Slip velfærden fri – Suspendér budgetloven

Med udligningsreformen er der en overfinansiering på 6 mia. kr hos kommunerne. Pengene må hverken bruges på velfærd, til bedre skoler eller grøn omstilling. 

I gennemsnit vil der være omkring 60 mio. kr i hver kommune, som man reelt ikke må bruge på grund af budgetloven. 

Budgetloven dikterer, at servicerammen lægger loft over, hvor mange penge kommunerne må bruge på velfærd, og anlægsloftet lægger loft over, hvor mange penge der må bruges på bygninger, veje osv.

Dermed kan kommunerne samlet set ikke bruge alle de penge, der er delt ud i udligningsreformen. Pengene kan lægges i kommunekassen, afbetale gæld eller bruges til skattelettelser. Det er ikke det, der er behov for i de kommuner, hvor man i årevis har sparet.

Derfor er et af vores krav til KLs økonomiforhandlinger med finansministeren, at budgetloven suspenderes, når kommunerne lægger budgetter til efteråret. Det kan bringe de 6 mia. kr. i spil til bedre velfærd og grøn omstilling. 

Sker det ikke, vil mange af de kommuner, som har fået gevinst af udligningsreformen, ikke ane, om de reelt kan bruge pengene til at rette op på velfærden, og de kommuner, som mister penge og hæver skatten, aner ikke om de må bruge penge til at fastholde deres service. 

Budgetloven, som skulle have været evalueret her i foråret, er blevet udskudt til efteråret. Men allerede nu har kommunerne behov for at vide, om de må bruge de indtægter, de har. Derfor skal budgetloven i først omgang suspenderes for budget 2021, så kommunerne frit kan bruge deres penge.

Så vores besked til finansministeren er: Slip velfærden fri og lad den grønne omstilling blomstre – Suspendér budgetloven!

Download delebilleder til Facebook mm. Klik på dem!