Lokale nyheder

Robust klima-indsats – borgerne skal på banen
Udgivet 13-11-2020 af Enhedslisten Århus
Klima demo i Aarhus 15.3.2019
Ved årets budgetforhandlinger gjorde vi i Enhedslisten meget ud af at få sikret penge nok til en robust klima-indsats i Aarhus. Det lykkedes i høj grad, på mange områder. Men hvordan skal det føres ud i livet ? – Det vil... læs mere ❯
Regionsrådet må sikre ordentlige vilkår for sygeplejersker hos AjourCare
Udgivet 13-11-2020 af Enhedslisten Region Hovedstaden
20 sygeplejersker, som arbejder med alvorligt syge mennesker, som får respiratorbehandling i eget hjem skal skifte arbejdsplads. Sygeplejerskerne var tidligere ansat i regionen, men efter et udbud besluttede flertallet i regionsrådet at virksomhedsoverdrage dem til det private firma AjourCare. Frem til udgangen af marts... læs mere ❯
På Enhedslistens initiativ; Odense kommune vil indføre Den socialøkonomiske investeringsmodel
Udgivet 11-11-2020 af Enhedslisten Odense
På Enhedslistens initiativ; Odense kommune vil indføre Den socialøkonomiske investeringsmodel På byrådsmødet 11.11.2020 stemte et enigt byråd for Enhedslistens forslag om, at Odense Kommune anvender den af Socialstyrelsen udviklede socialøkonomiske model. Partiets politiske ordfører Reza Javid udtaler: - Brug af Den socialøkonomiske model åbner... læs mere ❯
Brug for et alkohol- og stoffrit alternativ til Svenstrupgård
Udgivet 11-11-2020 af Enhedslisten Aalborg
Enhedslisten foreslår på baggrund af den seneste tids debat om forholdene på Svenstrupgård, at der oprettes et stof- og alkohol frit alternativ til Svenstrupgård i Aalborg Kommune. Det er urimeligt, at vi ikke i Aalborg Kommune kan tilbyde hjemløse... læs mere ❯
Forslag fra SF og Enhedslisten om at modtage et antal uledsagede flygtningebørn
Udgivet 9-11-2020 af Enhedslisten Herlev
På kommunalbestyrelsens dagsorden onsdag den 11. november er følgende forslag på dagsordenen som punkt 160 Enhedslisten (Ø) og Socialistisk Folkeparti (F) ønsker at kommunalbestyrelsen beslutter, at Herlev Kommune stiller sig til rådighed som modtagerkommune, såfremt Folketinget beslutter, at Danmark ekstraordinært skal... læs mere ❯
Anderledes krystalnat i Fredericia 2020
Udgivet 9-11-2020 af Enhedslisten Fredericia
Se Enhedslisten Fredericias online markering af krystalnatten i videoen nederst i indlægget. Fakkeltoget til markering af Kystalnatten mandag d. 9. november aflyses i år. - Enhedslisten og SF Fredericia har tradition for at invitere fredericianerne til fakkeltog med taler og fællessang fra Den... læs mere ❯
Medlemsmøde tirsdag 15. december
Udgivet 9-11-2020 af Enhedslisten Rudersdal
Om et år er der igen kommunalvalg. Vi varmer op tirsdag den 15. december med oplæg fra Jette Gotlieb, interview med vores kommunalbestyrelsesmedlemmer fra Rudersdal og Fredensborg. Herefter brainstorm om hvad vi ønsker på den politiske dagsorden de kommende år.... læs mere ❯
Kerneydelserne i sundheden skal være offentlige.
Udgivet 6-11-2020 af Enhedslisten Midtjylland
Det er et fast politisk tema, hvad der hører med til sundhedsvæsnets kerneydelser, som hospitalsvæsenet selv skal drive - og hvad det giver mening at udlicitere. Mener vi, at rengøring og service, interne varetransport på hospitalerne hører med i kerneydelserne?  Mener... læs mere ❯
Enhedslistens visioner for Fredericia
Udgivet 4-11-2020 af Enhedslisten Fredericia
Flere partier i Fredericia kommune har startet den kommunale valgkamp op. - Partiernes spidskandidater er fremme i pressen med indlæg omkring forskellige visioner for byen. Der ud over er der en kritik af den siddende borgmester, som efter fleres mening ikke har... læs mere ❯
Tobaksvejens nye cykelsti og fortov bør laves om nu
Udgivet 3-11-2020 af Enhedslisten Gladsaxe
Smalle cykelstier og fortove på Tobaksvej - foto: Michael Dorph Jensen
Af Michael Dorph Jensen, Enhedslisten Enhedslisten stemte i marts 2020 i Trafik- og Teknikudvalget imod den smalle, risikofyldte cykelsti- og fortovsmodel på Tobaksvej, der nu er blevet til virkelighed – som det eneste parti i udvalget! Med de mange nye boliger på... læs mere ❯