Lokale nyheder

Byrådsmøde 17.januar 2022
Udgivet 16-1-2022 af Enhedslisten Fanø
Så er det tid til årets første byrådsmøde, hvor der er følgende punkter på dagsorden. Meddelelser fra borgmesteren, Generalforsamling i Fanø Vand, Afvikling af Business Esbjerg, tilsyn med Fanø Boligselskab, udpegning af bestyrelse til Fanø Boligselskab og det Grønne råd i... læs mere ❯
Stop for Aarhus Kommunes investeringer i fossile selskaber
Udgivet 13-1-2022 af Enhedslisten Århus
Klimahandling Nu
Aarhus Kommune skal leve op til sine egne grønne ambitioner, også når det gælder investeringer. Enhedslisten foreslår derfor, at Aarhus Byråd beslutter, at kommunen standser investeringer i fossile selskaber. Pressemeddelelse, 13.1.2022, Laura Bryhl, medlem af Aarhus Byråd for Enhedslisten, forperson for... læs mere ❯
Erstat kontrol og koncepter med tillid og frit valg - sæt skolerne fri
Udgivet 10-1-2022 af Enhedslisten Århus
Skolebørn I Klasselokale
Mathilde Hjort Bressum, medlem af Aarhus Byråd for Venstre, skriver i læserbrev i Stiften 24. december, at "vi tror på, at skolerne kan opnå endnu bedre resultater og skabe et endnu bedre læringsmiljø, hvis de slippes fri af den statslige... læs mere ❯
Byrådet – efter valget 16. november 2021
Udgivet 8-1-2022 af Enhedslisten Aalborg
Enhedslisten havde et flot valg til byrådet i Aalborg Kommune. Vi gik fra 2 til 3 medlemmer og var med til at sikre, at partierne i "Det Grønne Valgforbund" gik fra 3 til 7 medlemmer ud af et byråd på i... læs mere ❯
7 nyvalgte i byrådet er imod Egholm-Motorvejen
Udgivet 4-1-2022 af Enhedslisten Aalborg
Set i forhold til prisen og de negative effekter etableringen af denne forbindelse giver for sundhed, miljø og klima, er de opnåede gevinster for trafikafviklingen og reduktionerne i rejsetiderne små. Der er stort set ikke nogen samfundsøkonomisk gevinst ved etableringen... læs mere ❯
Godt nytår
Emilie Haug Rasch, regionsrådsmedlem Kære alle Her på årets første dag vil jeg benytte lejligheden til at takke for det forgange: Tusind tak for opbakningen til os i Enhedslisten Region Hovedstaden. Et valgår er gået - og sikke et år! Vi fik to ekstra... læs mere ❯
Rudersdal KB 2022 - nu med Christoffer
Udgivet 31-12-2021 af Enhedslisten Rudersdal
Så er den nye kommunalbestyrelse klar til at trække i arbejdstøjet. Forreste række til højre - sidder vores nye EL repræsentant: Christoffer læs mere ❯
Hvad tænker politikerne egentlig om de mennesker, hvis skæbne de beslutter?
Udgivet 31-12-2021 af Enhedslisten Århus
Protest mod nedrivning af almene boliger, ved Aarhus Rådhus 22.8.2018
I Århus Byråds lidt hede debat 1. og 15. december om nedrivningsplanerne for Bispehaven, som blev benævnt "ghetto", men som nu lidt pænere kaldes ”omdannelsesområde”, fik rådmand Simsek og borgmester Bundsgaard lukket op for tanke-posen. De skældte ud på Enhedslisten for... læs mere ❯
Byrådet vil have mere trafik på Nørreskov Bakke
Udgivet 28-12-2021 af Enhedslisten Silkeborg
Det er konsekvensen af, at hele byrådet minus Enhedslisten godkendte en bevilling på fem mio. kr. til at opkøbe jord til en udvidelse af Lillehøjvej mellem Kejlstrupvej og Nørreskov Bakke. I forvejen er der lavet udkørsel med lyskryds fra området til... læs mere ❯
Træk Anlægsloven om Egholm-Motorvejen tilbage
Udgivet 25-12-2021 af Enhedslisten Morsø
Regionsrådet behandlede tirsdag den 21. december regionens høringssvar i forhold til anlægsloven af en 3. limfjordsforbindelse over Egholm. Enhedslisten stillede forslag om at anlægsloven trækkes tilbage med henblik på at gennemføre en fornyet VVM-proces. En proces hvor alternative løsninger på de... læs mere ❯
1 4