Der er brug for et kommunalt modsvar til privatiseringspolitikken

Skiftende regeringer er i gang med at sælge ud af den offentlige sektor til private investorer. Tilsvarende stiger andelen af privat leverede opgaver i kommunerne – udliciteringskorstoget virker tilsyneladende.

Udtalelse fra Enhedslistens kommunale Konference 3. feb 2019

Enhedslisten skal tage del i forsvarskampen mod udliciteringer og privatiseringer. Men der er behov for et offensivt modsvar fra Enhedslisten for at give modstanden en retning. At vise hvordan kollektivt ejerskab enten gennem forbrugereje eller ved offentligt ejerskab.

Kommunal produktion af varer og services er et konkret og lokalt modsvar til privatiseringspolitikken, fordi kommunal produktion kan

  • Udfordre privatiseringsdagsorden, som forærer fællesskabets værdier til private profitmagere
  • Vise at kommunerne kan løse opgaverne billigere og bedre til fordel for borgerne (velfærd, klima, lokale arbejdspladser) end udlicitering til fordel for erhvervslivet.
  • Samle by- og landkommuner i en fælles dagsorden, hvor der målrettet skabes arbejdspladser i yderkommuner, hvor der skabes færre arbejdspladser, og dermed modvirker koncentrationen af indkomster i byerne.
  • Udfordre magtpartiernes forsøg på at ødelægge og omgå nærdemokratiet, negligere lokal viden, og gennemføre klimafjendsk udbud af områder som energiforsyning, trafik og affald.

For at kommunal produktion bliver et godt alternativt i flertallets øjne, er der brug for en fælles indsats for at udvikle krav om kommunal produktion, som kan vinde opbakning lokalt og nationalt.

Derfor opfordrer vi alle indvalgte og afdelinger til at samarbejde om gode erfaringer og udvikling af krav om kommunal produktion.

Samtidig opfordrer vi partiets ledelse til at afsætte ressourcer til lave videns- og politikudvikling på landspolitisk niveau.