Aalborg, Albertslund, Svendborg og Horsens: Budgetloven skal lempes eller suspenderes

KL opfordres fra byrådsmøder i Aalborg, Svendborg, Horsens og Albertlund til at give mulighed for at bruge flere penge på velfærd, ved at lempe sanktionerne eller øge serviceloftet med de ekstra penge kommunerne har fået i udligningsreformen. I Albertslund vedtog kommunalbestyrelsen i enighed 26. maj 2020:

Gør økonomiforhandlingerne meningsfulde

Kommunalbestyrelsen i Albertslund opfordrer KL til ved økonomiforhandlingerne med staten, at arbejde for, at budgetloven eller sanktionerne i forbindelse med den kommunale budgetlægning suspenderes i 2021, samt at der sikres de nødvendige midler til gennemførelse af den grønne omstilling og sikring af velfærden.

Se på Facebook:  Enhedslisten Albertslund

Horsens Byråd vedtog:
– Byrådet opfordrer KL til i forbindelse med økonomiforhandlingerne med staten at arbejde for, at budgetloven eller sanktionerne i forbindelse med den kommunale budgetlægning suspenderes i 2021.

Et flertal bestående af Socialdemokratiet, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og Dank Folkeparti vedtog opfordringen.

se: Byrådet Horsen – Referat, 25. maj 2020

 

Aalborg Byråd den 25. maj: Suspender budgetloven

Svendborg Byråd til KL: Penge fra udligning skal kunne bruges på velfærd – hæv serviceloftet!