Lærernes arbejdstid: Ny aftale afslører skolernes virkelighed

Tirsdag indgik Lærernes Centralorganisation og Kommunernes Landsforening en aftale om lærernes arbejdstid. Aftalen skal erstatte det lovindgreb, der helt uhørt blev lavet i 2013, og som lige siden har tynget både folkeskolen og nogle af partierne bag indbegrebet, som efterfølgende fortrød – dog uden at rette op på skaden. Enhedslisten deltog ikke i regeringsindgrebet under konflikten, men har hele vejen støttet lærerne og den danske model.

Det er nu op til en afstemning blandt lærerne at vurdere, om den nye aftale skal spille en rolle i fremtiden. Men aftalen er også meget interessant læsning for alle os andre, fordi den fortæller meget om forholdene i folkeskolen nu.

Anders Bondo Christensens vurdering er: ”Aftalen handler om prioriteringer af lærernes arbejdstid. Vi er gået ind i forhandlingerne for først og fremmest at sikre sammenhæng mellem de opgaver, lærerne skal løse, og den arbejdstid lærerne har til rådighed i kommunerne og på den enkelte skole. Det er denne aftale lykkedes med.”

Forberedelsestiden er et helt centralt punkt. Inden indgrebet havde lærerne en fast mængde forberedelsestid til hver time. Det forsvandt som dug for solen med lov 409. Det nye i aftalen er, at lærerne nu skal have at vide af ledelsen, hvor mange timer de faktisk har til at forberede undervisningen. Desuden skal forberedelsestiden være sammenhængende og må ikke ligge i frikvartererne. Hvis en lærer oplever, at det er svært faktisk at få den afsatte tid til forberedelse, kan man med den nye aftale bede ledelsen skemalægge forberedelsestiden og dermed pege på, hvornår andre opgaver må vige pladsen.

Regler bliver normalt indført for at løse konkrete problemer. Når Bondo vurderer, at aftalen er ”lykkedes”, må vi derfor antage, at lærerne lige nu oplever ikke at få at vide, hvor mange timer de reelt har til forberedelse eller hvornår, at forberedelsestiden er usammenhængende og bl.a. ligger i frikvarterer, samt at forberedelsen bliver fortrængt af andre opgaver.

Hvis man har arbejdet med nogen form for undervisning, ved man, at det er fuldstændig vanvittige vilkår. Nogle kommuner har lavet lokale arbejdstidsaftaler med bedre vilkår. Nogle ledelser gør sikkert allerede nogenlunde, hvad den nye aftale kræver. Men den nye aftale indeholder intet krav om, hvor meget forberedelsestid en lærer skal have. Hvis den alligevel er et fremskridt, så ser skolernes virkelighed rigtig skidt ud nu.