Flere penge til udligning, skrot budgetloven og fasthold finansieringstilskud!

Enhedslistens byråds- regionsråds- og baggrundsgruppemedlemmer er forsamlet til vores årlige Kommunalpolitiske konference. Her har vi blandt andet drøftet regeringens udspil til udligningsreform.
Uanset at der er enkelte elementer i udspillet vi hilser velkommen, betragter vi udspillet som utilstrækkeligt til at imødegå de udfordringer kommunerne har.
De 500 mio. kroner regeringens udspil tilfører udligningsordningerne, er langt fra nok til at dække kommunernes stigende udgifter til eksempelvis det specialiserede socialområde, sundhedsområdet, og ikke mindst klima- og miljøindsatser.
Fra vores synspunkt skal staten tilføre udligningsordningen langt flere penge såfremt udligningsreformen ikke blot kommer til at fordele elendigheder, men reelt sikrer de mest udsatte kommuner et ordentligt serviceniveau, uden at andre kommuner kommer til at lide.
Desuden anser vi et opgør med budgetlovens centrale økonomistyring som uomgængeligt for at kommunerne får reel indflydelse på deres egen udvikling.
Og sidst men ikke mindst skylder regeringen svar på om de vil fastholde at finansieringstilskuddet kommer oven i den fremlagte reform.
Såfremt finansieringstilskuddet bortfalder er det helt uacceptabelt.