Støt de aktionerende buschauffører!

18. nov 2018. Enhedslistens Regionsmedlemmer fra de 5 Regioner har i dag været samlet i Aalborg og udtaler deres støtte til de aktionerende buschaufførers protestmøde i Odense.

– Udsultningen af den kollektive har helt horrible konsekvenser både for passagerer og ansatte.
Derfor er det helt rimeligt at chaufførerne protesterer over de urimelige vilkår.
– Chaufførerne oplever pres både i forhold til planlægningen af køreplanerne, som ofte ikke tager hensyn til den virkelighed, som chaufførerne oplever og tillige i forhold til deres løn- og ansættelsesvilkår, som bliver pressede gennem udliciteringer og privatiseringer.
– Der er brug for et markant løft af den kollektive trafik der kan sikre ordentlige og rimelige vilkår både for chauffører og passagerer.
– Den kollektive trafik spiller en væsentlig rolle både for at sikre transportmuligheder for den del af befolkningen der ikke har adgang til egen bil, men også for at sikre et klimavenligt alternativ til privatbilismen.
– Derfor vil vi i Enhedslisten fortsætte kampen for en velfungerende kollektiv trafik og sikre tilstrækkelige midler til at finansiere den. Den dagsorden vil vi garantere at kæmpe for i kommuner, regioner, Trafikselskaber og Folketing.

Med venlig hilsen Susanne Flydtkjær, Enhedslisten Nordjylland. 26853497