Sørg for åbenhed i kommunen – mindst muligt skal på lukket dagsorden!

Hvis der er en sag på dagsordenen til byrådsmødet, som borgmesteren ikke ønsker at have offentlig debat om, kan sagen i første omgang blive sat på den lukkede dagsorden. I en række tilfælde skal man gøre det. Det skal man, hvis der er tale om køb og salg af fx ejendomme eller personsager, men nogle gang bliver sagen sat på lukket dagsorden fordi borgmesteren ikke ønsker offentlighed om sagen. Det skal man ikke bare acceptere.