Affaldsforbrænding

Kampen om affaldet

Vi står på tærsklen til vigtige beslutninger om affaldsforbrændingen i Danmark. Som de fleste nok husker fremlagde regeringen sidste år en plan for fuldstændig liberalisering af hele affaldssektoren. Enhedslisten fik i første omgang afværget den omfattende og ødelæggende plan. Hvis man sætter affaldshåndteringen fri – som liberalisterne på begge sider af Folketinget kalder det – vil det skade både klima og miljø. For ikke at tale om borgernes og kommunernes økonomi.

Af Søren Egge Rasmussen og Peder Hvelplund

I stedet har Kommunernes Landsforening udarbejdet en liste over de affaldsanlæg, som skal lukke. I dag er vi i den situation, at Danmark importerer store mængder affald til forbrænding. Noget, som Enhedslisten har været imod i årtier, da affald skal håndteres lokalt. Af samme grund er vi også modstandere af affaldseksport.

Af aftalen fremgår det også, at Energistyrelsen skal foretage vurderingen af, hvorvidt KL’s liste lever op til kravene fra aftalen. Desværre valgte Energistyrelsen forleden at afvise KL’s liste.

Det er vores vurdering, at det er en politiseret og usaglig afvisning. Derfor har vi nu i forligskredsen stillet en række spørgsmål for at kaste lys over vurderingen. Eksempelvis blander Energistyrelsen teknisk kapacitet (hvor mange anlæg der er) sammen med den miljøgodkendte kapacitet. Derfor påstår de, at KL’s liste ikke reducerer tilstrækkeligt i forhold til den indgåede aftale, da den ikke lukker anlæg nok. KL pointerer dog selv, at det er langt billigere for samfundet og bedre for forsyningssikkerheden, hvis man mindsker den miljøgodkendte kapacitet på et par anlæg i stedet.

Derudover har myndighederne afvist muligheden for at vægte imellem de forskellige krav, hvilket skaber en catch-22, da der ikke kan laves en liste, hvor alle krav opfyldes til punkt og prikke. Det er en meget rigid (og forkert) tolkning af aftalen.

Processen er nu, at det drøftes i forligskredsen, hvad der fremadrettet skal ske. Desværre frygtet vi, at et flertal af partierne vil insistere på at fortsætte med konkurrenceudsættelse af affaldsforbrændingen. Men det er ikke afgjort endnu.

Konkurrenceudsættelse vil både øge affaldsforbrændingen, transport af affald ind og ud af landet og presse økonomien i anlæggene (og kommunerne). Ovenikøbet kan det vise sig indirekte at medføre en liberalisering af fjernvarmen og udgøre en risiko for affaldshåndteringen. Derfor er det klart, at vi på Christiansborg vil kæmpe mod konkurrenceudsættelsen.

Det betyder, for en god ordens skyld, ikke at KL’s lukkeliste nødvendigvis er perfekt, men at der er brug for en politisk styret reduktion af affaldsforbrændingen i Danmark – i stedet for at man overlader det til markedet. Vi håber, at I ude i kommunerne også vil gøre, hvad I kan for at lægge pres lokalt.

Møde om affaldsaftale
For vores medlemmer af byrådene har vi inviteret til et onlinemøde igen i morgen Tirsdag d. 16 marts kl. 17-19, hvor der er mulighed for at stille spørgsmål og diskutere vejen fremadrettet. Tilmelding til [email protected]