Regeringen er ansvarlig for mere ulighed mellem kommunerne

Regeringen er ansvarlig for, at forhandlingerne om mere rimelig udligning mellem kommunerne er brudt sammen i dag. Det sender en kæmpe regning til de fattige kommuner, og en gave til de rige.

Pressemeddelelse 17. april 2018

Baggrunden for forhandlingerne om ændringer i udligningen er den asociale refusionsreform fra 2015, som reducerer statens medfinansiering af langvarige overførselsindkomster. Reformen straffer kommuner med mange syge og ledige borgere, og begunstiger kommuner med få borgere på langvarig forsørgelse.
Regeringen og Socialdemokraterne, der står bag refusionsreformen, havde sagt, at de ville rette på skævhederne, men med forhandlingssammenbruddet vil udligningssystemet ikke kompensere de fattige kommuner til næste år.

Henning Hyllested, landdistriktsordfører for Enhedslisten, udtaler:
– Det her er et kæmpe svigt fra regeringens side, og det sker fuldt bevidst. Regeringen vidste, at der var brug for en reform af udligning og refusioner. Det står klokkeklart beskrevet i aftalen om refusionssystemet fra 2015, og det er hele baggrunden for finansieringsudvalgets arbejde. Uden en omlægning af udlignings- og refusionsreformen fortsættes en skæv udvikling af Danmark. Det understreger, at regeringen fører ren symbolpolitik, men ikke kan levere på de store afgørende spørgsmål.

– Sammenbruddet viser, at man ikke kan lave bedre udligning uden at tilføre flere midler. Man kan ikke fodre hunden med sin egen hale, og betale for bedre velfærd i én kommune ved at skære i en anden. Nu står vi i en situation, hvor det faktisk kun er Enhedslisten, der er kommet med et reelt bud på en reform. Den er lige til at tage og bruge, men hvis det ikke sker, så kæmper vi selvfølgeligt videre for et helt Danmark med ordentlig velfærd for alle.

– Regeringen sender en kæmpe regning til de kommuner, som mister millioner af kroner på refusionsreformen. Det er de fattige kommuner, som mister penge, mens gaverne sendes til rige nordsjællandske kommuner. Det er hamrende socialt skævt.

– Situationen viser, at refusionsreformen fra 2015 var en stor fejltagelse. Reformen må rulles tilbage, så den kommunale velfærden ikke skal betale for, at staten ikke vil tage ansvar for syge og ledige borgere.

Per Clausen, medl. af KLs bestyrelse for EL, udtaler:
– KL må på banen og som minimum sikre, at kompensationsordningen for refusionsreformen fortsætter uændret. De enkelte kommunerne skal ikke lide under regeringens manglende evner til at nå et resultat. Overordnet har regeringen vist, at de ikke magter opgaven med at sikre en udvikling i hele Danmark, og derfor må KL på banen og kræve et generelt løft til kommunerne ved årets økonomiaftaler. Derved sikrer vi, at ingen dele af landet sakker bagud, og alle borgere sikres et ordentligt velfærdsniveau.

Baggrund
Enhedslistens udspil til solidarisk reform af refusion og udligning: https://org.enhedslisten.dk/solidarisk-udligningsreform
Finansieringsudvalgets rapport 2018: https://oim.dk/…/…/afrapportering-fra-finansieringsudvalget/