Man løser ikke sociale problemer med en bulldozer

Man løser ikke sociale problemer med en bulldozer. Tværtimod. Og netop derfor løser den såkaldte Ghetto-pakke, som Folketingets partier fra SF til DF er blevet enige om, heller ikke de reelle udfordringer, som beboerne i de udsatte boligområder slås med hver dag.

Brian Skov Nielsen, Byrådsmedlem, Odense, Enhedslisten

Det, som man fra SF til DF ikke har forstået, er i virkeligheden meget simpelt. Med adjungeret professor Hans Skifter Andersens ord bliver man “ikke arbejdsløs af at bo i disse områder. Man bor der, fordi man er arbejdsløs”. Det gælder også for Vollsmose og de andre udsatte boligområder i Odense. Man bliver ikke arbejdsløs af at bo dér. Man bor der, fordi der er gode og billige boliger, som man har råd til at betale.Det er altså ikke Vollsmose og de andre boligområder, der er udfordringen. Det er i stedet den arbejdsløshed, det lave uddannelsesniveau og de manglende muligheder, som hver dag er en udfordring for de helt almindelige mennesker, der bor i de her områder. Men de udfordringer berører ghetto-pakken slet ikke.Derfor løser ghetto-pakken heller ikke de reelle sociale udfordringer, der gør, at mennesker lever i fattigdom og ikke får lov til at bidrage. For man bliver ikke mindre arbejdsløs, bedre uddannet eller sundere af, at man tvangsflyttes, fordi ens bolig skal rives ned. Slet ikke, hvis man ikke kan finde genhusning til samme kvalitet og pris. Konsekvensen bliver i stedet den stik modsatte: At man bliver mere syg, at man kommer længere væk fra arbejdsmarkedet, og at man slet ikke har det økonomiske eller mentale overskud til at tage en uddannelse. Og fattigdommen og uligheden i Danmark og Odense bliver endnu større. Forleden var jeg til lytte-møde i Vollsmose. Fordi jeg gerne ville høre, hvad beboerne mente om situationen.

Og budskabet var klart og tydeligt: Det er hårdt at stå op hver dag og blive mindet om, at det omkringliggende samfund ser en som et problem. Som nogen, der hverken vil arbejde eller uddanne sig. Særligt når man faktisk gerne vil og prøver, men ikke kan få lov, fordi ens ansøgning om læreplads eller arbejde bliver kasseret på baggrund af ens navn eller baggrund.

Det er virkelig op ad bakke, og hver dag bliver en ny kamp for ikke at give op. Lad os da gøre noget ved det. Lad os stoppe med at tale beboerne i de her områder ned. Lad os lytte til de mennesker, der bor der. Lad os inddrage dem. Og lad os samles om at hjælpe dem med deres udfordringer i stedet for at dæmonisere dem, diskriminere dem og rive deres gode og billige boliger ned. Ellers skaber vi de parallelsamfund i stedet for at bekæmpe dem.