at det i fremtiden koster flere penge, hvis vi skal have et godt sundhedsvæsen. Når vi regner det med, så bliver der faktisk færre penge til det danske sundhedsvæsen i fremtiden. Sundhedsvæsenet kan ikke følge med, og det er simpelthen ikke i orden. Det vil gå hårdt ud over både personale og patienter.

– Under overenskomstforhandlingerne så vi på rigtig mange hospitalsafdelinger, at man ikke engang kunne stille med et nødberedskab. Det burde være et vink med en vognstang om, at der mangler personale på sygehusene. Samtidig med at de ansatte knokler og leverer en kæmpe indsats, så fortsætter regeringen og flertallet i Danske Regioner med at presse de ansatte hårdere og hårdere. Det er uanstændigt.

Enhedslistens sundhedsordfører, Stine Brix, udtaler:

– Det er godt at produktivitetskravet, hvor personalet på sygehusene skulle løbe 2 % hurtigere hvert eneste år, nu er lagt helt i graven. Vi mener imidlertid ikke, der er behov for nye statslige krav. At tro at man kan styre sundhedsvæsenet fra Finansministeriet, er efter vores opfattelse forkert. Vi risikerer nye rigide mål, som gør der vanskeligt at sikre den rigtige pleje og behandling for den enkelte patient. Vi skal i stedet sætte sygehusene mere fri.