Bedre forhold for naboer kommnede vindmøller og solcelleparker

Fremover får naboer til kommende vindmøller og solceller bedre mulighed for kompensation . Regeringen har indgået aftale med Radikale, SF, Enhedslisten, Alternativet, Venstre, Konservative, Liberal Alliance og Dansk Folkeparti om forbedrede vilkår for naboer til fremtidige vindmøller og solcelleanlæg

Aftalen sikrer også bedre forhold for de kommuner, der medvirker til opstillingen af vind- og solenergi.

Læs mere: Bedre forhold for naboer til fremtidens vindmøller og solcelleparker