Lokale nyheder

Forringelse af danskundervisning er ikke klog beslutning
Udgivet 19-11-2020 af Enhedslisten København
Hassan Nur Wardere. Medlem af Københavns Borgerrepræsentation for Enhedslisten. Medlem af Beskæftigelses- og integrationsudvalget.
Kultur og sprog hænger sammen. Fordi man gennem sproget udtrykker værdier, mening, holdninger og gennem sproget kommunikerer, udveksler synspunkter og udviser forståelse for andre. Sproget er et vigtigt redskab til at begå sig i det samfund, man lever i, og... læs mere ❯
Forslag om en fuld en ekstern undersøgelse af arbejdsmarkedsområdet nedstemt af budgetforligspartierne
Udgivet 18-11-2020 af Enhedslisten Frederiksberg
Politikere og forvaltning har gennem længere tid modtaget en række bekymringshenvendelser fra borgere og partsrepræsentanter vedrørende sagsbehandling i arbejdsmarkedsområdet. Oppositionen foreslog derfor i januar 2020 at der blev gennemført en ekstern forvaltningsrevision af arbejdsmarkedsområdet af hensyn til borgerne, medarbejderne og... læs mere ❯
Stop salget af ældreboligerne på Skovvangsvej
Udgivet 18-11-2020 af Enhedslisten Århus
Lone Norlander Smith, Enhedslisten
Forslaget om at sælge nogle af Aarhus Kommunes ældreboliger til private investorer har været en rodet og mudret sag. Enhedslisten står ved, hvad vi har skrevet under på i budgetforliget 2020, men alt hvad forvaltningen siden har lagt ovenpå i... læs mere ❯
Styrk nærdemokratiet – udvid økonomiudvalget
Udgivet 17-11-2020 af Enhedslisten Silkeborg
Kim Egeskov fra Radikale Venstre har en væsentlig pointe i mandagens læserbrev om nærdemokratiets tilstand i Silkeborg Kommune. Pointen er, at det som påvirker borgernes dagligdag, har Nærdemokratiudvalget ingen andel i, hvorfor udvalget bør nedlægges og erstattes af noget andet,... læs mere ❯
Det religiøse er kun ’klædedragten’. Det er det fundamentalistiske grundsyn – med eller uden religiøs etikette - der er problemet.
Udgivet 16-11-2020 af Enhedslisten Roskilde
Da jeg åbnede Roskilde Avis onsdag den 4. november, blev jeg glædeligt overrasket over den grundige og sobre dækning af Byrådets behandling af et beslutningsforslag, der var stillet af Enhedslisten, Radikale og SF. Det blev desværre nedstemt af den borgerlige... læs mere ❯
Efter annullering af salg af Fjernvarme Fyn; Enhedslisten Odense tiltræder milliardaftalen om at bygge, renovere og modernisere velfærdsbygninger
Udgivet 14-11-2020 af Enhedslisten Odense
Det har været en vild uge i politik i Odense, og for Enhedslisten har højdepunkterne været, at først blev salget af Fjernvarme Fyn droppet og så tiltræder vi en aftale, som sikrer os indflydelse på de kommende 10 års arbejde... læs mere ❯
Rod i håndtering af medicin
Udgivet 14-11-2020 af Enhedslisten Ringsted
Tilsyn fra Styrelsen for Patientsikkerhed har flere gange siden januar 2020 påtalt "større problemer af betydning for patientsikkerheden" i Ringsted kommunes hjemmepleje. Årsagen er dårlig medicinhåndtering, mangelfuld systematik i sygeplejefaglige vurderinger, mangelfuld journalføring og instrukser, som ikke var implementeret, hedder det... læs mere ❯
Robust klima-indsats – borgerne skal på banen
Udgivet 13-11-2020 af Enhedslisten Århus
Klima demo i Aarhus 15.3.2019
Ved årets budgetforhandlinger gjorde vi i Enhedslisten meget ud af at få sikret penge nok til en robust klima-indsats i Aarhus. Det lykkedes i høj grad, på mange områder. Men hvordan skal det føres ud i livet ? – Det vil... læs mere ❯
Regionsrådet må sikre ordentlige vilkår for sygeplejersker hos AjourCare
Udgivet 13-11-2020 af Enhedslisten Region Hovedstaden
20 sygeplejersker, som arbejder med alvorligt syge mennesker, som får respiratorbehandling i eget hjem skal skifte arbejdsplads. Sygeplejerskerne var tidligere ansat i regionen, men efter et udbud besluttede flertallet i regionsrådet at virksomhedsoverdrage dem til det private firma AjourCare. Frem til udgangen af marts... læs mere ❯
På Enhedslistens initiativ; Odense kommune vil indføre Den socialøkonomiske investeringsmodel
Udgivet 11-11-2020 af Enhedslisten Odense
På Enhedslistens initiativ; Odense kommune vil indføre Den socialøkonomiske investeringsmodel På byrådsmødet 11.11.2020 stemte et enigt byråd for Enhedslistens forslag om, at Odense Kommune anvender den af Socialstyrelsen udviklede socialøkonomiske model. Partiets politiske ordfører Reza Javid udtaler: - Brug af Den socialøkonomiske model åbner... læs mere ❯