Lokale nyheder

Et budget uden forringelser med røde og grønne tiltag er muligt i Odense
Udgivet 28-10-2019 af Enhedslisten Odense
Enhedslisten Odense fremsætter sit budgetforslag for 2020 på byrådsmødet 30.10.2019. En halv time ekstra hjælp om ugen til ældre, 30% billigere kollektiv trafik og flere ressourcer til socialt udsatte, mennesker med handikap, klima og miljø og borgernes retssikkerhed er blandt... læs mere ❯
Enhedslistens stiller ændringsforslag til budget 2020
Udgivet 28-10-2019 af Enhedslisten Herlev
Budgetforhandlingerne Enhedslisten gik til årets budgetforhandlingerne med et åbent sind og med en oprigtig interesse for at være en del af budgetforliget. Vi kunne desværre ikke få et eneste forslag igennem, og dermed sætte præg på kommunens fremtidige budget med nogen... læs mere ❯
Køreplaner ved busstoppestederne
Udgivet 27-10-2019 af Enhedslisten Gladsaxe
Michael og busskilt med kØreplan
Af Michael Dorph Jensen, Enhedslisten Enhedslisten i Gladsaxe fik mange positive tilbagemeldinger fra lokale buspassagerer, da vi lørdag den 12. oktober satte trykte køreplaner op på linje 68's stoppesteder i Gladsaxe. Vi satte køreplanerne op i forbindelse med opstarten på Movias... læs mere ❯
Allerød: Enhedslisten med i budget uden om borgmester
Enhedslisten i Allerød er med i et budgetforlig uden om borgmester partiet Venstre. Forliget øger grundskylden og reducerer besparelserne. Enhedslisten har flertal sammen med Socialdemokratiet og Konservative. Hverken Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti eller Socialdemokratiet oplevede, at deres ønsker blev imødekommet i... læs mere ❯
Per Berga Rasmussen er afgået ved døden
Det er med stor sorg vi har modtaget meddelelse om, at vores gode kammerat Per Berga Rasmussen er afgået ved døden. Han var venstrefløjens store frontkæmper i Odense Byråd i knap 40 år, først for DKP, så for Fælleslisten, og i... læs mere ❯
Budget 2020 set med grønne briller
Udgivet 25-10-2019 af Enhedslisten Aalborg
Til førstebehandlingen af Magistratens budgetforslag fik jeg en gul “Hvor er der en voksen?” t-shirt af nogle forældre, som aktionerede for minimumsnormeringer i vores daginstitutioner. Jeg tog t-shirten på under mødet og sagde i min tale, at der var mere... læs mere ❯
Planstrategi og nye lokalplaner i Østre Havn og Vestbyen
Udgivet 25-10-2019 af Enhedslisten Aalborg
Byrådsmødet den 21. oktober 2019 blev afholdt dagen før budgetforhandlingerne. Alligevel var der flere længere debatter om vigtige spørgsmål for byens udvikling. På mødet vedtog et enigt byråd en ny Planstrategi. Læs planstrategien her. I processen har vi fået sat en række... læs mere ❯
Enhedslisten er med i budgetaftale med flere penge til hospitalerne
Udgivet 24-10-2019 af Enhedslisten Region Hovedstaden
Det lykkedes at indgå en budgetaftale i Region Hovedstaden, der letter presset på personalet og samtidigt give et løft til psykiatrien og andre enkelte områder. Derfor er Enhedslisten med i dette års budgetaftale. Efter mange års kritik af den økonomiske... læs mere ❯
Nyt vandkulturpalads eller renovering og modernisering af de nuværende svømmehaller?
Udgivet 24-10-2019 af Enhedslisten Næstved
Næstved bys tre svømmehaller er værdsatte af brugerne og betydningsfulde for det lokalområde de ligger i, men har alder og slid på bagen. Enhedslisten (EL) er 100 % enig i, at der er behov for en investering i bygningsmassen til svømmelivet... læs mere ❯
Spørgsmål om brugen af anlægsbudgettet til svømme- og vandfaciliteter.
Udgivet 24-10-2019 af Enhedslisten Næstved
Enhedslisten (EL) har drøftet punkt 242 på Økonomiudvalgets dagsorden d. 21.oktober 2019. Drøftelsen gav anledning til en række spørgsmål, som EL finder det nødvendigt at få afklaret, inden EL kan tage endelig stilling... læs mere ❯