Information om åbning af skoler og daginstitutioner

Fra d. 15. april og dagene efter bliver der gradvist åbnet på skoler og daginstitutioner. Det rejser en masse spørgsmål. Herunder kan man se nogle af de mange informationer, som er sendt ud fra Børne- og Undervisningsministeriet.

Børne- og Undervisningsministeriets retningslinjer for genåbning af dagtilbud og grundskoler er vedlagt. Der vil snarest muligt blive udstedt en bekendtgørelse om genåbningen.

Sundhedsstyrelsen har udarbejdet vejledninger for genåbningen, som alle dagtilbud og skoler skal følge. Vejledningerne findes her:

På de to links findes henholdsvis:

 • Vejledning for gradvis, kontrolleret genåbning af dagtilbud
 • Instruks til ledelser i dagtilbud
 • Instruks til personale i dagtilbud
 • Pjece: Information til personale i dagtilbud
 • Vejledning for gradvis, kontrolleret genåbning af skoler og fritidsordninger
 • Instruks til ledelser i skoler og fritidsordninger
 • Instruks til personale i skoler og fritidsordninger
 • Pjece: Information til personale i skoler og fritidsordninger

Der gøres opmærksom på, at vejledningerne løbende kan blive opdateret.

Sundhedsstyrelsen vil herudover udsende følgende vejledningsmateriale, som også vil blive offentliggjort henover eller efter påske på www.sst.dk/corona:

 • Film til børn på de sociale medier
 • Plakater til elever og forældre
 • Plakater til lærere og pædagogisk personale
 • Undervisningsmateriale om COVID-19 og hygiejne

Børne- og undervisningsministeriet vil understøtte dagtilbud og skoler via: