Lokale nyheder

Video: Alternativt budget med penge til socialt udsatte!
Udgivet 25-9-2020 af Enhedslisten Roskilde
Byrådsmedlem Susanne Lysholm Jensen forklarer Enhedslistens budgetforslag, som ikke alene undgår forringelser, men endda sætter nødvendige ekstra penge af til de voksne, der har allermest brug for støtte. Se videoen på Youtube! læs mere ❯
Enhedslistens fingeraftryk i budget 2021
Udgivet 25-9-2020 af Enhedslisten Fredericia
Når vi sammenligner budget 2021 med vores mange budgetforslag, er det tydeligt, at Enhedslisten har fået lov til at fylde meget i budgettet. Det er godt nyt for Fredericia. Men ikke kun budgetønsker er blevet opfyldt – vi har også fået... læs mere ❯
Budgetaftale bekræftet
Udgivet 25-9-2020 af Enhedslisten Gribskov
For 2 år siden satte vi skatten op, fordi kommunens økonomi var kørt i sænk. Problemet er at det pga. budgetloven tager 4 år, før vi må beholde pengene selv i kommunen. Staten tager halvdelen. Sidste år lavede vi en 2 årig budgetaftale. Ikke... læs mere ❯
Enhedslisten med i aftale om budget for 2021 i Region Midtjylland
Udgivet 25-9-2020 af Enhedslisten Midtjylland
Enhedslisten indgår i aftalen om Region Midtjyllands budget for 2021. Selvom der er tale om et snævert prioriteringsrum, mener vi, at det kommende års budget for Region Midtjylland på mange måder medvirker til at løse påtrængende problemer i regionen og... læs mere ❯
Budgetforlig med klare Enhedsliste aftryk
Udgivet 24-9-2020 af Enhedslisten Aalborg
Budgetforliget i Aalborg indeholder en række forbedringer i forhold til budgetforslaget for ældre, mennesker med handicap, udsatte borgere og børn. Også i forhold til miljø og klima indeholder aftalen vigtige forbedringer. Derfor er Enhedslisten med i aftalen, udtaler Per... læs mere ❯
Hold Danmark Rent
Udgivet 24-9-2020 af Enhedslisten Rebild
Lørdag 10. oktober har Enhedslisten Rebild et fællesarrangement for medlemmer og alle andre, som kunne have lyst. Vi har fra projektet Hold Danmark Rent fået tildelt en rute omkring Gl. Skørping, hvor vi skal samle affald ind. Vi mødes kl. 10 ved Børnehuset... læs mere ❯
Penge-regn til rød og grøn by
Udgivet 24-9-2020 af Enhedslisten Århus
Aarhus: Rød by Grøn by
Der er afsat millioner og atter millioner af kroner i budgettet for Aarhus Kommune til velfærd for børn, ældre og svage grupper, samt ikke mindst til klima-indsats, kollektiv trafik og grøn by. Enhedslisten er med i forliget om budgettet, og... læs mere ❯
NY CYKELFORBINDELSE SKAL KNYTTE NØRREBRO OG NORDVEST TÆTTERE SAMMEN
Udgivet 24-9-2020 af Enhedslisten København
Jernbanesporene for linje F kiler sig ned mellem Nørrebro og Nordvest og skaber en fysisk barriere mellem Mimersparken og Lygten. En ny stiforbindelse under jernbanen skal både gøre det lettere for gående og cyklende at komme fra Nørrebro til Nordvest... læs mere ❯
Teater i Roskilde Byråd
Udgivet 23-9-2020 af Enhedslisten Roskilde
Hvorfor insisterer Socialdemokratiet på et sparebudget, når det er muligt at lave et budget uden forringelser? Før byrådet gik på sommerferie var der katastrofealarm: Prognosen lød, at der i Roskilde var udsigt til at kassebeholdningen over de næste par år ville... læs mere ❯
De ældre fortjener respekt
Udgivet 23-9-2020 af Enhedslisten Roskilde
Har du pårørende i Roskilde, som får hjemmepleje eller bor på plejehjem? Så er der desværre ikke udsigt til, at forholdene bliver bedre - tværtimod. Endnu ved vi ikke, om der bliver mindre rengøringshjælp, længere tid mellem bleskift, eller hvor mange... læs mere ❯
Nej til nedskæringer på daginstitutioner i 2021
Udgivet 22-9-2020 af Enhedslisten Roskilde
Var der en voksen til stede, da byrådspolitikerne skrev forslaget til Budget 2021? Vi tvivler. Og håber, politikerne kommer til fornuft, inden de slår søm i Budget 2021 d. 7. oktober i år! En voksen til stede ville fluks have skudt... læs mere ❯
Ansvarlighedens ABC
Udgivet 22-9-2020 af Enhedslisten Silkeborg
Halsløs gerning, uansvarlighed, manglende lyst eller evne, tåbeligt. Det er de ord, som chefredaktør Hans Krabbe i mandagens leder putter på en tilgang, hvor man drister sig til at stå udenfor budgettet for næste år i Silkeborg Kommune. Det er jo nærmest... læs mere ❯
Enhedslisten foreslår 80 millioner flyttet i Aalborg Kommunes budget
Udgivet 22-9-2020 af Enhedslisten Aalborg
Pressemeddelelse, tirsdag den 22. september 2020: Når Enhedslisten møder op til budgetforhandlingerne med forslag om at flytte rundt på 80 millioner kroner, forventer vi naturligvis ikke at komme igennem med det hele. Men vi har valgt at... læs mere ❯
Vores bud på udfordringer og krav til budgettet for 2021
Udgivet 21-9-2020 af Enhedslisten Aalborg
  https://aalborg.enhedslisten.dk/kom-med-dine-forslag-til-budgettet-for-2021/ læs mere ❯
Et fornuftigt budget for 2021 i Odense
Udgivet 20-9-2020 af Enhedslisten Odense
Enhedslisten Odense er med i budgetforlig 2021 sammen med S, SF og R. Enhedslistens politiske ordfører i Odense byråd Reza Javid beskriver budgetforliget som et alt i alt fornuftigt budget: "Jeg mener, at vi godt kan være medunderskriver på budgettet uden dårlig... læs mere ❯
Enhedslisten er med på et kompromis om sundhedshus i Helsingør
Udgivet 18-9-2020 af Enhedslisten Region Hovedstaden
Af Annie Hagel, regionsrådsmedlem Det er positivt, at lokale behov og en faglig vurdering skal afgøre, hvilke og hvor mange patienter, der skal bruge det nye sundhedshus i Helsingør. Processen har været besynderlig, men kompromisset er acceptabelt, så vi stemmer for, når... læs mere ❯
Historisk og tiltrængt løft af velfærd og klima-indsats
Udgivet 18-9-2020 af Enhedslisten Århus
Enhedslisten er med i budgetforliget i Aarhus, der betyder ansættelse af 1500 nye medarbejdere på områderne for børn og unge, ældre og på det sociale område. Vi er meget tilfredse med det store løft på de vigtige velfærdsområder. Pressemeddelelse 18.9.2020, Lone... læs mere ❯
Enhedslisten er med i budgetforliget i Næstved Kommune 2021
Udgivet 17-9-2020 af Enhedslisten Næstved
Forliget er blevet et budgetforlig over to år - dette sikrer at de midler der tilføres velfærdsområdene, dagplejen, skolerne og ældre og omsorgsomdrådet fastholdes i en toårig periode. Velfærdsområderne tilføres i begge år omkring 58,5 mill. Kr. Og det garanteres at... læs mere ❯
Enhedslistens ønske til budgetforliget.
Udgivet 17-9-2020 af Enhedslisten Næstved
Uvildig borgerrådgiver og personalerådgiver/hotline Borgerrådgiver for borgere der ikke føler sig hørt eller føler sig uretfærdigt behandlet i forvaltningen. Rådgivning for kommunalt ansatte. På nuværende tidspunkt har Næstved kommune en borgerrådgivning der består af ansatte på kommunen. Når borgere henvender sig til borgerrådgivningen... læs mere ❯
Tale 1. behandlingen af budget 2021
Udgivet 17-9-2020 af Enhedslisten Aalborg
Vi mennesker står i disse år over for en altafgørende udfordring. Vi skal have stoppet de massive klimaforandringer, som truer i de kommende år. Her skal også Aalborg Kommune yde sit bidrag. Magistratens budgetforslag indeholder... læs mere ❯
Enhedslisten kommenterer magistratens budgetforslag 2021
Udgivet 17-9-2020 af Enhedslisten Aalborg
KØBENHAVNSK PARK HAR FÅET ET KÆMPE LØFT
Udgivet 17-9-2020 af Enhedslisten København
280 nye træer, en skatepark og et stort bevægelsestorv med træningsfaciliteter er nogle af de forbedringer, som nu står klar til københavnerne i Remiseparken på Amager. I forbindelse med en skybrudssikring af området og udviklingen af Urbanplanen er der investeret... læs mere ❯
Gruppeformænd og borgmester bag krav om at få børnene ud af Moria
Udgivet 16-9-2020 af Enhedslisten Svendborg
Vi skal have børnene ud af Moria og vi er i Svendborg klar til at tage vores del af ansvaret! Det var det korte budskab fra borgmesteren og gruppeformændene fra Socialdemokratiet, Enhedslisten, Det Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti. De fem stillede op... læs mere ❯
Vi skal have et samlet løft af velfærden og sat penge af til klima og natur. Der er råd!
