Lokale nyheder

NU SKAL ISTEDGADE GØRES FÆRDIG – SAMMEN MED BORGERNE
I denne uge bliver første skridt til sidste etape af arbejdet med at gøre Istedgade til en mere sikker og bedre handelsgade taget. Ligesom i de første etaper skal det ske i tæt dialog med Vesterbros beboere, og det glæder... læs mere ❯
NU SKAL ISTEDGADE GØRES FÆRDIG – SAMMEN MED BORGERNE
Udgivet 27-5-2020 af Enhedslisten København
I denne uge bliver første skridt til sidste etape af arbejdet med at gøre Istedgade til en mere sikker og bedre handelsgade taget. Ligesom i de første etaper skal det ske i tæt dialog med Vesterbros beboere, og det glæder... læs mere ❯
Styrk sundhedsvæsen og grøn omstilling
Udgivet 27-5-2020 af Enhedslisten Region Hovedstaden
Tormod Olsen, medlem af Danske Regioners bestyrelse Danske Regioner forhandler lige nu med regeringen om regionernes økonomi for 2021. Enhedslisten går til økonomiforhandlingerne med krav til sundhedsområdet og til den grønne omstilling i regionerne. Vores hovedfokus er, at sundhedsvæsenet skal styrkes. Det er... læs mere ❯
Svendborg Byråd til KL: Penge fra udligning skal kunne bruges på velfærd - hæv serviceloftet!
Udgivet 27-5-2020 af Enhedslisten Svendborg
Enhedslisten havde rejst forslag på byrådsmødet 26. maj 2020 o,  at Svendborg Kommune skulle opfordre KL til at kræve budgetloven suspenderet. Der var principiel opbakning til synspunktet, men Socialdemokratiet ønskede en mindre skarp formulering. Så byrådet enedes om at opfordre... læs mere ❯
Bevaringsværdige bygninger skal vurderes inden, der gives tilladelse til nedrivning.
Udgivet 26-5-2020 af Enhedslisten Svendborg
Hvis en kommunalt ejet bygning sættes til salg, så behandles det for lukkede døre. Hvis der samtidigt er tale om en bevaringsværdig bygning, så giver man måske også grønt lys til nedrivning samtidigt. Dermed kan behandling af vores bevaringsværdier ende... læs mere ❯
Fælles skoleledelse på små skoler droppet - pressemeddelelse
Udgivet 25-5-2020 af Enhedslisten Aalborg
Hvis vi mener det alvorligt, at vi udvikler Aalborg Kommune sammen, kan vi ikke fastholde en ændring af ledelsesstrukturen på de små skoler i Aalborg, som møder massiv modstand fra dem, som skal leve med disse forandringer. Som det... læs mere ❯
Er den demokratiske proces i fare?
Udgivet 24-5-2020 af Enhedslisten Fredericia
Læserbrev af Jan Filbært, medlem i Enhedslisten Fredericia I Enhedslistens program står der under demokrati og inddragelse følgende: ” Kommunen er borgernes. Demokrati er meget mere end et kryds hvert 4. år. Derfor vil Enhedslisten give borgerne bedre muligheder for at øve indflydelse... læs mere ❯
Enhedslisten Odense: Styrk velfærd og klima ved at suspendere budgetlovens sanktioner i 2021
Udgivet 23-5-2020 af Enhedslisten Odense
Udligningsreformen giver samlet set kommunerne mulighed for at bruge flere penge på service og anlæg, end de eksisterende økonomiske rammer åbner op for. I følge Odense Kommune står Odense til at få en gevinst på 46,9 mio. kr. ved udligningsreformen. Endvidere gøres finansieringstilskuddet... læs mere ❯
Penge til velfærd - ja tak!
Udgivet 23-5-2020 af Enhedslisten Svendborg
Læserbrev I Fyns Amts Avis 21. maj 2020 Jeg har spurgt Bjørn Brandenborg (A), om Svendborg Kommune kan regne med, at vi må bruge de penge, vi har fået ekstra efter Udligningsreformen. Det bliver der behændigt ikke svaret på i det... læs mere ❯
EL: Svendborg Kommune skal kræve at budgetloven suspenderes
Udgivet 23-5-2020 af Enhedslisten Svendborg
Hvis ikke budgetloven suspenderes, så kan mange fynske kommuner reelt ikke bruge de ekstra penge, de har fået i udligningsreformen.  Derfor foreslår Enhedslisten i Svendborg, at byrådet på tirsdagens byrådsmøde opfordrer Kommunernes Landsforening til at kræve en suspension af budgetloven,... læs mere ❯