Regeringens ghettolov er vedtaget – kampen fortsætter

Regeringens, DF, S og SFs ghettolove er blevet vedtaget i folketinget og allerede den 1. december udkom en ny ghettoliste. Listen omfatter 29 områder som stemples som ghettoer og 15 ud af dem som hårde ghettoer. Listerne kan se her: Liste over ghettoområder 2018

Af Søren Egge Rasmussen, boligordfører 

Enhedslisten har gennem hele lovgivningsprocessen kæmpet imod lovene, men desværre uden held. Det næste slag i kampen mod ghettolovene er ude i de enkelte boligområder. Det næste halve års tid skal kommunerne og boligafdelinger som rammes af den hårde ghettobetegnelse udarbejde planer for hvordan op til 60% af de almene familieboligerne skal fjernes. Det skaber selvsagt utryghed i de ramte boligområder, hvor rigtig mange mennesker står til, at skulle finde et andet sted at bo. Det gør kun ondt værre, at Regeringen og partierne bag lovene endnu ikke peget på hvor der så skal være boliger til, de mennesker der som konsekvens kommer til at mangle et hjem.

Lokalt er der behov for, at mobilisere imod tiltagene og som minimum kræve, at det er beboerdemokratierne der beslutter hvad og hvordan boligafdelingerne skal udvikle sig.

Selvom ghettolovene er vedtaget, er kampen imod dem langt fra forbi. Vi opfordrer til at støtte den modstand, som er vokset frem mange steder i landet. Det er sket i lokale grupper af Almen Modstand https://www.facebook.com/almenmodstand/

Og i beboerdemokratiet i boligforeningerne, deltag i afdelingsmøderne i din boligforening og stil op til bestyrelserne.

Pressemeddelelse i forbindelse med de nye ghettolister: Ghettolister skaber fortsat massiv utryghed