Udgivet 16-9-2020 af Enhedslisten Svendborg
Budgettale - Budget 2021 - Byrådsmøde 15. september af Jesper Kiel, gruppeformand for Enhedslisten Positive udsigter Der er med udligningsreformen skabt mulighed for at Svendborg Kommune kan lave en delvis genopretning af de seneste år voldsomme nedskæringer.  Samtidigt har vi fået garanti... læs mere ❯
Enhedslisten siger nej til budget 2021
Udgivet 16-9-2020 af Enhedslisten Region Syddanmark
Enhedslisten står som det eneste parti ikke bag budgettet for 2021 i Region Syddanmark. Et ordentligt hus skal have et solidt fundament. Og fundamentet i Region Syddanmark er medarbejderne, ikke mindst i sygehusvæsenet. Har de det ordentligt, så har borgerne det... læs mere ❯
Enhedslisten: Anlæggelsen af Lynetteholmen må ikke besluttes, førend København har taget stilling til miljø-omkostningerne.
Udgivet 15-9-2020 af Enhedslisten København
Enhedslisten kræver, at Borgerrepræsentationen først skal tage endeligt stilling til Lynetteholm-projektet, når miljøkonsekvenserne ved anlægget er forelagt byens styre. Ved årets budgetforhandlingerne for Københavns Kommunes budget 2021 indgik socialdemokraterne og højrefløjen en politisk delaftale, som gør overborgmesteren eneansvarlig for at aftale... læs mere ❯
Budgetforlig i Hillerød - Enhedslisten er med.
Udgivet 14-9-2020 af Enhedslisten Hillerød
Der er lavet en budgetaftale for årene 2021 - 2024 mellem Socialdemokraterne, Radikale Venstre, SF og Enhedslisten. Det der skilte disse partier fra de blå partier var at at de blå var imod at forhøje kommuneskatten på trods af at udligningsreformen... læs mere ❯
Brandskid i et fyrtårn
Udgivet 14-9-2020 af Enhedslisten Silkeborg
Det seneste godt og vel halve årti har der været stigende ønsker om et mere varieret og bæredygtigt byggeri i Silkeborgs nybyggerkvarterer langs motorvejen. Ønskerne har været udtrykt af stadigt flere borgere, særligt i regi af Skøn på Silkeborg, samt flere... læs mere ❯
”Hvor er der en voksen i Frederikshavn Kommune”
https://www.youtube.com/watch?v=mFg5lqt9RLM 12.september holdt forældrebevægelsen ”Hvor er der en voksen i Frederikshavn Kommune” en demonstration for minimumsnormeringer i dagpleje og daginstitutioner ved Rådhuset i Frederikshavn. Da der pga. Corona ikke kan forsamles mange mennesker, var det en on-line demonstration, hvor kun bamser... læs mere ❯
Vi skal skabe forandringer for klima og velfærd
Udgivet 14-9-2020 af Enhedslisten Århus
Lone Norlander Smith
Dette efterår står vi foran store beslutninger. Vi skal vedtage ikke bare et nyt budget, men også en 10-årig anlægs investeringsplan. Vi har også en klima-plan, der skal arbejdes færdigt på og sættes i gang. Sådan at vi når det... læs mere ❯
Budgetforlig i Fredensborg. Enhedslisten både glad og skuffet.
Enhedslisten er igen med fordi der er mange gode ting at glædes over. MEN vi er samtidigt utroligt skuffede. Som det eneste velfærdsområde lykkedes det os ikke at komme igennem med kravet om serviceforbedringer forhold til pleje og omsorg for hjemmehjælpsmodtagerne, beboerne... læs mere ❯
Enhedslisten udelukket fra budgetforhandlingerne – vi kæmper videre udenfor!
