Kommunerne skal have penge til både velfærd og nye anlæg

Enhedslistens position i økonomiforhandlingerne mellem KL og regeringen

Efter flere års forringelser af kommunernes økonomi og en stadig strammere styring af deres økonomi fra statens side, er der brug for et markant løft i kommunernes økonomi og langt friere muligheder for at bruge pengene til drift og investeringer. Der er da også råd til et sådant løft og Enhedslisten støtter kravet om 6 milliarder mere til velfærd, som er rejst af en række faglige organisationer.

Vi ønsker, at loftet over skattestigninger fjernes og budgetloven suspenderes. Den samlede kommunale serviceramme skal sættes op og der skal skabes mulighed for at igangsætte investeringsmodeller uden at belaste servicerammen Finansieringstilskuddet skal bevares og lægges ind i servicerammen, sådan at kommunerne reelt får mulighed for at bruge pengene.
Ud over at der er behov for at reparere på de seneste års forringelser af den kommunale økonomi, er der en række konkret forhold, som gør det nødvendigt med et større økonomisk råderum for kommunerne.

kl.dk: Økonomiforhandlinger 2019

Antallet af ældre stiger og vi ser et stadigt stigende behov for at skaffe flere midler til det specialiserede socialområde, handicap- og psykiatriområdet. Hele sundhedsområdet presser kommunernes økonomi.

Der er brug for flere midler til 0-6 års området og folkeskolen har brug for en genopretning efter gennemførelsen af folkeskolereformen og for midler til at skabe acceptable arbejdstidsregler for medarbejderne samt penge til SFO-udvidelser, når kommunerne bruger mulighederne for at afkorte de lange skoledage.

Det såkaldte Moderniserings og effektiviseringsbidrag skal afskaffes. Staten leverer intet. Derfor er der reelt bare tale om nedskæringer i kommunerne og det er helt uacceptabelt

Kommunerne skal sikres mulighed for at bruge de nødvendige 21 milliarder på anlæg og anlægsloftet skal fjernes.

Fastholdelse af kravet om 10 procents finansiering af almene boliger.

På vegne af Kommunalgruppen

Per Clausen, Enhedslistens medlem af KLs bestyrelse