Lokale nyheder

Biogasanlæg på Tåsinge er et problem for klimaet og lokalområdet
Udgivet 21-3-2019 af Enhedslisten Svendborg
Der er ikke meget energi i gylle. Kvægproduktion har et meget negativt klimaaftryk, og den biomasse, man dyrker direkte med det sigte at producere biogas, vil også nemt have et negativt klimaregnskab. Derfor er biogasanlægget på Sydtåsinge ikke en del... læs mere ❯
Rådhus de næste 30 år på udlejerens præmisser
Udgivet 20-3-2019 af Enhedslisten Herlev
Som byens politiske ledelse har vi et ansvar for at levere det, borgerne forventer af os. Dette gælder også, når Herlev borgere ønsker en fornyelse af bymidten. Men vi har samtidig et politisk ansvar for at sikre rammerne for, at... læs mere ❯
Enhedslisten sikrer flertal for vuggestuer ved Bislev og Hou landsbyordninger
Udgivet 19-3-2019 af Enhedslisten Aalborg
Enhedslisten mener, at det er en vigtig del af landdistriktspolitikken at sikre gode forhold for børn og forældre i landdistrikterne. Derfor stemte vi i dag i Aalborg Byråds Skoleudvalg for, at der arbejdes videre med at etablere vuggestuer i... læs mere ❯
Borgmester forsøger at redde ØsterGro
Teknik- og Miljøudvalget skal på sit kommende møde tage stilling til mulige løsninger for tagfarmen ØsterGro Efter ønske fra et bredt flertal i Borgerrepræsentationen har Teknik- og Miljøforvaltningen de senere måneder gransket juraen for at finde mulige løsninger, så ØsterGro... læs mere ❯
Borgmester forsøger at redde ØsterGro
Udgivet 19-3-2019 af Enhedslisten København
Teknik- og Miljøudvalget skal på sit kommende møde tage stilling til mulige løsninger for tagfarmen ØsterGro Efter ønske fra et bredt flertal i Borgerrepræsentationen har Teknik- og Miljøforvaltningen de senere måneder gransket juraen for at finde mulige løsninger, så ØsterGro... læs mere ❯
Dokumentarfilm om sygeplejerskers arbejdsdag gør indtryk
Udgivet 19-3-2019 af Enhedslisten Region Hovedstaden
Marianne Frederik, Enhedslisten, regionsrådsmedlem Hovedstaden Jeg har netop set dokumentarfilmen ”Jeg svigter mine patienter” på DR2. Den gør et stort indtryk. Ikke alene p.g.a. et barns dødsfald, som sandsynligvis kunne være undgået, hvis der ikke havde været for travlt, og personalet havde... læs mere ❯
Støtte til Helsingørs forslag til at bevare velfærden
Udgivet 19-3-2019 af Enhedslisten Århus
Keld Hvalsø
Den fortsatte velfærd er truet i kommunerne, hvor økonomien er stram, og hvor det er svært at lave langsigtet planlægning. Derfor foreslår Enhedslisten, at Aarhus byråd bakker op om et forslag fra Helsingør kommune til KL’s politiker topmøde. Forslaget vil... læs mere ❯
Brunchmøde om sundhedsreform
Udgivet 18-3-2019 af Enhedslisten Ringsted
Regeringens udspil til sundhedsreform er lagt stort op og skulle sikre regeringen en platform frem til det senere folketingsvalg. Men det er gået anderledes. Den centralisering som regeringen lægger op til, sammen med det øgede bureaukrati, der også ligger i... læs mere ❯
Nej, kønsneutrale lyskryds er ikke på dagsordenen i Aarhus!
Udgivet 17-3-2019 af Enhedslisten Århus
Jeg blev kontaktet af Kristelig Dagblad og spurgt, om jeg var interesseret i, at der kom kønsneutrale lyskryds i Aarhus, hvortil jeg svarede, at det ville jeg drøfte med Udvalget for mangfoldighed og ligestilling. Det blev til en forside i... læs mere ❯
En ren motorvejsplan
Udgivet 15-3-2019 af Enhedslisten Region Hovedstaden
Annie Hagel, regionsrådsmedlem. Regeringen og DF´s infrastrukturplan gavner hverken den kollektive trafik eller den grønne omstilling. Tværtimod. Heldigvis er der bare tale om et valgoplæg. ”.. når man udbygger vejnettet, så kommer der bare flere biler. Det er det første, man får... læs mere ❯