Udgivet 10-9-2020 af Enhedslisten Gladsaxe
Barn, der holder et hjerte op mod himlen
Af Trine Henriksen, Torben Madsen og Michael Dorph Jensen, Enhedslisten Ved årets budgetforhandlinger blev alle partier præsenteret for en skriftlig aftale, hvor man skulle binde sig til at acceptere dagtilbudsstrategi 1 og 2. To aftaler, vi i Enhedslisten har stemt imod... læs mere ❯
Enhedslisten Skanderborg går til budgetforhandlinger med ønsker om løft af skolerne og grøn omstilling
Udgivet 10-9-2020 af Enhedslisten Skanderborg
Vi vil arbejde for, at forhandlingerne ender med et budgetforlig, hvor skoleområdet løftes, så der bliver rum til at tage skolelukninger ud af den nye skolestruktur, som er i høring. Vi vil også sætte mere gang i den grønne omstilling, så... læs mere ❯
BORGMESTER ØNSKER FORBUD MOD UDLEJNING AF ELLØBEHJUL FRA KOMMUNALE AREALER
Udgivet 10-9-2020 af Enhedslisten København
Ninna Hedeager Olsen. Teknik- og miljøborgmester for Enhedslisten i København. Medlem af Teknik- og miljøudvalget og Økonomiudvalget.
En ny lov, som giver mulighed for at regulere udlejning af løbehjul fra kommunale arealer, forventes at træde i kraft fra januar. Mandag skal politikerne tage stilling til, hvordan loven skal anvendes i København. I mere end halvandet år har... læs mere ❯
Budget 21: Skrigende behov for flere penge på bordet
Udgivet 9-9-2020 af Enhedslisten Århus
Lone Norlander
Enhedslisten foreslår den økonomiske ramme for budget-forhandlingerne udvidet med ca. 700 mio. kroner. Skatten kan sættes op med 1,0 pct. Men da den slags er dyrest for dem, der har mindst, vil vil også pege kraftigt på højere grundskyld og... læs mere ❯
Enhedslisten Odense har valgt spidskandidater til næste byrådsvalg
Udgivet 8-9-2020 af Enhedslisten Odense
Enhedslisten Odense har spidskandidaterne klar Enhedslisten i Odense har nu spidskandidaterne klar til næste efterårs kommunalvalg. Enhedslistens medlemmer i Odense godkendte på et medlemsmøde den 3. september 2020 resultatet af den elektroniske vejledende urafstemning blandt alle medlemmer om valg af to... læs mere ❯
Roskilde Kommunes Budget 2021
Udgivet 7-9-2020 af Enhedslisten Roskilde
7 ændringsforslag fra EL til ØkonomiUdvalgets 1. behandling af Roskilde Kommunes budget 2021 Sociale/indholdsmæssige budget-forbedringer Rammebesparelserne på 55 mio kr, som i flertallets budget-forslag er målrettet ’servicerammen’, fjernes helt. Derved undgås de alvorlige serviceforringelser på velfærds-områderne som fremgår af bilag 1... læs mere ❯
Sundheds- og voksenområdet er økonomisk trængt
Udgivet 7-9-2020 af Enhedslisten Herlev
I Enhedslisten er vi af den opfattelse at økonomien længe har været udfordret på sundheds- og voksenområdet i Herlev. Læs hvorfor i Herlev Bladet der sidste uge interviewede Marianne Dithmer om sagen. Marianne Dithmer er medlem af Sundheds- og Voksenudvalget. Læs artiklen... læs mere ❯
Pressemeddelelse, budget '21
Udgivet 6-9-2020 af Enhedslisten Middelfart
Enhedslisten Middelfart kan ikke tilslutte sig det kommende budget for Middelfart kommune, fordi man ikke ønsker at udvide rammen for investeringer i borgernær velfærd. Vores kommunalbestyrelsesmedlem, Paw Nielsen, finder det foreliggende udspil for konservativt og så gerne, man udvidede rammen for... læs mere ❯
Enhedslistens ønsker til budget '21
Udgivet 4-9-2020 af Enhedslisten Middelfart
Middelfarts Ø går til de kommende budgetforhandlinger med følgende ønsker og krav. Puljetyranniet på skole- og daginstitutionsområderne skal sløjfes - og pengene skal gives i forhold til demografien. Vi skal vise tillid til de decentrale enheder: De ved bedst. Desuden skal alle... læs mere ❯
1 2