Budgetlov og sanktioner skader velfærden i kommuner og regioner

Budgetloven og de dertil hørende sanktionsmuligheder over for kommunerne kommer til debat i begyndelsen af det nye år. Budgetloven skal evalueres og evt. revideres. I februar 2018 forventes regeringen at fremlægge lovforslag til justeringer af lovgivningen.

Af Finn Sørensen, kommunalordfører

Det bør ikke gå upåtalt hen, i betragtning af de skadelige konsekvenser denne lovgivning har haft for velfærden og for det kommunale og regionale selvstyre. Mig bekendt, har regeringen ikke tænkt sig at tage initiativ til en bred diskussion om det spørgsmål, men det kan andre jo gøre!

Det kunne også bidrage til at få velfærden og det lokale demokrati sat på dagsordenen op til folketingsvalget. Jeg håber derfor, at vore kommunal- og regionalvalgte vil kaste sig ind i denne diskussion, f.eks. ved at tage initiativ til at kommunal- og regionsbestyrelsen diskuterer sagen, og evt. vedtager udtalelser med kritik og forslag, som kan stiles til regeringen og offentligheden.

Her er link til den pågældende lovgivning:
Budgetlov og sanktionsregler