Lokale nyheder

Mere sortering af affald skal bane vej for grøn fjernvarme!
Udgivet 13-5-2020 af Enhedslisten Svendborg
På billedet ser man ind i forbrændingskammeret på Svendborg Kraftvarme. Når man brænder 50.000 tons affald om året. så slipper det i sagens natur en masse CO2 ud. En stor del af affaldet stammer fra olie i form af forskellige... læs mere ❯
Skræmmende forhold for familier med handicappede børn
Udgivet 13-5-2020 af Enhedslisten Fredericia
Den landsdækkende forening For Lige Vilkår har her i maj 2020 udgivet en større spørgeskemaundersøgelse med 1.388 besvarelser fra forældre til børn med handicap og kronisk sygdom/lidelse. Besvarelserne er indsamlet i efteråret 2019. Undersøgelsen afdækker forholdene for familier med børn med... læs mere ❯
Aalborg Kommune bør kræve budgetloven suspenderet i 2021
Udgivet 13-5-2020 af Enhedslisten Aalborg
Udligningsreformen giver et økonomisk løft til Aalborg Kommune på 265 millioner kroner i 2021 og 2022. Dette løft bør bruges til at rette op på velfærden og at investere i grøn omstilling, klimaløsninger og øget beskæftigelse. Desværre kan de... læs mere ❯
S kortslutter politisk proces
Udgivet 10-5-2020 af Enhedslisten Roskilde
Den nuværende situation, hvor alle møder i byrådet og dets udvalg, foregår på Skype, har haft en række negative følger, siger Henrik Stougaard, medlem af byrådet for Enhedslisten. Det ikke har været muligt at få den sædvanlige forberedelse, diskussion og... læs mere ❯
Udligningsreform: Provinsen bidrager mere i skat
Det er næppe tilfældigt, at S og V indgik forlig om ændringer af udligningssystemet få dage før d. 10. maj. Alle venter lige nu i spænding på, hvad der bliver næste led i genåbningen. Og allerede dagen efter præsentationen af... læs mere ❯
Markant indsats for grøn omstilling
Udgivet 6-5-2020 af Enhedslisten Aalborg
Når der nu kan investeres 5 milliarder i udviklingen af grøn teknologi i Aalborg, skyldes det, at Aalborg Kommune har beholdt sit ejerskab af Aalborg Havn og udvidet sit ejerskab af forsyningsvirksomhederne til også at omfatte energiområdet. Det er imidlertid ikke... læs mere ❯
Trods protester: Besparelser fastholdes
Enhedslisten er ikke med i en aftale om at spare 15 mio. kr. på busser og lokaltog. Det blev besluttet på møder tirsdag 5.maj at fastholde besparelsen - og hvilke ændringer, der gennemføres. Bus 120 lukker, busruterne for 350S og 250S bliver... læs mere ❯
Flere penge til Aalborg – men må vi bruge dem?
Udgivet 6-5-2020 af Enhedslisten Aalborg
Thomas Kastrup Larsen er tilfreds med udligningsreformen, fordi den ifølge ham giver Aalborg Kommune 36 millioner ekstra om året. Det er dog ikke hele sandheden. Hvis man ser på de økonomiske konsekvenser for Aalborg Kommune i forhold til de forudsætninger, som... læs mere ❯
Lokalkontakt - vi holder åbentByen stille liv
Til alle medlemmer i lokalafdelingen På baggrund af, at Ida Skov gerne vil aflastes i en periode, har AU (arbejdsudvalget) besluttet at foretage nogle organisatoriske ændringer i det daglige arbejde. Det er besluttet, at AU vil fungere kollektivt i forhold til alle henvendelser til... læs mere ❯
Fællesskab fungerer - særligt under kriser
Udgivet 1-5-2020 af Enhedslisten Aalborg
Fællesskab fungerer - særligt under kriser - 1. maj udtalelse fra Per Clausen, gruppeformand for Enhedslisten i Aalborg Byråd Corona eller ej. I Aalborg fortsætter vi vores arbejde for at bruge den kommunalt ejede havn og de... læs mere ❯