Lokale nyheder

Biltunnel igennem havnen vil være en Københavnsk miljøkatastrofe
Udgivet 25-8-2020 af Enhedslisten København
Lynetteholmen blev præsenteret som et klimasikringsprojekt, der kunne sikre København mod oversvømmelser, og en mulighed for en ny grøn bydel. Nu bliver projektet i stedet brugt som en løftestang for mere biltrafik i København, for Socialdemokratiet kræver, at en ti... læs mere ❯
Enhedslistens indlæg ved førstebehandlingen af budget 2021
Udgivet 24-8-2020 af Enhedslisten Region Syddanmark
Hvad byder budgettet på? Eller rettere hvilke muligheder ligger der for de kommende forhandlinger? Er der 25 mio. til rådighed? Eller minus 5 mio? Det er lidt svævende, og det bekymrer os i EL. Selv om begge dele i det... læs mere ❯
Enhedslisten Odense kræver lokal folkeafstemning om salg af Fjernvarme Fyn. Konservative støtter op.
Udgivet 23-8-2020 af Enhedslisten Odense
Enhedslisten kræver en lokal folkeafstemning i Odense om salg af Fjernvarme Fyn. Konservative og DF støtter forslaget. Salget svarer til at optage et kviklån med en rente på 40 procent. Det er ikke fornuftigt.  Kritisk infrastruktur skal være under demokratisk politisk kontrol  Enhedslisten er... læs mere ❯
Kun en procedurefejl?
Udgivet 22-8-2020 af Enhedslisten Silkeborg
Som omtalt af flere omgange de seneste uger traf Miljø- og Fødevareklagenævnet i sommerferien en afgørelse, som gik Silkeborg Kommune imod. Det handler om en skovrydning for nogle år siden på et areal i Sejs-Svejbæk, som i dag er boliger. Hvis... læs mere ❯
Et budget med investering for fremtiden
Udgivet 22-8-2020 af Enhedslisten Gladsaxe
Barn ogg voksen holder hånd. Foto: Mark Knudsen
Af Trine Henriksen, Byrådsmedlem (Ø) Hvis nogen tvivlede, så har corona-perioden i skoler og dagtilbud dokumenteret værdien af flere voksne og mindre grupper. Derfor var en hurtigere indførelse af Folketingets minimumsnormeringer et af Enhedslistens vigtigste krav til årets budgetforhandlinger. Forslaget kan... læs mere ❯
LYDOPTAGELSER: NU ER DET TILLADT!
Udgivet 19-8-2020 af Enhedslisten Ringsted
Efter en tung sagsgang er det nu slået fast, at det er tilladt, at borgere må optage møder med fx sagsbehandler - naturligvis kun til eget brug og ikke til offentliggørelse.  Det er resultatet af en en lang sag, der nu... læs mere ❯
RINGSTED STADIG PÅ SPORET
Udgivet 19-8-2020 af Enhedslisten Ringsted
STÅ FAST PÅ ØSTLIG UDFLETNING Af Henning Hyllested, Folketingsmedlemog trafikordfører for Enhedslisten Banedanmark er igen på banen med afvikling af togtrafikken gennem Ringsted. Nu med en ny bane syd eller nord om byen. Banedanmark fortsætter sine bestræbelser på at undgå en niveaufri udfletning... læs mere ❯
ALMENE UNGDOMSBOLIGER PÅ VEJ I TEATERHAVEN
Teknik- og Miljøudvalget skal tage stilling til, om man vil yde tilskud til almene ungdomsboliger i det kommende byggeri i Teaterhaven på Østerbro. 60 boliger på mellem ca. 33 og 49 m2 kan skyde op som en del af det... læs mere ❯
ALMENE UNGDOMSBOLIGER PÅ VEJ I TEATERHAVEN
Udgivet 19-8-2020 af Enhedslisten København
Teknik- og Miljøudvalget skal tage stilling til, om man vil yde tilskud til almene ungdomsboliger i det kommende byggeri i Teaterhaven på Østerbro. 60 boliger på mellem ca. 33 og 49 m2 kan skyde op som en del af det... læs mere ❯
STOR MODSTAND MOD NEDRIVNING AF CAFÉ FUGLEREDEN
Københavns Kommune har modtaget 314 indsigelser fra borgere, som har ønsket at komme til orde i sagen om en mulig nedrivning af Café Fuglereden til fordel for et nyt ungdomsboligbyggeri. Teknik- og miljøborgmester Ninna Hedeager Olsen ser gerne bygningen bevaret.... læs mere ❯