Regeringens sundhedsreform er enhver teknokrats ønskedrøm

Regeringens sundhedsreform er enhver teknokrats ønskedrøm. Den medfører yderligere centralisering, mere bureaukrati og mindre demokrati. Desuden mangler der fortsat finansiering. Taberne bliver de ansatte og patienterne.

Enhedslistens sundhedsordfører, Peder Hvelplund siger:

– Med sundhedsreformen er der tale om en voldsom centralisering, hvor sundhedsvæsenet fremover skal styres direkte fra Finansministeriet. Den nye konstruktion med ”Sundhedsvæsen Danmark”, regionale sundhedsforvaltninger og sygehusfællesskabs-bestyrelser, ligner et bureaukratisk monster, uden nogen form for demokratisk kontrol. Det er helt uhørt at man afvikler det regionale selvstyre for at detailstyre rammerne for det nære sundhedsvæsen fra Sundheds- og Finansministeriet. De har ikke kendskabet til de lokale udfordringer.

– Regeringen påtænker at flytte en række centrale opgaver ud i kommunerne. F.eks. 500.000 behandlinger af borgere med KOL, diabetes, angst, depression, hjerte-, karsygdommme mm. Kommunerne mangler både ressourcer og personale til at løse de opgaver. Regeringen anviser i sin reform ingen ny finansiering. Reformen risikerer at øge uligheden, både for nogle af de svageste patienter, men også den geografiske ulighed, når der ikke følger penge med til de i forvejen pressede kommuner.

– Regeringen burde i stedet lytte til det sundhedsfaglige personale. Velfærdens helte efterspørger ikke diffuse reformer. De ønsker tilstrækkelige ressourcer til at løse deres opgaver. Det er ikke nødvendigt at kaste det offentlige sundhedsvæsen ud i reformkaos for at løse problemerne med det nære sundhedsvæsen. Den største udfordring er at skaffe flere uddannelsespladser til SOSUer og sygeplejersker. For bare at løse de eksisterende opgaver mangler der 6.000 sygeplejersker og 40.000 SOSUer i 2025. Sundhedsreformen lægger op til at uddanne 150 flere sygeplejersker om året i 3 år. Det er helt utilstrækkeligt.

– Der er brug for initiativer, der sikrer de ansatte får mulighed for at gøre deres job, med at tage sig af os, på en ordentlig måde, så ikke forlader deres job, eller dropper ud af uddannelsen i mødet med virkeligheden, hvor sygeplejerskerne ikke har tid til at gøre deres job ordentligt.
Med reformen pålægges de ansatte at implementere hele den nye struktur, og finde løsninger på de udfordringer den giver. Inden for den samme økonomiske ramme. Det løser ikke rekrutteringsudfordringerne at der kommer flere administrative opgaver

– Enhedslisten forslår et kvalitetsløft til det offentlige sundhedsvæsen på 2 mia. kr. om året og 1 mia. kr. til psykiatrien. Desuden mener vi, at det kræver en yderligere årlig stigning af bevillingerne på 2 pct., for at sundhedsvæsnet kan sikre en ensartet kvalitet, også når der i fremtiden kommer langt flere ældre.