Udligning skal give mere velfærd

Velfærd: Der er gået talgymnastik og Christiansborg-fnidder i den vigtige debat om økonomisk udligning mellem kommunerne. Det er ærgerligt, for en reform af udligningssystemet er vigtig for velfærden i kommunerne. Udligning handler i sin essens om, hvad for et Danmark vi ønsker.

Jette Gottlieb, kommunalordfører og Peder Hvelplund,  sundhedsordfører for Enhedslisten

I alt for mange år har vi oplevet, at kommunerne samlet set er blevet presset. Skiftende regeringer har holdt kommunernes økonomi i et jerngreb. Samtidig skal kommunerne løse flere og flere opgaver. Det kan mærkes i den borgernære velfærd som daginstitutioner, skoler, ældrepleje, på handicapområdet og i socialpsykiatrien. Det er faktisk en afgørende del af forklaringen på, hvorfor der i dag er for få voksne på rød stue i børnehaven, og hvorfor SOSU’en må drøne videre, selvom fru Hansen egentlig også har brug for hjælp med støttestrømperne.Samtidig er der sket en skævvridning kommunerne imellem. Danmark er simpelthen blevet skævere. For nogle kommuner er blevet ramt hårdere af fraflytning, flere borgere på varig forsørgelse som førtids- og folkepension, og flere ældre der skal have pleje. De kommuner sidder nu tilbage med en høj skatteprocent og et lavt serviceniveau. Det er ikke retfærdigt.

Derfor er opgaven med en reform af udligningssystemet både at sikre et samlet løft til velfærden i kommunerne, og at sikre en bedre fordeling af midlerne – socialt, såvel som geografisk.

Det er der da også positive takter til i regeringens udspil.

Men for Enhedslisten er det helt afgørende, at vi får tilført flere penge til velfærden i kommunerne, og at vi får løsnet på de snærende økonomiske bånd, der begrænser kommunerne. Det skal være en hjørnesten for reformen, at vi skal have mere velfærd, og at ingen kommuner skal lades i stikken.

I regeringens udspil er der 36 kommuner, som skal bidrage mere end de gør i dag. Men der er simpelthen ikke 36 kommuner, der flyder over med daginstitutioner og ældrepleje.Samtidig er det løft, som de fattigste kommuner får, ikke stort nok til at løse de særlige problemer, de står med.

Enhedslisten vil arbejde benhårdt for, at der samlet kommer flere penge til kommunerne, så vi kan få mere velfærd, uden at det skal gå ud over dem, som allerede i dag er pressede.

Se også: