Lokale nyheder

Hold fingrene fra lærernes arbejdstidsaftale!
Udgivet 30-8-2021 af Enhedslisten Fredericia
Læserbrev af Cecilie Roed Schultz, byrådsmedlem og spidskandidat  Ad flere omgange har jeg hørt særligt Venstre (men også andre borgerlige partier) nævne, at de ønsker at ændre på lærernes arbejdstid i Fredericia Kommune. De ønsker at lærerne underviser flere timer end... læs mere ❯
NY BOLIGSOCIAL HELHEDSPLAN KLAR FOR DELE AF BISPEBJERG
Udgivet 30-8-2021 af Enhedslisten København
Statistikker udpeger dele af Bispebjerg som udsatte byområder, og derfor er Københavns Kommune i tæt samarbejde med de almene boligorganisationer klar med en ny boligsocial helhedsplan, som skal trække områderne i den rigtige retning. Teknik- og miljøborgmester Ninna Hedeager Olsen... læs mere ❯
Forebyggelse af vold og bandekriminalitet
Udgivet 30-8-2021 af Enhedslisten København
Af Klaus Goldschmidt Henriksen og Line Barfod, kandidater for Enhedslisten til kommunalvalget i København Bragt i Information d.27/8 2021 Et overlagt mord på en helt ung mand på Christiania og et umotiveret knivoverfald på en 58-årig nørrebrobeboer har igen sat fokus på den... læs mere ❯
Valgkampstemaer - Kommunalvalget 2021
Udgivet 30-8-2021 af Enhedslisten Aalborg
Borgerne - ikke investorerne - skal bestemme Aalborgs udvikling Når der bygges i Aalborg, er det i alt for høj grad investorer og bygherrer der beslutter hvad der skal bygges og borgerhøringerne bliver blot en korrektur til de planer som allerede... læs mere ❯
Enhedslistens ændringsforslag til Kommuneplan 2021 
Udgivet 30-8-2021 af Enhedslisten Aalborg
I Enhedslisten har vi fokus på udviklingen og levevilkårene i hele Aalborg Kommune – ikke kun i Aalborg by. Aalborg Kommune rummer storbyen Aalborg – Nørresundby, men også en række boligbyer og en stor mængde landsbyer beliggende i åbne landdistrikter. Selv om... læs mere ❯
Kulturen og kunsten – vi længtes efter den – Lad os give den større vinger.
Udgivet 30-8-2021 af Enhedslisten Aalborg
Vi skal sikre et mangfoldigt kulturliv. Et mangfoldigt kulturliv er med til at skabe et mangfoldigt byliv. Det er vigtigt, at Aalborgs kulturliv er for alle de mennesker, som bor i kommunen og at der bliver sikret lige adgang til kulturtilbud,... læs mere ❯
Vi mangler åbenhed, ordentlighed og respekt
Udgivet 30-8-2021 af Enhedslisten Fredericia
Læserbrev af Jan Filbært, byrådskandidat og bestyrelsesmedlem Tavshedspligt og aktindsigt. Disse to ord har været brugt et utal af gange gennem det sidste 1,5 år i Fredericia kommune. Borgmestersagen og nu ADP-sagen skriger på åbenhed, men næsten alle i byrådet har lystigt... læs mere ❯
Social, miljø- og klimamæssig bæredygtig boligpolitik
Udgivet 30-8-2021 af Enhedslisten Aalborg
Udgangspunktet for Aalborg Kommunes boligpolitik bør for det første være at sikre gode boliger, som kan betales af en almindelig indtægt og have fokus på, at der også er boliger til mennesker med lave indkomster.  For de tandet skal boligerne... læs mere ❯
Delprogram: Klima og miljø
Udgivet 29-8-2021 af Enhedslisten Aalborg
Klima og miljø Det økologiske råderum skal sikres. Det betyder, at der ikke må bruges flere ressourcer, end der samtidig genskabes. Ressourcerne skal, så vidt muligt, indgå i lukkede kredsløb, hvor de genbruges og Ikke går til spilde. Vi må ikke... læs mere ❯
0-6-årige børns udvikling og trivsel skal sikres
Udgivet 29-8-2021 af Enhedslisten Aalborg
Det er vigtigt, at familier oplever, at de kan få den støtte, de har brug for allerede fra graviditetens start. Derfor skal alle kommende forældre tilbydes forældrekurser, som modsvarer deres behov. Sundhedsplejen skal sikres ressourcer, så den kan være mere... læs mere ❯