Lokale nyheder

Kun en procedurefejl?
Udgivet 22-8-2020 af Enhedslisten Silkeborg
Som omtalt af flere omgange de seneste uger traf Miljø- og Fødevareklagenævnet i sommerferien en afgørelse, som gik Silkeborg Kommune imod. Det handler om en skovrydning for nogle år siden på et areal i Sejs-Svejbæk, som i dag er boliger. Hvis... læs mere ❯
Et budget med investering for fremtiden
Udgivet 22-8-2020 af Enhedslisten Gladsaxe
Barn ogg voksen holder hånd. Foto: Mark Knudsen
Af Trine Henriksen, Byrådsmedlem (Ø) Hvis nogen tvivlede, så har corona-perioden i skoler og dagtilbud dokumenteret værdien af flere voksne og mindre grupper. Derfor var en hurtigere indførelse af Folketingets minimumsnormeringer et af Enhedslistens vigtigste krav til årets budgetforhandlinger. Forslaget kan... læs mere ❯
LYDOPTAGELSER: NU ER DET TILLADT!
Udgivet 19-8-2020 af Enhedslisten Ringsted
Efter en tung sagsgang er det nu slået fast, at det er tilladt, at borgere må optage møder med fx sagsbehandler - naturligvis kun til eget brug og ikke til offentliggørelse.  Det er resultatet af en en lang sag, der nu... læs mere ❯
RINGSTED STADIG PÅ SPORET
Udgivet 19-8-2020 af Enhedslisten Ringsted
STÅ FAST PÅ ØSTLIG UDFLETNING Af Henning Hyllested, Folketingsmedlemog trafikordfører for Enhedslisten Banedanmark er igen på banen med afvikling af togtrafikken gennem Ringsted. Nu med en ny bane syd eller nord om byen. Banedanmark fortsætter sine bestræbelser på at undgå en niveaufri udfletning... læs mere ❯
ALMENE UNGDOMSBOLIGER PÅ VEJ I TEATERHAVEN
Teknik- og Miljøudvalget skal tage stilling til, om man vil yde tilskud til almene ungdomsboliger i det kommende byggeri i Teaterhaven på Østerbro. 60 boliger på mellem ca. 33 og 49 m2 kan skyde op som en del af det... læs mere ❯
ALMENE UNGDOMSBOLIGER PÅ VEJ I TEATERHAVEN
Udgivet 19-8-2020 af Enhedslisten København
Teknik- og Miljøudvalget skal tage stilling til, om man vil yde tilskud til almene ungdomsboliger i det kommende byggeri i Teaterhaven på Østerbro. 60 boliger på mellem ca. 33 og 49 m2 kan skyde op som en del af det... læs mere ❯
STOR MODSTAND MOD NEDRIVNING AF CAFÉ FUGLEREDEN
Udgivet 19-8-2020 af Enhedslisten København
Københavns Kommune har modtaget 314 indsigelser fra borgere, som har ønsket at komme til orde i sagen om en mulig nedrivning af Café Fuglereden til fordel for et nyt ungdomsboligbyggeri. Teknik- og miljøborgmester Ninna Hedeager Olsen ser gerne bygningen bevaret.... læs mere ❯
STOR MODSTAND MOD NEDRIVNING AF CAFÉ FUGLEREDEN
Københavns Kommune har modtaget 314 indsigelser fra borgere, som har ønsket at komme til orde i sagen om en mulig nedrivning af Café Fuglereden til fordel for et nyt ungdomsboligbyggeri. Teknik- og miljøborgmester Ninna Hedeager Olsen ser gerne bygningen bevaret.... læs mere ❯
NY TRAFIKANAYSE GIVER GRØNT LYS TIL TRAFIKSANERING I INDRE BY
Det kan lade sig gøre at gennemføre flere store udviklingsprojekter i Indre By, uden at trafikken går i hårdknude, viser en ny trafikanalyse fra Københavns Kommune. Teknik- og miljøborgmester Ninna Hedeager Olsen (EL) er glad for, at vejen fra bilrum... læs mere ❯
NY TRAFIKANAYSE GIVER GRØNT LYS TIL TRAFIKSANERING I INDRE BY
Udgivet 19-8-2020 af Enhedslisten København
Det kan lade sig gøre at gennemføre flere store udviklingsprojekter i Indre By, uden at trafikken går i hårdknude, viser en ny trafikanalyse fra Københavns Kommune. Teknik- og miljøborgmester Ninna Hedeager Olsen (EL) er glad for, at vejen fra bilrum... læs mere ❯