Kommuner skal igen have ret til at sige nej til store grisefabrikker!

Stank af gylle, massiv tung transport gennem små landsbyer og ødelæggelse af lokal natur. Det kan være konsekvenserne som naboer til grisefabrikker må leve med, når en landmand vælger at lave en markant udvidelse af hans grisefabrik. Og lige nu vælter det ind med ansøgninger om markante udvidelser af især grisefabrikker til kommunerne på grund af gunstige afsætningspriser. Med blå bloks landbrugspakke skulle det gøres lettere, hurtigere og mindre bureaukratisk for driftige landmænd at udvide deres produktioner, og da det ofte var kommunerne, der på den ene eller den anden måde stak en kæp i hjulet for udvidelserne, fratog man kommunernes ret til at afslå en ansøgning om udvidelse af husdyrbrug. Flere Socialdemokratiske borgmestre og byrådsmedlemmer har den seneste tid kontaktet miljøministeren og udtrykt stor frustration i forhold til problemstillingen. Enhedslisten støtter borgmestrenes krav om at igen at give kommunerne lov til at sig nej til fx store udvidelser af grisefabrikker og har derfor fremsat forslag i Folketinget herom.

Landbrugsordfører for Enhedslisten, Søren Egge Rasmussen udtaler:

  • Kommunerne er jo spillet fuldstændig skakmat hvis en landmand fx vil lave en kæmpe udvidelse af hans grisefabrik. Kommunerne kan intet gøre hvis landmanden ellers overholder lovgivning. De kan ikke længere sige nej selvom en kæmpe udvidelse af en grisefabrik vil smadre lokalmiljøet i en mindre landsby fuldstændig med massiv stank, støj og tung trafik. Og de kan heller ikke sige nej til en grisefabrik selvom kommunen har andre planer for området, fx udvikling af naturen eller turismen i området eller hvis det strider mod kommunens klimamål. Kommunerne er efter blå bloks landbrugspakke sat helt ud på et sidespor.
  • Jeg synes, at regeringen skal lytte til de Socialdemokratiske borgmestre i fx Holbæk og Skanderborg der står med konsekvenserne, hvor landsbyer ødelægges af fx massive udvidelser af grisefabrikker og en masse dybt frustrerede borgere der må leve med øget sundhedsrisiko, ødelagt lokal miljø og natur til følge. Og derfor har vi i Enhedslisten fremsat et forslag i Folketinget om at regeringen skal se og få gjort op med denne del af blå landbrugspakke og igen få det gjort muligt for kommunerne at sige nej til markante husdyrbrugsudvidelser.
  • Det kan jo simpelthen ikke passe, at vi sætter nogle få landmænds mulighed for en øget indtjening på fx over kommunernes ret til at sige nej til de her kæmpe fabrikker med grise eller kvæg. Kommunerne skal selvfølgelig have mulighed for at passe på deres borgere, deres landsbyer, deres natur og drikkevand og have mulighed for at nå deres klimamål.  Og det forventer jeg sådan set, at en regering der sidder på et historisk grønt mandat er enig i.

Baggrund:

  • Konsekvens af blå bloks landbrugspakke: I 2017 blev kommunerne frataget deres mulighed for at stoppe markante udvidelser af husdyrbrug ud fra fx hensynet til naboer eller natur. Det skete som følge af blå bloks landbrugspakke fra december 2015 at Lov om husdyrbrug blev ændret i 2017. Kommunernes mulighed for konkret vurdering er ifølge loven blevet fjernet og erstattet af generelle regler.
  • Protester fra KL og S-borgmestre: Lovændringen skete under protester fra Kommunernes Landsforening, og efterfølgende har flere kommuner protesteret (Se altinget.dk – kræver login). Det gælder Holbæk Kommune ved socialdemokratisk borgmester Christina Krzyrosiak Hansen (læs brev), Skanderborg Kommune ved socialdemokratisk borgmester Frands Fischer (Læs brev) og Esbjerg Kommune ved formand for plan- og miljøudvalget Karin Sandrini (S). TVSYD: Nu har kommunalpolitikere fået nok: Lav miljøloven om!
    Alle har rejst problemstillingen og henvendt sig til miljøministeren med ønske om, at lovændringen rulles tilbage, da kommunerne oplever det som et stort problem, at de reelt er kørt ud på et sidespor og ikke længere har mulighed for at tage hensyn til f.eks. landskab, miljø, natur og naboer på samme måde, som de har i andre sager.
  • Kommuner kan ikke længere tage hensyn til naboer, natur og turisme: Det gældende afstandskrav fra staldbygninger til privatboliger er i dag 50 meter, så selv om naboer klager over sundhedsgener, så kan en kommune med de gældende regler ikke afslå en ansøgning om en markant udvidelse af en svinefabrik, selv om den ligger i en landsby med en række nære naboer. En kommune kan fx heller ikke afslå en ansøgning om udvidelse af husdyrproduktion med argumentet om, at vejene i området er smalle og befærdet af for eksempel skolebørn, ligesom kommunen ikke kan afslå en ansøgning med argumentet om, at den har andre udviklingsplaner for området som for eksempel natur, boliger eller turisme.
  • Øget sundhedsrisiko: Der foreligger en voksende mængde dokumentation for, at der er forbundet en sundhedsrisiko for naboer til store grisefabrikker som følge af øget støj, støv og lugt (Se: herningfolkeblad.dk).
  • Strider mod kommunernes klimamål: Landets kommuner sætter i stigende grad individuelle mål om at blive klimaneutrale og nedsætte deres klimaaftryk – initiativer der med god grund roses af regering og Folketinget. Produktionen af kød- og mejeriprodukter er ekstremt klimabelastende, idet alene dyrearterne køer og svin samt deres gødning står for cirka 20 procent af hele landets udledning af klimagasser. Hele landbrugets andel af Danmarks klimabelastning beløber sig inklusiv jordbehandling til knap 35 procent.