Miljøministeren blokerer for at kommuner kan sige nej til store svinefabrikker

Af Søren Egge Rasmussen, landbrugsordfører for Enhedslisten og Jutta Lundqvist Nielsen, byrådsmedlem for Enhedslisten i Kerteminde Kommune

15. maj 2020

I sidste uge behandlede Folketinget Enhedslistens forslag om, at kommuner skal have lov til at sige nej til udvidelser af store til svinefabrikker. Kommunerne kan i dag ikke sige nej selvom en kæmpe udvidelse af en svinefabrik vil smadre lokalmiljøet i en mindre landsby med massiv stank, støj og tung trafik. Eller selvom kommunen har andre planer for området, fx udvikling af naturen eller turismen i området eller hvis det strider mod kommunens klimamål. Kommunerne er sat fuldstændig ud på et sidespor og har ingen selvbestemmelse hvis landmanden ellers overholder reglerne.

Det gælder fx i sagen fra Martofte i Kerteminde Kommune, hvor en landmand vil udvide sin svinefabrik fra 3838m2 til 6734m2. Et meget højt antal kvadratmeter fyldt med grise, som udover seks nye stalde skal bestå af fire fodersiloer og en gyllebeholder med en kapacitet på 3000m3. Det er ikke et lille ændring af et husmandssted – det er et industrilandbrug som vil udvide for fuld udblæsning med kæmpe konsekvenser for området. I lignende sager med store udvidelser af svinefabrikker har borgere protesteret og deres borgmestre har lyttet til borgerne og skrevet til miljøminister Lea Wermelin og bedt hende lave lovgivningen om. Det gælder bl.a. socialdemokratiske borgmestre i Holbæk, Skanderborg og i Middelfart som alle har bedt Lea Wermelin om at ændre loven så kommuner kan få lov at sige nej til de store udvidelser af svinefabrikkerne.

Ved behandlingen af Enhedslistens forslag i Folketinget stod det klart, at hele regeringens parlamentariske grundlag bakkede op om Enhedslistens forslag og var klar til at få lavet lovgivningen om. Men Lea Wermelin valgte hverken at lytte til det parlamentariske grundlag, til hendes egne borgmestre eller til de mange borgere der står med konsekvenserne af svinefabrikkerne. Hun valgte i stedet, at stå skulder ved skulder med blå blok og sætte nogle få landmænds mulighed for en øget indtjening over kommunernes selvbestemmelse og mulighed for at passe på deres borgere, deres landsbyer, deres natur og drikkevand og mulighed for at nå deres klimamål.

Et lille håb for borgerne, der står med konsekvenserne af de store svinefabrikker er, at ministeren nu – efter pres fra Enhedslisten og Greenpeace – har igangsat en undersøgelse af sundhedsrisici for naboer til svinefabrikker og at hun – når den ligger klar – vil vurdere, om reguleringen af store husdyrbrug skal ændres. Enhedslisten følger sagen tæt og kæmper videre for naturen, klimaet og borgerne alle de andre steder i Danmark hvor gigantiske svinefabrikker vil indtage landet. Vi skal ikke have flere store grisefabrikker, vi skal have et grønt og dyrevenligt landbrug med en langt mindre animalsk produktion og så skal vi passe på vores natur og lokalsamfund.