Kun to kommuner lever op til minimumsnormeringer. Tjek din kommune

Ny undersøgelse: Kun Ærø og Langeland har pædagoger nok

Alle tre partier, der vil pege på Mette Frederiksen under regeringsdannelsen, går ind for minimumsnormeringer i vuggestuer og børnehaver. Socialdemokratiet har dog afvist den model, og Henrik Dam Kristensen har sagt: ”Vi er betænkelige ved at indføre minimumsnormeringer, for minimum kan sagtens blive til maksimum.”

En ny undersøgelse, som Bureau2000 har lavet for Enhedslisten, viser dog, at det kun er to små ø-kommuner, som ligger over niveauet med max. tre vuggestuebørn pr. voksen og seks børnehavebørn pr. voksen. Alle andre kommuner vil skulle ansætte pædagoger i større eller mindre omfang.

Pernille Skipper, politisk ordfører for Enhedslisten, siger:

 • Det er mest af alt en dårlig undskyldning, når Socialdemokratiet afviser minimumsnormeringer i vores vuggestuer og børnehaver med bekymringen om, at det vil ende som et loft over pædagoger frem for som en bund under, hvor mange voksne der mindst skal være omkring vores børn.
 • Det er måske en bekymring, man kunne have for år tilbage, men det er gået hastigt ned ad bakke, og i dag er det nærmest alle kommuner, der ligger under et acceptabelt minimum. Derfor er det også klart, at vi skal sende penge med fra Christiansborg, hvis det bliver et lovkrav til kommunerne.
 • Der er alle mulige andre ting, som de såkaldt ansvarlige partier gerne vil regulere meget håndfast. F.eks. har vi en budgetlov, der lægger loft over kommunernes udgifter, som bliver håndhævet nidkært. Men når det kommer til at være ansvarlige over for vores børn og give dem et minimum af voksenkontakt i deres lange institutionsliv, så er der altid en masse undskyldninger for, hvorfor det ikke kan lade sig gøre.
 • Skipper: Vi går til regeringsforhandlinger med 10.000 flere voksne i daginstitutionerne

Det viser undersøgelsen:

 • Kun Ærø og Langeland kommuner har i dag normeringer, der ligger over niveauet med max. tre vuggestuebørn pr. voksen og seks børnehavebørn pr. voksen.
 • 25 kommuner skal øge bemandingen med mere end 30 pct. Disse 25 kommuner rummer 25 pct. af de børn, som var i daginstitution i 2017.
 • 44 kommuner skal øge bemandingen med 20-30 pct. Disse kommuner rummer 60 pct. af børnene.
 • 15 kommuner skal øge bemandingen med 10-20 pct. Her bor 15 pct. af børnene.
 • En enkelt mindre kommune kan nøjes med en personaleforøgelse på mindre end 10 pct.
 • Fem kommuner er ikke med i opgørelsen, de fire fordi de har udbredte modulordninger og derfor ikke er sammenlignelige med Danmarks Statistik. Samsø er ikke med, fordi der ikke er institutionspladser til 0-2-årige.

Baggrund:

 • Undersøgelsen er lavet af Bureau2000 for Enhedslisten.
 • Den viser, hvor meget bemandingen i hver enkelt kommune skal øges, hvis man maksimalt skal have 3 børn pr. fastansat voksen i vuggestuer og 6 børn pr. voksen i børnehaver. Det er det niveau, som man har besluttet i Norge.
 • I beregningen indgår kun de medarbejdere, der har med børn at gøre. Institutionens leder indgår således kun med den tid, hun faktisk arbejder direkte med børn. Praktikanter, elever og ekstraordinært ansatte holdes også ude af beregningen. Heller ikke personale, som f.eks. udfører specialpædagogiske opgaver eller i øvrigt er tildelt som ekstra personale, regnes med. Kun det faste personale indgår.
 • Enhedslisten har tidligere foreslået at øge det pædagogiske personale i daginstitutionerne med 10.000 ansatte. Det vil koste 4 milliarder kr. om året. https://enhedslisten.dk/2019/04/06/skipper-vi-gaar-til-regeringsforhandlinger-med-10-000-flere-voksne-i-daginstitutionerne
 • Flere partier og organisationer foreslår minimumsnormeringer. Enhedslisten har fået Bureau2000 til at lave en analyse af de forskellige modeller her: https://enhedslisten.dk/wp-content/uploads/2019/04/Notat-personalenormering-Enhedslisten.pdf