Enhedslisten efterlyser hurtig vedtagelse af lov om minimumsnormeringer

Det er helt skævt, at et stort antal kommuner tilsyneladende er i gang med at udhule de normeringsforbedringer, som blev aftalt i sidste års finanslovsaftale. Det mener Enhedslistens børne- og undervisningsordfører, Jakob Sølvhøj, på baggrund af en netop offentliggjort undersøgelse fra fagforbundet BUPL.

Næsten hver anden kommune lægger ifølge undersøgelsen op til besparelser på børneområdet. I finansloven blev der ellers aftalt en trinvis indførelse af minimumsnormeringer i daginstitutionerne, og kommunerne har i år fået tilført 500 millioner kr og tilføres i 2021 yderligere 100 millioner til formålet. De kommunale besparelsesplaner får nu Enhedslisten til at efterlyse en hurtig vedtagelse af loven om minimumsnormeringer, så besparelserne stoppes og kommunerne forpligtes til at forbedre normeringerne.

Jakob Sølvhøj udtaler:

  • Aftalen om at indføre minimumsnormeringer i daginstitutionerne har netop til formål at sikre en forbedring af normeringerne i alle landets kommuner. Det ved alle kommunalpolitikere. Derfor er det helt urimeligt, hvis nogle kommuner udnytter det forhold, at lovgivningen om minimumsnormeringer endnu ikke er på plads, til at gennemføre besparelser på børneområdet.
  • Heldigvis har en del kommuner reageret positivt på aftalen og planlægger en hurtigere gennemførsel af normeringsforbedringerne. Det er rigtig godt, men landets forældre må med rette forvente, at aftalen om minimumsnormeringer betyder, at alle landets kommuner nu kommer i gang med at forbedre normeringerne. Så vi får én voksen for hver tre vuggestuebørn og én voksen for hver seks børnehavebørn i alle landets daginstitutioner.
  • Coronakrisen har desværre medført en forsinkelse af lovgivningen om minimumsnormeringer, men nu må vi se at få lovgivningen på plads, så vi kan forpligte de fodslæbende kommuner, der endnu ikke har erkendt, at aftalen om minimumsnormeringer forpligter alle kommuner til at forbedre deres normeringer.

Se og del på Facebook: