COVID-19: Betydning for beskæftigelsesindsatsen og ydelser

Man har ikke pligt til aktivering frem til 9. juni. . Det vil sige fx praktikanter, som er  i virksomhedspraktik i supermarkeder har ikke pligt til at deltage.

Læs mere:

Enhedslisten arbejder fortsat på at kontanthjælpsmodtagere skal fritages for 225-timersreglen, sålænge der er lukket for aktivering. Brug Facebookbanner: