Lokale nyheder

Horrible prisstigninger på medicin
Udgivet 18-6-2020 af Enhedslisten Region Hovedstaden
Marianne Frederik, regionsrådsmedlem DR’s Kontant onsdag aften omhandlede generelle prisstigninger på de mest sælgende medicintyper og kopimedicin. Derudover kastede programmet lys over meget store prishop på gængs receptmedicin, som borgere er meget afhængige af for at kunne leve et tåleligt liv. Borgere... læs mere ❯
Reaktioner på brande
Udgivet 17-6-2020 af Enhedslisten Herlev
Natten til søndag den 31. maj 2020 udbrød der brande 7 steder i kommunen. Det har selvfølgelig vakt harme og bestyrtelse, også i kommunalbestyrelsens partier. Der er flere artikler i Herlev Bladet de 3. juni om brandene og de politiske partiers reaktioner. Læs... læs mere ❯
Debat om klassesammenlægninger og klassekvotienter
Udgivet 17-6-2020 af Enhedslisten Herlev
I Herlev Bladet den 28. maj kan man læse om en sag på Lindehøjskolen hvor forældre til børn i de nuværende fem 4. klasser protesterer over beslutningen om at sammenlægger klasserne til fire klasser efter sommerferien. Forældrene føler sig ikke... læs mere ❯
INGEN ØNSKER LANGE VENTELISTER TIL HOSPITALERNE
Udgivet 17-6-2020 af Enhedslisten Region Hovedstaden
Af Marianne Frederik, medlem af regionsrådet Alle vil gerne afvikle ventelisterne, men det er ikke nemt at gøre på kort tid i et presset sundhedsvæsen. Rigtig mange borgere har desværre fået udskudt deres ambulante aftaler og hospitalsbehandlinger under corona-krisen. Akutbehandling, kræftpakkeforløb og... læs mere ❯
KØBENHAVNS LUFTKVALITET SKAL KORTLÆGGES
Udgivet 17-6-2020 af Enhedslisten København
Teknik- og Miljøforvaltningen opsætter fem luftmålestationer for at blive klogere på byens luftkvalitet. Vigtigt redskab for den grønne forandring, siger teknik- og miljøborgmesteren. I løbet af sommeren vil der blive opsat fem luftmålestationer på udvalgte steder i København. Det fremgår... læs mere ❯
KØBENHAVNS LUFTKVALITET SKAL KORTLÆGGES
Teknik- og Miljøforvaltningen opsætter fem luftmålestationer for at blive klogere på byens luftkvalitet. Vigtigt redskab for den grønne forandring, siger teknik- og miljøborgmesteren. I løbet af sommeren vil der blive opsat fem luftmålestationer på udvalgte steder i København. Det fremgår... læs mere ❯
Borgmester til regeringen: Sæt gang i hjulene med byfornyelse i København
Udgivet 15-6-2020 af Enhedslisten København
Ninna Hedeager Olsen. Teknik- og miljøborgmester for Enhedslisten i København. Medlem af Teknik- og miljøudvalget og Økonomiudvalget.
Der er et stort behov for byfornyelse i København, men kommunens midler er bundet op på andre tvungne investeringer. Derfor bør regeringen sætte ind med offentlige investeringer og få sat gang i hjulene, skriver Ninna Hedeager Olsen. Mens nye, smarte boliger... læs mere ❯
Borgmester til regeringen: Sæt gang i hjulene med byfornyelse i KøbenhavnNinna Hedeager Olsen. Teknik- og miljøborgmester for Enhedslisten i København. Medlem af Teknik- og miljøudvalget og Økonomiudvalget.
Der er et stort behov for byfornyelse i København, men kommunens midler er bundet op på andre tvungne investeringer. Derfor bør regeringen sætte ind med offentlige investeringer og få sat gang i hjulene, skriver Ninna Hedeager Olsen. Mens nye, smarte boliger... læs mere ❯
Noget vokser - andet beskæres
Udgivet 13-6-2020 af Enhedslisten Silkeborg
Mens alt i naturen vokser og står i flor og solen skinner, har jeg de sidste to dage siddet til møde i henholdsvis Socialudvalget og Sundheds- og Ældreudvalget for at lave en indstilling til budget 2021 for de to udvalg. Det... læs mere ❯
Udtalelse fra Generalforsamling Enhedslisten Hillerød.
Udgivet 12-6-2020 af Enhedslisten Hillerød
Enhedslisten i Hillerød holdt generalforsamling onsdag 10 juni med et par måneders corona- forsinkelse. Talsmand Johnny Christiansen kunne i sin beretning glæde sig over et stabilt og stigende medlemstal og gode aktiviteter hvor Enhedslisten har støttet op om f.eks kampagnen for... læs mere ❯