Coronatiltag i kommunerne og regioner- ikke en gratis omgang!

Kommuneskolen#3

Af Jesper Kiel, Kommunal Koordinator

Der er er givet signal kommuner og regioner om, at de må bruge de penge, som er nødvendige for at håndtere coronasituationen, Der er behov for ekstra ressourcer på drift i både i sundhedsvæsenet og kommunernes institutioner, skoler og plejecentre.

Regeringen lover både, at kommunerne bliver kompenseret for ekstraudgifter på driften, og hvis servicerammen (udgiftsloftet) overskrides pga af coronarelaterede udgifter, så bliver kommuner ikke ramt af sanktioner på den baggrund. 

Der er selvfølgelig vigtigt, at kommuner og regioner så bruger de ekstra midler, som er nødvendige. Det er lagt en usikkerhed ind i aftalen ved, at udgifterne ikke kompenseres 1-til-1 i hver enkelt kommune og region. Lokalt vil man formodentlig få tilført en gennemsnitlig andel at ekstraudgifterne. Det kan føre til, at kommuner og regioner går på kompromis med Sundhedsstyrelsens anbefalinger for at holde udgifterne nede. Hvis alle gør det, ender løftet fra regeringen med at blive en næsten gratis omgang. Derfor er det vigtigt at indskærpe, at der skal gøre ekstra rent, ansættes flere og indkøbes de værnemidler, som er nødvendige uden at skele til vedtagne budgetter og serviceramme

Regeringen og KL har aftalt at:
Løbende dialog om driftsudgifterne

Danmark står i en helt ekstraordinær situation. Regeringen følger udviklingen nøje og vil sikre, at der tages de fornødne skridt, og at de nødvendige ressourcer til at finansiere indsatser i 2020 i forhold til COVID-19 er til stede.

Dermed vil regeringen sikre, at ekstraordinære kommunale udgifter til COVID- 19-relaterede tiltag ikke fortrænger øvrige udgifter til borgernær velfærd.

Regeringen vil i lyset af situationens helt særlige karakter anvende sin administrative bemyndigelse i budgetlovens §12 til via bekendtgørelse at undtage COVID- 19-relaterede udgifter i 2020 fra udgiftslofterne. I stat, kommuner og regioner vil de tilførte midler således kunne afholdes uden at fortrænge øvrige udgifter.

Se hele Aftaleteksten: Tiltag vedr kommunernes økonomi i lyset af COVID19

Hvad betyder det i praksis for den enkelte kommune

Hvis kommunerne samlet set har coranarelaterede udgifter for 3 mia kr. og overskrider servicerammen (udgiftsloftet) med fx 2,5 mia kr. Så vil det ikke udløse sanktioner over for kommunerne. 

Men hvad så med den enkelte kommunes serviceramme, vil nogen måske spørge?

For det første har den enkelte kommune ikke nogen serviceramme i budgetloven, der er alene noget KL opererer med internt og vejledende i budgetfasen. Men den enkelte kommune kan blive individuelt sanktioneret, hvis man overskrider, det samlede budget til serviceudgifter. Men det bliver kun udløst, hvis kommunerne samlet set rammes af sanktioner.

Hvis man forestiller sig, at en gennemsnitskommune bruger lidt mere til coranarelaterede udgifter end gennemsnittet i det tidligere nævnte eksempel fx 35 mio. kr og man måske overskrider sit budget samlet set med 40 mio. kr., så bliver man ikke ramt af sanktion. Hverken af de 35 mio. kr eller de 5 mio. kr ekstra, som skyldes noget andet, fordi kommunerne samlet set ikke får sanktioner.

Men bliver kommunen kompenseret for ekstraudgiften? Ikke lige præcis. De 3 mia. kr kommer med som ekstra finansiering i aftale mellem regering og KL/Danske Regioner. Det bliver nok fordelt efter befolkningstal evt. med en faktor for børn og ældre. Så den nævnte kommune i gennemsnitsstørrelse, vil så få kompenseret ca 30 mio. kr af de 35 mio. kr, man har brugt. 

Det kan sikkert blive et svært regnestykke at gøre op, men lige nu skal vi se på, hvad der er nødvendigt for at sikre de rigtige løsninger og mindre på, hvad det koster.

KL:dk: Ny aftale fremrykker anlægsinvesteringer i kommunerne  26. marts 2020