Lokale nyheder

Debatten om nybyggeri i Hammersholt
Udgivet 16-3-2021 af Enhedslisten Hillerød
Enhedslisten har haft dette facebookopslag som har vakt opsigt og mange kommenteringer. Det er lavet efter at vores byrådsmedlem Tue Tortzen stemte for et forslag som delte byrådet: Facebookopslaget er her: Enhedslisten Hillerød facebook Men er er det Tue skrev: Debatten om nybyggeri... læs mere ❯
Faldgruber i kampen mod negativ social kontrol
Udgivet 16-3-2021 af Enhedslisten Odense
Faldgruber i kampen mod negativ social kontrol Af Reza Javid, Enhedslistens politiske ordfører i Odense Byråd I Enhedslisten går vi ind for så meget frihed, autonomi og selvbestemmelse som muligt for det enkelte menneske og vi kæmper for frigørelse fra uretfærdige samfundsstrukturer... læs mere ❯
Ny forvaltningsstruktur svigter klima, natur og miljø
Udgivet 16-3-2021 af Enhedslisten Aalborg
Presseudtalelse v/ vikarierende Rådmand for Miljø- og Energiforvaltningen, Per Clausen. Umiddelbart lyder det fint at omdanne Miljø- og Energiforvaltningen til en Klima- og Miljøforvaltning, men reelt er der ikke tale om en styrkelse af indsatsen for klima, miljø og natur –... læs mere ❯
Zoom-møde - Solidaritet med udsatte borgere
Udgivet 16-3-2021 af Enhedslisten Aalborg
Aalborg Kommune er for alle. Derfor skal de fysiske rammer og de sociale tilbud i byen afspejle den mangfoldighed kommunen rummer. På byens pladser og torve skal der også være plads og rum til kommunes udsatte. Derfor skal der etableres... læs mere ❯
Nyt fra afdelingen - dyrevelfærdsgruppen
Oplæg om dyrevelfærd, udarbejdet som folder Dyr i landbruget Det står i dyrelovens §1, §2 og §3, at dyr skal behandles omsorgsfuldt, huses, fodres, vandes og passes under hensyntagen til deres fysiologiske, adfærds- og sundhedsmæssige behov, og at dyret skal have den... læs mere ❯
Enhedslisten Odense: Udmelding om Åløkkeskoven
Udgivet 14-3-2021 af Enhedslisten Odense
På dagens generalforsamling i Enhedslistens Odense, har afdelingen enstemmigt vedtaget følgende budskab: Åløkkeskoven skal ... holdes fri for byggeri! Nogle af jer har givetvis holdt vejret i spænding og ventet på Enhedslisten Odense’s udmelding om byggeri i Åløkkeskoven. Det kan jo... læs mere ❯
Venstrefløjen har fået nyt ansigt: Christoffer
Udgivet 14-3-2021 af Enhedslisten Rudersdal
Venstrefløjen har fået et nyt ansigt Christoffer Emil Jørgensen er nyvalgt spidskandidat for Enhedslisten i Rudersdal. Han vil kæmpe for minimumsnormeringer, velfærd, borgerinddragelse og at sætte fart i den grønne omstilling. Og så skal Enhedslisten være mere pragmatiske For et par år... læs mere ❯
Naturen er under pres – også i Jørsby!
Udgivet 13-3-2021 af Enhedslisten Thy
Af Pia Thorsen Globalt set er naturen under pres, og i Danmark er 4.500 plante- og dyrearter truede på kort eller langs sigt. De forsvinder ganske simpelt fra den danske natur. I forbindelse med luftforurening er ammoniak en af de største udfordringer... læs mere ❯
Naturen er under pres – også i Jørsby!
Udgivet 13-3-2021 af Enhedslisten Morsø
Af Pia Thorsen Globalt set er naturen under pres, og i Danmark er 4.500 plante- og dyrearter truede på kort eller langs sigt. De forsvinder ganske simpelt fra den danske natur. I forbindelse med luftforurening er ammoniak en af de største udfordringer... læs mere ❯
Vi skal turde træffe de rigtige beslutninger for klimaets skyld
Udgivet 12-3-2021 af Enhedslisten Århus
Klima demo i Aarhus 15.3.2019
Klimarådet har dumpet regeringens plan for at nå i mål med at reducere Danmarks udledning af drivhusgasser med 70 procent inden 2030. Debatindlæg, 12.3.2021, Laura Bryhl, Katrine Vinther Nielsen og Thure Hastrup, kandidater til Aarhus Byråd for Enhedslisten i Aarhus Regeringen vil... læs mere ❯