Per Clausen [Foto: Marianne Paçarada]

Enhedslisten forventer god økonomiaftale mellem regeringen og KL

Møde i KL’s repræsentantskab 22. august 2019

Per Clausen, Enhedslistens repræsentant i KL’s bestyrelse, siger:

  • Set i lyset af regeringens løfter om at sikre kommunerne penge til de ekstra udgifter, som følger af, at der kommer flere ældre og børn samt om et generelt løft i velfærden herudover – løfter som bekræftes i regeringens forståelse med regeringens parlamentariske grundlag – mener jeg, at KL har gode muligheder for at lande en aftale, som er så god, at Enhedslisten for første gang nogen sinde kan stemme for den i KLs bestyrelse.
  • Flere børn og ældre kræver ikke bare flere penge på servicerammen, men også, at kommunerne får mulighed for at investere i nye skoler, institutioner og ældrecentre samt i renovering af af de eksisterende. Herudover forventer jeg, at regeringen i forlængelse af sin prioritering af bedre vilkår for mennesker med handicap vil give kommunerens mulighed for at finansiere de øgede udgifter på dette område.
  • De ambitiøse klimamål, som regeringen sammen med partierne i dens parlamentariske grundlag har opstillet, kan også kun opfyldes, hvis kommunerne aktivt medvirker. Dette kræver, at kommunerne får økonomisk mulighed for at øge sine investeringer i dette, at forsyningsvirksomhederne får bedre mulighed for at være med til at finansiere denne indsats og at bureaukratisk faldgrupper i stil med dem, der blokerer for kommunal opsætning af solceller på kommunal ejendommen fjernes.
  • Økonomiforhandlingerne mellem regeringen og KL giver en enestående mulighed for, at regeringen og KL kan sætte en ny ramme for udviklingen, hvor der er fokus på at udvikle velfærden – i stedet for at afvikle den og på for alvor at få gang i den grønne omstilling. Disse muligheder må ikke forspildes. Derfor er det helt afgørende, at den folkelige aktivitet, som vi så i valgkampen blandt andet for minimumsnormeringer og for en ambitiøs klimapolitik, bruges til at lægge pres på regeringen og KL.